Template:Cs:Bridge:movable

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Pohyblivé mosty

Používá se k mapování zvláštního druhu mostu, který se může pohybovat, aby zprůchodnil cestu pod ním. Pro úvodní informace viz Proposed_features/Bridge_types(en) a bridge:movable=*.

Klíč Hodnota Prvky Popis Vykreslování Ilustrace
bridge:movable bascule way area Zvedací most je typ pohyblivého mostu, obsahuje jedno nebo dvě mostní pole, jejichž jeden konec je volný a zdvihá se vzhůru. Protiváha umístěná na opačném konci vyrovnává hmotnost, když se volný konec zvedá. I když se mu někdy říká i "padací most", je tento termín aplikován přísněji v tomto schématu značení (viz níže). MovableBridge draw.gif
bridge:movable drawbridge way area Padací most - typ mostu, podobný zvedacímu most, který je na jednom konci volný a zdvihá se vzhůru. Nicméně tento typ mostu se zvedá pomocí řetězů připojených k volnému konci. Drawbridge.gif
bridge:movable lift way area Zdvihací most je typ pohyblivého mostu jenž obsahuje pole, které se zvedá ve svislém směru a při tom zůstává rovnoběžné se svou původní polohou. Mostní pole je při otevření zavěšeno na obou koncích mezi výtahové věže. MovableBridge lift.gif
bridge:movable submersible way area Ponorný most je typ pohyblivého mostu, který přesune mostní desku pod hladinu vody, aby bylo možno používat vodní tok pro plavbu. MovableBridge subm.gif
bridge:movable swing way area Otočný most je typ pohyblivého mostu, který obsahuje mostní pole otáčející na čepu umístěném na pilíři a to buď ve středu, nebo na jednom konci mostního pole. Otáčení pole na čepu otevírá nebo zavírá most. MovableBridge swing.gif
bridge:movable transporter way area Most, kde je část silnice nebo chodníku pověšena na kabely a přenášena sem a tam jako gondola. MovableBridge transport.gif
bridge:movable retractable way area Most, kde se část silnice může odvalit nebo sklouznout dozadu pro otevření mezery. MovableBridge thrust.gif
bridge:movable tilt way area A tilt bridge is a type of moveable bridge which rotates about fixed endpoints. MovableBridge tilt.gif

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.