User:M!dgard/Stijlgids voor Nederlandse vertaling iD

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Het accuraat en volledig vertalen van de standaardeditor iD naar zo veel mogelijk talen is heel belangrijk, omdat dit de tweede stap is die nieuwe bijdragers zien (de eerste is de website osm.org zelf). Iedereen kan deze webapp helpen vertalen op het Transifex-vertaalplatform, na het aanmaken van een account. De projectpagina van iD is te vinden op https://www.transifex.com/projects/p/id-editor/.

Het is ook wenselijk om de vertalingen consequent te houden op vlak van gebruikte terminologie en stijl; dit geeft een meer professionele indruk en helpt gebruikers gemakkelijker hun weg te vinden in de applicatie. Daarom heb ik hieronder een stijlgids samengesteld die ik als richtlijn gebruik bij het vertalen van iD. Andere vertalers worden uitgenodigd deze ook te volgen, om een samenhangende vertaling te maken.

Terminologie

Een consequente terminologie handhaven is ongetwijfeld het belangrijkst van deze hele pagina. Begrippen dooreen gebruiken maakt het voor de gebruiker zeer moeilijk te begrijpen wat er gebeurt. Transifex heeft een functie die Glossary wordt genoemd, wat in het Nederlands Woordenlijst wordt. Naast een lijst voorzien met de belangrijkste begrippen, hun vertaling en soms ook wat uitleg, duidt Transifex de woorden uit deze lijst ook aan als je aan het vertalen bent, met een stippellijn onder de Engelse term. Met de muis over de betreffende tekst gaan, laat de voorgestelde vertaling verschijnen in een ballonnetje.

Voorbeelden

Enkele van de belangrijkste begrippen worden vertaald in de volgende tabel.

Engels Nederlands
area   Noun vlak
Om een duidelijk onderscheid te maken naar de gebruikers toe, is het aangewezen "vlak" enkel te gebruiken als het om het datatype vlak gaat. Als het gaat om een woongebied of zo, gebruik dan "gebied".
line   Noun lijn
point   Noun punt
node   Noun knooppunt


Correcte taal

Dit is misschien vanzelfsprekend: probeer te letten op grammatica en spelling bij het vertalen. Vooral de samenstellingsregels in het Nederlands zijn een probleempunt. De meeste samenstellingen van zelfstandige naamwoorden worden aaneengeschreven.

Voorbeelden

 • aangepast in plaats van aangepasd
 • prullenbakicoon in plaats van prullenbak icoon
 • Aan het verbinden … in plaats van Aan het verbinden... [1] De spatie tussen het laatste woord en het beletselteken wordt als een speciaal teken ingevoerd: een harde spatie ( ). Het beletselteken zelf is één karakter: "…"

Acties

Voor acties op knoppen en in hyperlinks wordt bij voorkeur een imperatief gebruikt, geen infinitief.

Voorbeelden

 • Karteer de wereld! [2] in plaats van De wereld karteren!
 • Verwijder punt in plaats van Punt verwijderen

Presets: vertaal met synoniemen en verwante begrippen voor …

Deze vertalingen helpen cartografen objecttypes vinden door te typen in een tekstvak. (In het voorbeeld wordt aangetoond wat hiermee bedoeld wordt.) Vul nooit de oorspronkelijke vertaling van het stuk tekst in, dat heeft toch geen zin. Laat dit liever onvertaald als je geen synoniemen kent!

De lijst wordt best ingegeven zonder spaties en volledig in kleine letters.

Voorbeelden

 • Een gebruiker heeft een lijn getekend en wil aanduiden dat dit een autosnelweg is. Daartoe zoekt hij op de Belgische, informele term autostrade.
  Motorway is in iD vertaald als Autosnelweg. De gebruiker zou dus niet vinden wat hij zoekt.
  <translate with synonyms or related terms for 'Motorway', separated by commas> is vertaald als autostrade,snelweg. Hierdoor kan iD wel het gezochte type vinden. In de lijst met resultaten toont wordt zo Autosnelweg getoond.
 • ATM is vertaald als Bankautomaat en <translate with synonyms or related terms for 'ATM', separated by commas> als pinnen,pinautomaat,bancontact,ATM,geld afhalen,geldautomaat,geld uit de muur

Voetnoten bij deze pagina

 1. Kijk bijvoorbeeld op de pagina van taaladvies.net over het beletselteken voor meer informatie over spaties bij het beletselteken.
 2. Het woord kar·te·ren is wel degelijk terug te vinden in de Van Dale. Een synoniem is map·pe·ren.