Pl:Pokrycie ziemi

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Landcover
(rodzaj=pokrycie ziemi)
Marsh.jpg
Bagno
Opis
Fizyczne pokrycie powierzchni ziemi.
Kategoria: Pokrycie ziemi
Tagi

landcover
natural
surface
landuse

Landcover jest używany do określenia fizycznego pokrycia powierzchni ziemi takiego, m.in. jak: trawa, piach, bagno, woda, asfalt, drzewa, goła ziemia, itp.

Wprowadzenie

Różni się od Landuse, które opisuje użytkowanie ziemi, takie jak landuse=farm, landuse=retail lub landuse=quarry ( kamieniołom ).

Oznakowanie landcover jest obecnie często sugerowane przez inne znaczniki, na przykład można przyjąć, że "park" może być miejscem pokrytym trawą, ale w rzeczywistości, w niektórych miejscach, może być piasek, drzewa lub inne pokrycie terenu.

Obecnie nie istnieje dobry tag opisujący pokrycie terenu drzewami, w przeciwieństwie do zagospodarowania terenu pod produkcję drewna, dla którego tag landuse=forest jest właściwy lub natural=wood dla pierwotnego niezarządzanego lasu.

Tag landcover=trees został właśnie zaproponowany w tym celu.
Na przykład landuse=grass faktycznie opisuje "pokrycie", a nie "użycie".

Ponadto landuse i landcover są często mylone.
Powoduje to problemy, takie, że nie można oznaczyć obszaru terenu kolejowego, który jest porośnięty trawą, jako, że tag landuse jest używany w obu przypadkach.

Tag surface=grass może być wykorzystany, ale ten tag, oryginalnie, został stworzony do opisania funkcji liniowych powierzchni dla routingu i jako takie miał wartości, które są istotne dla tego przeznaczenia, a nie szerszego opisu landcover.

Więcej na ten temat jest w propozycji dla projektu poprawy oznakowania landcover.

Oznaczanie powierzchni

Więcej w: surface

Uwaga: Ten sposób tagowania może być również stosowany do oznaczenia powierzchni wybrzeża, powierzchni dna morskiego i powierzchni międzypływowych.
Zobacz seabed_surface w celu uzyskania więcej informacji.

Przykłady obecnego użycia landcover

Poniższa lista jest bardzo niekompletna.

Przeznaczenie Kategoria Komentarz
Martwe bagno Natural natural=wetland i wetland=bog
Goła ziemia
Trawa Natural Obecnie pokrycie ziemi jest implikowane przez użycie landuse=grass, leisure=park, surface=grass lub natural=meadow itd.
Żwir Natural surface=gravel
Mokradło Natural natural=wetland i wetland=marsh
Namorzyny Natural natural=wetland i wetland=mangrove
Błoto Natural natural=mud
Szuwary Natural natural=wetland i wetland=reedbed
Słone bagno Natural natural=wetland i wetland=saltmarsh
Piach Natural natural=sand
Morze Natural natural=coastline tag służy do określenia granicy między lądem a morzem (przy przypływie). Granica między lądem a morzem jest bogata w różne landuses: patrz gravel, mangrove, saltmarsh, sand, swamp i tidal flat.
Bagno Natural natural=wetland i wetland=swamp
Muliste błoto Natural natural=wetland i wetland=tidalflat
Drzewa Natural Obecnie tagi landuse=forest i natural=wood są używane, ale żaden z nich nie jest jednoznaczny, na przykład w przypadku sadzenia lub zarządzania drzewami w parku.
Woda Natural waterway=riverbank, natural=water, man_made=reservoir. patrz: sea.

Systemy klasyfikacji Pokrycia ziemi

Opisane poniżej systemy klasyfikacji pokrycia ziemi oparte są na założeniu, że cała powierzchnia ziemi może zostać sklasyfikowana w ograniczonym zestawie klas pokrycia ziemi, albo ustalona klasyfikacja "a priori", albo zestaw dynamiczny pewnej liczby klas. Ponieważ OpenStreetMap używa globalnie jednolitego, ale otwartego systemu znakowania - zobacz Wszelkie tagi, które lubisz - żadne z nich nie może być bezpośrednio przetłumaczone na kombinacje tagów OSM.

Systemy "a priori" i "posteriori"

W systemie klasyfikacji "a priori" klasy są abstrakcjami typów rzeczywiście występujących. Podejście opiera się na definicji klas przed rozpoczęciem zbierania danych. Oznacza to, że wszystkie możliwe kombinacje kryteriów diagnostycznych muszą być wcześniej omówione w klasyfikacji. Główną zaletą jest to, że klasy są "znormalizowane" niezależnie od obszaru i wykorzystywanych środków. Wadą jest jednak to, że ta metoda jest sztywna, ponieważ niektóre przykłady terenu mogą nie być łatwe do przypisania do jednej z wcześniej zdefiniowanych klas.

