Utrecht

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Koninkrijk der Nederlanden
Bijzondere gemeenten van Nederland: Bonaire · Sint Eustatius · Saba
VTE
Utrecht, Utrecht, The Netherlands
Wikidata

latitude: 52.0938, longitude: 5.0867
Browse map of Utrecht 52°05′37.68″ N, 5°05′12.12″ E
Edit map
Utrecht
External links:
Use this template for your city

Utrecht is a city in Utrecht, The Netherlands at latitude 52°05′37.68″ North, longitude 5°05′12.12″ East.

Loading map...

For English see below.

Beschrijving

Utrecht is een oude stad in Nederland. Al in 723 werd het gebruikt als de uitvalsbasis van bisschoppen voor de kerstening van het gebied, dat vandaag bekend staat als Nederland. In 1122 werden stadsrechten toegekend aan de stad. De rijke geschiedenis kan overal worden waargenomen in de stad, bijv. de mooie grachten.

Kijk hier voor enkele afbeeldingen van voor de AND import. Tegenwoordig is er veel meer op de kaart te zien.

Wijken

De stad Utrecht is in de volgende tien wijken onderverdeeld:

 • Binnenstad: oud stadscentrum
 • Leidsche Rijn: grote wijk ten westen van de A (vinexwijk), veel bouwactiviteiten
 • Noordoost: wijk ten noordoosten van het centrum
 • Noordwest: wijk ten noordwesten van het centrum
 • Oost: wijk ten oosten van het centrum
 • Overvecht: wijk in het noordoosten van de stad
 • Vleuten-De Meern: voormalige onafhankelijke gemeente aan de westzijde van de stad, maakt sinds 2001 deel uit van de gemeente Utrecht
 • West: wijk ten westen van het centrum, maar ten oosten van de A2
 • Zuid: wijk ten zuiden van het centrum
 • Zuidwest: wijk ten zuidwesten van het centrum

Projecten

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP)

De gemeente heeft in het Gemeentelijk verkeers en vervoersplan (GVVP) vastgesteld wat haar beleid is voor het wegverkeer over de periode 2005-2020. Hierin wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in de classificatie van het wegennetwerk. Binnen de Ring wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire assen, aangevuld met wijkontsluitingswegen. Zie de kaartjes op blz. 26 (hoofdstructuur auto 2020) en 27 (wijkontsluitingswegen 2020) in deze PDF.

Het hier beschreven voorstel heeft als doel om hetzelfde onderscheid aan te brengen aan de wegen in OSM. De primaire en secundaire assen zullen worden geretagd als highway=primary resp. highway=secondary (m.u.v. de Waterlinieweg, vanwege haar autoweg-karakter). De wijkontsluitingswegen zijn (dus) tertiaire wegen, dus highway=tertiary is van toepassing. De overige wegen binnen de bebouwde kom worden highway=residential (deze zijn in het algemeen al 30 km-wegen) en buiten de bebouwde kom highway=unclassified.

In de huidige situatie is geen duidelijke hiërarchische structuur zichtbaar. Naast de snelwegen en de ring zijn nagenoeg alle wegen secundaire wegen (m.u.v. ten westen van de A2). Zo zijn nu volgens OSM de Weg der Verenigde Naties en de Gansstraat/Koningsweg (tot aan de Maarschalkerweerd) beide secundaire wegen, terwijl deze een primaire as resp. een wijkontsluitingsweg zijn volgens het GVVP.

Mapping Parties

Na een lange tijd werd er een mapping party georganiseerd in Utrecht! Dit vond plaats op 22 augustus 2010. Zie Utrecht/Mapping_party_2010 voor meer informatie.

English

Description

Utrecht is a very old city in the Netherlands. Already in 723 it was used as the base of the bishops for the christianization of the area currently known as the Netherlands. In 1122 city rights were granted to the city. The rich history can be seen everywhere in the city, for example the very pretty canals.

See here for some images predating the AND import.

Districts

The city of Utrecht has been subdivided into the following ten districts:

 • Binnenstad: old city centre
 • Leidsche Rijn: large district to the west of the A2 (Vinexwijk), lots of construction
 • Noordoost: district to the northeast of the centre
 • Noordwest: district to the northwest of the centre
 • Oost: district to the east of the centre
 • Overvecht: district at the northeastern side of the city
 • Vleuten-De Meern: formerly independent municipality at the western side of the city, incorporated into the city of Utrecht in 2001
 • West: district to the west of the centre, but east of the A2
 • Zuid: district to the south of the centre
 • Zuidwest: district to the southwest of the centre

Mapping Parties

After a long time, a mapping party was be held in Utrecht again! The date was August 22, 2010. See Utrecht/Mapping_party_2010 for more information.