Cs:Key:bridge:movable

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg bridge:movable
MovableBridge roll.gif
Popis
Princip, jakým se most pohybuje, pro zprůchodnění cesty pod ním. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Skupina: mosty
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Popsané hodnoty: 6
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Značku bridge:movable=* použijte k popisu, jakým způsobem se most (označený jako bridge=movable) pohybuje, aby uvolnil cestu pod ním. Všimněte si, že tento klíč lze použit i bez značky bridge=movable pro označení dříve pohyblivého mostu, který byl napevno upevněn.

Téměř všechny pohyblivé mosty mají jedno nebo i dvě pohyblivá pole, která jsou lemovaná pevnými částmi. Cesta, kterou se zakresluje most, by měla být na koncích pohyblivého pole rozdělena a pouze pohyblivé části mají být značeny bridge=movable a bridge:movable=*. Pokud je to žádoucí, pilíře, o které jsou pohyblivé pole opřeny (obvykle označené uzly, kde jsou cesty pevné a pohyblivé části spojeny), mohou být označeny bridge:support=*. Pilíř, na kterém se některá pohyblivé pole otáčejí (otočné mosty jsou otáčeny ve vodorovné poloze, zvedací a padací ve svislé) označujeme jako bridge:support=pivot_pier a podpůrné věže na obou koncích zdvihacího mostu jako bridge:support=lift_pier.

Pohyblivé mosty na silnicích povětšinou obsahují i nějaké bariéry pro dopravu, které se značí například barrier=lift_gate. Značky access:conditional=* a maxheight:conditional=* mohou být použity k označení cesty mostu a vodní cesty pod mostem, pokud existuje nějaký pravidelný režim pro otevírání a zavírání mostu.


Pohyblivé mosty

Používá se k mapování zvláštního druhu mostu, který se může pohybovat, aby zprůchodnil cestu pod ním. Pro úvodní informace viz Proposed_features/Bridge_types(en) a bridge:movable=*.

Klíč Hodnota Prvky Popis Vykreslování Ilustrace
bridge:movable bascule cesta plocha Zvedací most je typ pohyblivého mostu, obsahuje jedno nebo dvě mostní pole, jejichž jeden konec je volný a zdvihá se vzhůru. Protiváha umístěná na opačném konci vyrovnává hmotnost, když se volný konec zvedá. I když se mu někdy říká i "padací most", je tento termín aplikován přísněji v tomto schématu značení (viz níže). MovableBridge draw.gif
bridge:movable drawbridge cesta plocha Padací most - typ mostu, podobný zvedacímu most, který je na jednom konci volný a zdvihá se vzhůru. Nicméně tento typ mostu se zvedá pomocí řetězů připojených k volnému konci. Drawbridge.gif
bridge:movable lift cesta plocha Zdvihací most je typ pohyblivého mostu jenž obsahuje pole, které se zvedá ve svislém směru a při tom zůstává rovnoběžné se svou původní polohou. Mostní pole je při otevření zavěšeno na obou koncích mezi výtahové věže. MovableBridge lift.gif
bridge:movable submersible cesta plocha Ponorný most je typ pohyblivého mostu, který přesune mostní desku pod hladinu vody, aby bylo možno používat vodní tok pro plavbu. MovableBridge subm.gif
bridge:movable swing cesta plocha Otočný most je typ pohyblivého mostu, který obsahuje mostní pole otáčející na čepu umístěném na pilíři a to buď ve středu, nebo na jednom konci mostního pole. Otáčení pole na čepu otevírá nebo zavírá most. MovableBridge swing.gif
bridge:movable transporter cesta plocha Most, kde je část silnice nebo chodníku pověšena na kabely a přenášena sem a tam jako gondola. MovableBridge transport.gif
bridge:movable retractable cesta plocha Most, kde se část silnice může odvalit nebo sklouznout dozadu pro otevření mezery. MovableBridge thrust.gif
bridge:movable tilt cesta plocha A tilt bridge is a type of moveable bridge which rotates about fixed endpoints. MovableBridge tilt.gif

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.