Tag:raba:id=1300

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg raba:id = 1300
Mottey.jpg
Description
Meadov / Trajni travnik (1000 m2) Show/edit corresponding data item.
Group: Landuse
Used on these elements
should not be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areasmay be used on relations
Useful combination
Status: importedPage for proposal

See Slovenia Landcover Import - RABA-KGZ

Definition in source: Površina porasla s travo, deteljami in drugimi krmnimi rastlinami, ki se jo redno kosi oziroma pase. Takšna površina ni v kolobarju in se ne orje. Kot trajni travnik se šteje tudi površina, porasla s posameznimi drevesi, kjer gostota dreves ne presega 50 dreves/hektar.