Tag:raba:id=1500

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg raba:id = 1500
Starr 010831-0015 Morella faya.jpg
Description
Scrub / Drevesa in grmičevje (1000 m2) Show/edit corresponding data item.
Group: natural
Used on these elements
should not be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areas (and multipolygon relations)may be used on relations
Useful combination
Status: importedPage for proposal

See Slovenia Landcover Import - RABA-KGZ

Definition in source: Površina, porasla z drevesi in grmičevjem, katerih pokrovnost presega 75 % in niso uvrščena v gozd. Sem uvrščamo tudi obvodno zarast, če so obrečni pasovi porasli z drevjem oziroma grmovjem, ter mejice iz gozdnih dreves oziroma grmičevja.