WikiProject Slovenia/Ceste/Glavne ceste

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
OSM Slovenia Logo.svg
Slovenija (glavna) Elektrika
Ceste Javni prevozi Železnice Regije Naselja Naslovi
Kolesarjenje Pohodništvo Smučanje Storitve Narava Turizem


Pregled glavnih cest I. reda.

relation Slovenske ceste

Ref Dolžina Tip Opis ceste Končano Ref OSM maxspeed OSM
Ref Dolžina Tip Opis odseka Vir Komentar
8 355,257 G1 Glavna cesta I. reda 99 % Seznam odsekov 2009.pdf Preverjeno 27.5.2014

1

78,376 G1 Vič - Dravograd - Maribor (Koroški most - c. Proletarskih brigad - Tezno) - Miklavž Road (3/4)Speed limits (1/4)Relation (3/4) P=75801 S=1138 20000
0240 3,590 O M AVSTR. VIČ-DRAVOGRAD C 4 G
0241 16,358 O C 4 DRAVOGRAD-RADLJE C 434 G
0242 2,350 O C 434 RADLJE C 704 G
0243 9,068 O C 704 RADLJE-BREZNO C 704 G
0244 9,569 O C 704 BREZNO-RUTA C 701 G
0245 20,688 O C 701 RUTA-MB(KOR. MOST) P RONDO G+B
1605 0,095 P O 0245 RONDO MARIBOR (KOROŠKA VRATA) S 20900 G+B
0326 2,014 A O 1605 MB (KOR. MOST-C. PROLETARSKIH BRIGA S 18 G+B
0726 2,013 V O 1605 MB (KOR. MOST-C. PROLETARSKIH BRIGA S 31 G+B
0475 0,558 P O 0326 PRIKLJ. STUDENCI S 558 G+B
0476 0,379 P O 0326 PRIKLJ. LIMBUŠ S 869 G+B
1633 0,171 P O 0326 RONDO MB PROLETARSKE BRIGADE S 2014 G+B
0364 2,227 A O 1633 MB (C. PROLETARSKIH BRIGAD-TRŽAŠKA S 119 G+B
0764 2,224 V O 1633 MB (C. PROLETARSKIH BRIGAD-TRŽAŠKA S 129 G+B
0246 3,532 A C L MB (TRŽAŠKA C.)-MIKLAVŽ P PTUJSKA G+B
0746 3,540 V C L MB (TRŽAŠKA C.)-MIKLAVŽ P PTUJSKA G+B

2

53,300 G1 Slovenska Bistrica – Hajdina (po A4)- Draženci – Ptuj – Ormož – Središče ob Dravi Road (3/4)Speed limits (1/4)Relation (3/4) P=55386 16200
1290 3,595 O P SL.BIS SL.BISTRICA-PRAGERSKO C LC G + B
0392 5,323 O C LC PRAGERSKO-ŠIKOLE C 711 G + B
0393 9,924 O C 737 ŠIKOLE-HAJDINA P HAJDINA G + B
0493 2,316 O C 9 DRAŽENCI-TURNIŠČE P RONDO G
0395 1,642 O P RONDO TURNIŠČE-PTUJ C 229 G
0249 2,226 O C L328270 PTUJ-SPUHLJA C 228 G
0250 17,688 O C 228 SPUHLJA-ORMOŽ C 230 G
0398 3,020 O C OBC ORMOŽ Z-ORMOŽ V C 230 G
1313 11,865 O C 230 ORMOŽ-SREDIŠČE OB DRAVI M HR G + B

4

51,342 G1 Dravograd - Slovenj Gradec - Velenje - Arja vas Road (3/4)Speed limits (1/4)Relation (3/4) P=52030 16000
1257 1,370 O C 1 DRAVOGRAD-OTIŠKI VRH C 226 G
1258 9,170 O C 226 OTIŠKI VRH-SL.GRADEC C L377220 G
1445 1,910 O C L377220 SL.GRADEC C 227 G
1259 12,897 O C 227 SL.GRADEC-ZG.DOLIČ C 431 G
1260 11,375 O C 431 ZG.DOLIČ-VELENJE C 425 G
1261 7,427 O C 425 VELENJE-ČRNOVA C 429 G
1262 7,014 O C 429 ČRNOVA-ARJA VAS P ŽALEC G

