Talk:NLOD

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Beklager at jeg var litt kjapp med forrige endring, men tenker fremedeles det gir mening å ha en liten notat om hvordan denne lisensen samspiller med ODbL her? Ideelt med en link til en forklaring på hvorfor ekspsitt tillatelse er nødvendig.

Forslår noe slikt:


Usage in OpenStreetMap

Using NLOD licensed data in OpenStreetMap require explicit permission from the dataset owner - for the same reasons that CC-BY (4.0) and OGL does. (source: https://blog.openstreetmap.org/2017/03/17/use-of-cc-by-data/)

See No:Permissions for a list of datasets for which such permission have been granted.

--Olejorgenb (talk) 09:07, 12 August 2023 (UTC)

Agree. NKA (talk) 17:40, 12 August 2023 (UTC)