Klasyfikacja "posteriori" różni się zasadniczo od jej bezpośredniego podejścia i wolności od uprzedzeń. Podejście opiera się na definicji klas po zestawieniu podobieństwa lub odmienności zebranych próbek pola. Zaletą tego rodzaju klasyfikacji jest jej elastyczność i zdolność adaptacji w stosunku do ukrytej sztywności klasyfikacji a priori. Podejście "posteriori" wymaga minimum uogólnienia. Ten rodzaj klasyfikacji lepiej pasuje do zebranych obserwacji polowych w określonym obszarze. Jednocześnie jednak, ponieważ klasyfikacja "posteriori" zależy od opisywanego obszaru i jest dostosowana do lokalnych warunków, nie jest w stanie zdefiniować standardowych klas. Grupowanie przykładów w celu zdefiniowania klas można wykonać tylko po zebraniu danych, a znaczenie pewnych kryteriów w określonym obszarze może być ograniczone, gdy używane są one w innym miejscu lub w regionach znacznie różniących się pod względem ekologicznym.

NLCD92 - National Land Cover Database

National Land Cover Database (NLCD) to system klasyfikacji pokrycia terenu, który był konsekwentnie stosowany we wszystkich 50 Stanach Zjednoczonych i Puerto Rico. NLCD opiera się głównie na danych satelitarnych Landsat.

LCCS - Land Cover Classification System

System klasyfikacji pokrycia ziemi (LCCS) jest wynikiem inicjatywy, aby zrobić pierwszy krok w kierunku międzynarodowej bazy referencyjnej dla pokrycia terenu. Cele Africover Programme of the Environment and Natural Resources Service (SDRN), FAO, polegają na opracowaniu podejścia do konceptualizacji, zdefiniowania i klasyfikacji pokrycia terenu.

Definicja: Pokrycie ziemi to zaobserwowane (bio) fizyczne pokrycie na powierzchni ziemi.

Jedną z podstawowych zasad przyjętych w nowym podejściu jest to, że dana klasa pokrycia ziemi jest określona przez połączenie zestawu niezależnych atrybutów diagnostycznych, tzw. klasyfikatorów. Jest 83 głównych klasyfikatorów (Typ A), 13 Typ B, 19 Typ C, 3 Typ D, 7 Typ E, 10 Typ F, 2 Typ G (liczby nie są zatwierdzone).

Utworzenie klasy pokrycia ziemi wynika z połączenia zestawu wstępnie zdefiniowanych klasyfikatorów pokrycia ziemi. Ten zestaw klasyfikatorów jest inny dla każdego z ośmiu głównych typów pokrycia ziemi. Na przykład. drzewa mogą mieć klasyfikator A1 lub A3; krzewy mogą mieć A2 lub A4; B1 oznacza "duże i średnie obszary" lub "wysokość 7-2 m" lub "wydmy".

Głównym kryterium jest najwyższa warstwa pokrycia. Oznacza to, że dominująca warstwa przechodzi od drzewiastej korony do krzewiastej, a następnie do zielnej.

Użytkownik może opisać do trzech warstw stratyfikacji (w tym warstwy głównej) dla roślinności lądowej (A12) i do dwóch warstw dla roślin wodnych lub regularnie zalewanych (A24). "Drzewo Savannah" jest jasno określone przez dwa główne elementy: zielną, roślinną, warstwę i rzadką, drzewną, warstwę. Tak więc Stratyfikacja dwóch elementów warstw, zielnej i drzewnej ma kluczowe znaczenie dla definicji tej klasy. "Zamknięty las" jest wyraźnie zdefiniowany przez element warstwy "Zamknięte Drzewa". Wprowadzono ograniczenia dla tej klasy w korzystaniu ze Stratification. Wszystkie ograniczenia użycia Stratification są wbudowane w aplikację.

Jest to kluczowe, gdy pojawia się klasyfikator (np. drzewa) w warstwie głównej lub drugiej lub trzeciej warstwie.