5

70,641 G1 Priključek Celje zahod - Celje - Zidani most - Krško -Drnovo Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) P=72437 0
1401 3,613 O C A1 PRIKLJ. CELJE Z-MEDLOG C 447 G
0370 3,242 O C 447 MEDLOG-CELJE C 430 G
0328 17,325 O C 430 CELJE-ŠMARJETA C 221 G
0329 1,050 O C 221 ŠMARJETA-RIMSKE TOPLICE C 680 G
0330 6,750 O C 680 RIM.TOPLICE-ZIDANI MOST C 108 G
0331 2,997 O C 108 ZIDANI MOST-RADEČE C 679 G
0360 0,520 O C 679 RADEČE C LC G
0332 11,249 O C L RADEČE-BOŠTANJ C 424 G
0333 0,790 O C 424 BOŠTANJ C 215 G
0334 4,490 O C 215 BOŠTANJ-IMPOLJCA C 672 G
0335 9,790 O C 672 IMPOLJCA-BRESTANICA C 422 G
0361 3,900 O C 422 BRESTANICA-KRŠKO C 220 G
0336 4,925 O C 220 KRŠKO-DRNOVO O 1619 G
1619 0,103 P O 0336 RONDO DRNOVO S 4902 G

6

43,220 G1 Postojna - Ilirska Bistrica - Jelšane Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) P=42868 0
0338 10,260 O C 409 POSTOJNA-PIVKA C 404 G
0339 9,945 O C 404 PIVKA-RIBNICA C 405 G
0349 4,215 O C 405 RIBNICA-PREM C 630 G
0341 6,210 O C 630 PREM-IL.BISTRICA C L135280 G
0342 1,160 O C L135280 IL.BISTRICA (TRNOVO) C 404 G
0363 1,470 O C 404 IL.BISTRICA (DO PODGRAJSKE UL.) C 632 G
0343 9,961 O C 632 IL.BISTRICA-JELŠANE M HR G
1483 0,947 D 0343 KAMIONSKA C. JELŠANE S 9533 404 B

7

30,300 G1 Starod - Kozina (po Bazoviški cesti) - Krvavi potok Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) P=30517 PL=686 0
0356 6,561 O M HR STAROD-PODGRAD C 404 G
0355 5,900 O C 404 PODGRAD-OBROV C 630 G
0354 14,500 O C 630 OBROV-KOZINA C 409 G
0430 0,713 P O 0354 PRIKLJ. KOZINA S 14300 G+B
0353 3,340 O C 409 KOZINA-KRVAVI POTOK M ITALIJA G+B

9

12,940 G1 Draženci (Ptuj) – Gruškovje Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) P=13612 PL=309 0
0362 3,000 O A4 - JUROVCI C 690 G
0433 0,320 P O 0351 PRIKLJ. PODLEHNIK S 3700 G
0351 11,050 O O 690 JUROVCI-GRUŠKOVJE M HR G
1484 1,100 D O 0351 KAMIONSKA C. GRUŠKOVJE S 9880 B

11

17,160 G1 Koper (pristanišče Koper) - Dragonja Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) P=15953 0
1062 14,665 O P AC SLAV KOPER-DRAGONJA M HR G+B
1475 2,424 O O 1062 SLAVČEK-LUKA KOPER Z LUKA Po moje to ni več cesta 11
0424 0,809 P 1 475 PRIKLJ. SLAVČEK S 470 Verjetno pripada H6

Pregled glavnih cest II. reda.

Ref Dolžina Tip Opis ceste Končano Ref OSM maxspeed OSM
Ref Dolžina Tip Opis odseka Vir Komentar
11 464,744 G2 Glavna cesta II. reda 100 % Seznam odsekov 2009.pdf Pregledano 28.5.2014

101

17,010 G2 Ljubelj - Bistrica pri Tržiču - Podtabor Road (3/4)Speed limits (1/4)Relation (3/4) P=12852 T=4740 4740
0232 12,500 O M AVSTR. LJUBELJ-BISTRICA(TRŽIČ) P BISTRIC G
0423 0,124 P O 0232 PRIKLJ. PODLJUBELJ S 5980 G + B
0422 0,639 P O 0231 PRIKLJ. BISTRICA(TRŽIČ) S 0 G + B
0231 3,280 O P BISTRIC BISTRICA(TRŽIČ)-ZVIRČE P ZVIRČE G + B
0421 0,247 P O 0230 PRIKLJ. ZVIRČE S 0 G + B
0230 1,455 O P ZVIRČE ZVIRČE-PODTABOR C A2 G + B
0474 1,177 P O 0230 PRIKLJ. ZVIRČE ZAHOD S 1080 G + B

102

96,940 G2 Robič - Kobarid - Peršeti - Tolmin - Idrija - Kalce - Logatec Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) P=96718 PL=43 1598
1031 5,630 O M ITALIJA ROBIČ-STARO SELO C 602 G
1030 3,320 O C 602 STARO SELO-KOBARID C 203 G
1005 2,200 O C 203 KOBARID-IDRSKO C 903 G
1006 11,715 O C 903 IDRSKO-PERŠETI C 103 G
1040 7,334 O C 103 PERŠETI-MOST NA SOČI C 603 G
1039 2,205 O C 603 MOST NA SOČI-BAČA C 403 G
1038 8,550 O C 403 BAČA-DOL.TREBUŠA C 608 G
1037 13,118 O C 608 DOL.TREBUŠA-ŽELIN C 210 G
1036 11,300 O C 210 ŽELIN-SP.IDRIJA(MAROF) C 610 G
1035 1,900 O C 610 SPODNJA IDRIJA C 610 G
1034 13,277 O C 610 SP.IDRIJA-GODOVIČ C 207 G
1033 11,233 O C 207 GODOVIČ-KALCE C 409 G
1460 3,490 O C 409 KALCE-LOGATEC C 409 G
1617 0,130 P O 1460 RONDO LOGATEC S 3490 G
1461 1,672 O C 409 LOGATEC P LOGATE G
1608 0,110 P O 1461 RONDO LOGATEC (MARTINJ HRIB) S 900 G

