Talk:Pl:Pokrycie ziemi

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Talk:Pl:Landcover)
Jump to: navigation, search

Uściślenie: ten artykuł nie dotyczy tagu landcover, choć można odnieść takie wrażenie. Dotyczy on sposobu odwzorowania w bazie informacji o pokryciu powierzchni ziemi. W tej chwili używa się do tego wielu różnych tagów, np. landuse, landcover, natural itd. Treść artykułu niewątpliwie wymaga przeróbki. Rafmar (talk) 11:37, 26 October 2014 (UTC)