Tag:raba:id=1180

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg raba:id = 1180
Cutchogue - Oregon Road - Plant Nursery.jpg
Description
Plant nursery / Trajne rastline na njivskih površinah (1000 m2) Show/edit corresponding data item.
Group: landuse
Used on these elements
should not be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areas (and multipolygon relations)may be used on relations
Useful combination
Status: importedPage for proposal

See Slovenia Landcover Import - RABA-KGZ

Definition in source: Drevesnica, trsnica, zarodišče podlag, nasad matičnih rastlin, nasad okrasnih trajnih rastlin za vzgojo rezanega cvetja, trajna zelišča, trajne zelenjadnice.