Talk:Lv:Landcover

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Problēma:

Šobrīd apzīmējumi ir izmētāti pa landuse, natural, amenity, leisure, area u.c. tagiem. Bieži vien jāizvēlas, vai zīmēt dzīvojamo zonu, vai arī mežu, lai gan ir abi. Ja zīmē vēl sīkāk, tad problēmu skaits palielinās - kā lai apzīmē to, kas ir iekšā dzīvojamos rajonos? Arī rūpnīcās ir gan koki, gan zāle, gan smiltis, daudzstāvu mājām pa vidu ir zāliens, spēļu laukumi u.c.

Risinājums

Vienkāršot apzīmējumus un atdalīt cilvēku ģeogrāfiju no fiziskās
Sadalīt un pārsaukt esošos apzīmējumus 3 lielās grupās:
 • Routingam vajadzīgais (līnijas, POI)
 • Realitāte - tas, ko redzam
 • "Neredzamā" cilvēku ģeogrāfija - zemes lietošanas veidi, robežas
Rezultātā būtu jābūt diviem slāņiem bez caurumiem, kas ar laukumiem apzīmē to, kas atrodas uz zemes.
Realitāte
Doma ir ar landcover=*, natural=* un surface=* tagu apzīmēt visu, ko redzam uz zemes virsmas.
Tie būtu fiziski atdalāmi laukumi - tas, ko varam redzēt:
 • Veģetācija (meži, krūmi, ganības, zāle)
 • Ģeoloģiskās virsmas (klintis, smiltis, akmeņi, oļi)
 • Cilvēka izveidoti zemes virsmas apzīmējumi (būvlaukumi, pagalmi)
 • u.c. virsmas apzīmējumi
Laukumus ieteicams zīmēt pēc iespējas precīzākus, kaut gan var arī lipināt klāt pie maziem un lieliem ceļiem (atkarībā no ģeneralizācijas pakāpes).
Ja ir kāda atdaloša līnija, piemēram, žogi - vēlams laukumus zīmēt divus, jo žogi parasti atdala privātīpašumu no publiskā. Attiecīgi meža pleķītis ir vai nu privāts vai publisks, bet ne abi.
Neredzamā ģeogrāfija
Tie ir laukumi ar pieņemtām robežām:
 • Apdzīvotu vietu zonējums (komerc., rūpn., dzīvojamais rajons, u.c.)
 • Lietojuma veidi (parks, karjers, slimnīcas teritorija, ceļš (kurā var būt arī grāvji, vaļņi, uzbērumi u.c. būves, kas ietilpst ceļa apzīmējumā), u.c.)
 • Ieteicamais landuse laukuma izmērs ir viens kvartāls.
 • Ja nav paredzēts zīmēt ceļa teritoriju ar landuse=highway, robežu zīmē pa ielas (residential) ceļa līniju (living_street var būt robeža tikai tad, ja tai ir nosaukums). Ja ceļš ir plats (trunk, primary, secondary), ieteicams tomēr laukumu nelipināt pie centra līnijas, bet gan malas vai trotuāra.
 • Mežus, kuros nenotiek un nenotiks aktīva izstrāde, bet tie ir pieejami un tiek kopti (piemēram kāpu zona nekvalificējas kā natural=wood) tagot ar natural=trees+access=yes.
Kā tas izskatītos kartē?:

Landcover laukumi kartē tiktu renderēti, taču līdz 16 zoom līmenim tos "aizsedzot" ar landuse tagu apzīmētajiem laukumiem. Tādā veidā tiek samazināta pārmērīga detalizācija mazos pietuvinājumos. Izmaiņas zoom līmeņos, kas būtu nepieciešamas šajā gadījumā, lai karte vispār būtu lietojama:

13 Ņemt nost ēkas un footway. Landuse pa virsu landcover.
14 Ņemt nost barrier=gate, access=private. Ēkas, iespējams, var likt, bet gaišākas.
15 Ēkas paliek tumšākas. building=service;garage;roof - gaišākas
16 Parādās vārti un footway, Landcover tiek zīmēts pa virsu landuse
17 ...
18 ...

Loading map...

Maināmie tagi

Esošais Jāmaina uz: Piezīmes
landuse=brownfield landcover=brownfield Nav zemes izmantošanas veids, bet gan zemes virsmas statuss noteiktā laika posmā.
landuse=greenfield landcover=greenfield Nav zemes izmantošanas veids, bet gan zemes virsmas statuss noteiktā laika posmā.
landuse=construction landcover=construction Nav zemes izmantošanas veids, bet gan zemes virsmas statuss noteiktā laika posmā.
landuse=forest natural=trees landuse=forest paliek tikai tur, kur notiek mežizstrāde + ar landcover tagu apzīmē zemi zem kokiem (zāle, mauriņš, krūmi utt.)
landuse=grass landcover=grass Mauriņš, īsa zāle. Parasti izmanto pilsētā.
landuse=meadow landcover=meadow Pļava, ganības. Ja dabīga un pastāvīga + natural=grassland
man_made=cutting landcover=cutting Izcirtums.
leisure=garden landcover=garden Piemājas ogu, sakņu dārzs. Rūpnieciskos apmēros jālieto landuse=farmland

Jaunieviešamie tagi

Tags Piezīmes
landuse=highway Ceļu aizņemtās teritorijas, kopā ar visām pieguļošajām inženierbūvēm (grāvji, uzbērumi, drošības saliņas utt)
landuse=amenity Sabiedriskās teritorijas ar noteiktu nozīmi.(sk.zemāk)
landcover=gravel Grants 0.2-1cm. Dabīgas virsmas. Ceļiem būs surface.
landcover=pebbles Oļi 1-5cm. Dabīgas virsmas. Ceļiem būs surface.
landcover=cobbles Oļi 5-25cm. Dabīgas virsmas. Ceļiem būs surface.
landcover=boulders Laukakmeņi >25cm
landcover=rock Klintis (monolīti)
landcover=bushes Krūmi (nav īsti jēgas zīmēt to, kas ir zem krūmiem.)
landcover=coppice Jaunaudze
landcover=yard Pagalms (visādi krāmi, u.c. lietas, dēļ kurām citi apzīmējumi neder)
landcover=flowers Piemājas puķu dārzs. Rūpnieciskos apmēros jālieto landuse=farmland
landcover=orchard Piemājas augļu dārzi. Rūpnieciskos apmēros jālieto landuse=orchard
Esošās publiskas pieejamības teritorijas (ne ēkas) ar amenity=*, leisure=* būtu jāpapildina ar landuse=public
college
courthouse
fire_station
hospital
marketplace
parking
place_of_worship
police
post_office
prison
school
townhall
university