Przykłady wyników kodu LCCS w głównym typie A12. Roślinność naturalna i półnaturalna:

  • A3.A10 - "zamknięty las".
  • A3.A10.B2.C1.D1.E2 - szerokolistny las liściasty.
  • A3.A10.B2.C1.D1.E2.F2.F5.F7.G2 - wielowarstwowy, szerokolistny las liściasty.
  • kombinacje te mają zupełnie inne znaczenie w innych głównych rodzajach
LCCS Landcover Classification
Głowny rodzaj Klasyfikator Klasyfikator Klasyfikator Zdjęcie Niektóre możliwe wyniki po klasyfikacji
A11. Cultivated and Managed Terrestrial Areas A1. Trees A7. Broadleaved Leaf Phenology Lemon Orchard in the Galilee by David Shankbone.jpg Tree Crops
Shrub Crops
Herbaceous Crops
Graminoid Crops
Non-Graminoid Crops
Managed Lands
A8. Needleleaved Leaf Phenology
A2. Shrubs A7. Broadleaved Leaf Phenology Aerial View - Landschaft Markgräflerland1.jpg
A8. Needleleaved Leaf Phenology
A3. Herbaceous A4. Graminoids Okolí Huklivého 001.jpg
A5. Non Graminoids 040719 172 dorset marnhull2.jpg
A6. Urban vegetated areas A11. Parks
A12. Parklands
A13. Lawns Traffic Island, Coulby Newham - geograph.org.uk - 91699.jpg
A12. Natural and Semi-Natural Vegetation A1. Woody A3. Trees Cover
Height
Leaf type
Leaf Phenology
WaldAlfeld.jpg Forest
Woodland
Thicket
Shrubland
Grasslands
Sparse Vegetation
Lichens/Mosses
A4. Shrubs Cover
Height
Leaf type
Leaf Phenology
Starr 010831-0016 Morella faya.jpg
A2. Herbaceous A5. Forbs Lüneburger Heide 109.jpg
A6. Graminoid Konza1.jpg
A7. Lichens/Mosses A8. Lichens
A9. Mosses
A23. Cultivated aquatic or regulary flooded areas A1. Graminoids Aquatic Or Regularly Flooded Graminoid Crops
Aquatic Or Regularly Flooded Non-Graminoid Crops
A2. Non graminoids Dili Reisfelder.jpg
A3. Woody
A24. Natural and Semi-Natural Aquatic or Regularly Flooded Vegetation A1. Woody A3. Trees Wetland-marshall-county-indiana.jpg Forest
Woodland
Closed Shrubs
Open Shrubs
Grasslands
Sparse Vegetation
Lichens/Mosses
A4. Shrubs
A2. Herbaceous A5. Forbs
A6. Graminoid Tourbière 03 - Parc de Frontenac - Juillet 2008.jpg
A7. Lichens/Mosses A10. Lichens
A11. Mosses
B15. Artificial Surfaces and Associated Areas: A1. Built-up A3. Linear A7. Roads Motorway-photo.jpg Built-Up Areas
Non Built-Up Areas
A10. Railroads Passenger-rail.JPG
A11. Pipelines OilPipeAlaska.JPG
A4. Non Linear A12. Industrial Areas Kraftwerk Moorburg (Hamburg-Moorburg).1.phb.ajb.jpg
A11. Urban Areas New-York-Jan2005.jpg
A2. Non built-up A5. Waste dump deposits South East New Territories Landfill 2.jpg
A6. Extraction sites Arandis Mine quer.jpg
B16. Bare Areas A1. Consolidated A3. Bare Rock a/o Coarse Fragments A7. Bare Rock Hörnlihütte weg.jpg Consolidated Areas
Unconsolidated Areas
A8. Gravel Scree.jpg
A4. Hardpans A9 Ironpan
A10 Petrocalcic
A11 Petrogypsic
Pamukkale 2006.jpg
A2. Unconsolidated A5. Bare Soil Not stony Duerre.jpg
A12. Stony
A13. Very stony La hamada noire du Tademayt 1890.jpg
A6. Loose and shifting sand Not stony Libya 4608 Idehan Ubari Dunes Luca Galuzzi 2007.jpg
A12. Stony
A13. Very stony 260 Boa Vista.jpg
B27. Artificial Waterbodies, Snow and Ice: A1. Artificial Waterbodies A4. Flowing MurtfaltalrDanubeChannel.JPG Artificial Waterbodies
Artificial Snow
Artificial Ice
A5. Standing Lakevyrnwysummer.jpg
A2. Artificial Snow
A3. Artificial Ice
B28. Natural Waterbodies, Snow and Ice: A1. Natural Waterbodies A4. Flowing Wilke.Aussicht.01.jpg Natural Waterbodies
Natural Snow
Natural Ice
A5. Standing Mount Pinatubo 20081229 01.jpg
A2. Naturalny śnieg Cotopaxi volcano 2008-06-27T1322.jpg
A3. Naturalny lód Grosser Aletschgletscher 3178.JPG
Więcej w Land Cover Classification System (LCCS).

Propozycje

Zobacz też