Talk:WikiProject Sweden/Hiking trails

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Symbols at hiking routes?

I am curious if there are no symbols at the mapped hiking routes or if they weren't mapped. With Key:osmc:symbol exists a tag to map a lot of symbols - these are rendered at the moment - and more can be added. Although Sweden isn't covered completely by the two maps mentioned at the OSMC-page rendering this symbols it is worth the effort since at least cmarqus map is planned to cover the planet. -- Malenki 00:23, 3 January 2010 (UTC)

How to map road+hiking route? / Bästa sätt att mappa väg + vandringsled?

On some places Upplandsleden coincides with regular roads, which is the best way to mark this up? Just adding the relation to the road or making a double path (two separate paths obove each other)?

På vissa platser så sammanträffar Upplandsleden med bilvägar, vilket är det bästa sättet att markera detta?

--knarF 07:27, 20 July 2010 (UTC)

Ifall leden följer bilvägen så är det denna bilväg som bör vara i relationen. Rycee 15:44, 24 August 2010 (BST)

Skilja på regionala och nationella leder

Hej. Jag påbörjade en regional sektion för lederna i Västernorrland som inte korsar några länsgränser. Jag föreslår att vi skiljer ut alla regionala leder från de nationella.--PangoSE (talk) 20:07, 13 November 2018 (UTC)

(en resume) Division in regional vs. national trails is proposed.--PangoSE (talk) 20:09, 13 November 2018 (UTC)

Hur ska vi namnge delar/etappar på våra leder?

  1. Ska vi ha colon och komma som i: Världsarvsleden: Etapp 9, Barsta - Fällsvik?
  2. Ska vi ha till-från med i namnet på etapperna?

Jag ser fram emot att höra vad ni tycker.--PangoSE (talk) 15:20, 5 March 2019 (UTC)