103

40,990 G2 Peršeti - Nova Gorica - Šempeter Road (3/4)Speed limits (1/4)Relation (3/4) P=40928 3800
1007 4,015 O C 102 PERŠETI-UŠNIK C 603 G
1008 20,070 O C 603 UŠNIK-PLAVE C 612 G
1009 10,070 O C 612 PLAVE-SOLKAN C 402 G + B
1390 1,972 O C 402 SOLKAN-NOVA GORICA (KROMBERK) O 1636 G + B
1636 0,207 P O 1010 RONDO KROMBERK S 2436 G + B
1486 2,589 O C 613 KROMBERK-ROŽNA DOLINA O 0484 G + B
0438 0,439 P O 1486 PRIKLJ. ROŽNA DOLINA S 2012 G + B
0484 0,254 P O 1447 RONDO ROŽNA DOLINA S 0 G + B
1447 2,315 O O 0484 NOVA G (ROŽNA DOLINA)-ŠEMPETER C 204 G + B

104

31,620 G2 Kranj V - Brnik - Mengeš - Trzin - Ljubljana (Tomačevo) Road (3/4)Speed limits (2/4)Relation (3/4) P=33808 T=3746 TL=201 17200
1604 0,093 P O 1136 RONDO KRANJ (PRIMSKOVO) 0 G+B
1136 8,330 O P RONDO KRANJ-SP.BRNIK C 639 G+B
1137 5,953 O C 639 SP.BRNIK-MOSTE C 413 G+B
1138 3,900 O C 413 MOSTE-MENGEŠ C 225 G+B
1139 4,158 O C 225 MENGEŠ-TRZIN C 10 G+B
0295 3,687 A C 447 TRZIN-LJ(ČRNUČE) C 108 G+B
0795 3,691 V C 447 TRZIN-LJ(ČRNUČE) C 108 G+B
0087 2,875 A C 108 LJ(ČRNUČE-TOMAČEVO) P TOMAČE G+B
0687 2,875 V C 108 LJ(ČRNUČE-TOMAČEVO) P TOMAČE G+B

105

32,510 G2 Novo mesto (Ločna) - Metlika Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) P=31748 0
0254 0,910 O P NMVZHO NOVO MESTO (AC-LOČNA) C 448 B + G
0257 1,070 O C 448 NOVO MESTO (LOČNA-KRKA) C 651 B + G
1511 0,940 O C 651 NOVO MESTO (KRKA) C 667 B + G
0255 1,805 O O 0259 NOVO MESTO(KRKA-REVOZ) C 419 B + G
0472 0,296 P O 0255 PRIKLJUČEK ROGOVO S 1630 B + G
0256 26,301 O C 419 NOVO MESTO(REVOZ)-METLIKA C 218 B + G
0258 1,480 O C 218 METLIKA-MOST ČEZ KOLPO M HR G

106

85,440 G2 Ljubljana jug - Škofljica - Ribnica - Kočevje - Petrina in Škofljica - Šmarje Sap Road (3/4)Speed limits (1/4)Relation (3/4) P=83211 13000
0215 4,555 O P DOLENJS LJ(RUDNIK)-ŠKOFLJICA O 0216
0260 0,520 O O 0216 ŠKOFLJICA C 728
0261 16,290 O C 728 ŠKOFLJICA-RAŠICA C 647
0262 12,425 O C 647 RAŠICA-ŽLEBIČ C 212
0263 18,779 O C 212 ŽLEBIČ-KOČEVJE C 214
0264 6,269 O C 214 KOČEVJE-LIVOLD C 217
0265 21,580 O C 217 LIVOLD-FARA C 918
0266 2,560 O C 918 FARA-PETRINA M HR
0216 2,461 O O 0215 ŠKOFLJICA-ŠMARJE SAP P ŠMARJE
0473 0,449 P O 0216 PRIKLJ. ŠMARJE-SAP S 3000

107

47,540 G2 Celje - Šentjur pri Celju - Šmarje pri Jelšah - Dobovec Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) P=48241 S=56 0
1274 10,868 O C 5 CELJE-ŠENTJUR C 686
1275 14,307 O C 686 ŠENTJUR-MESTINJE C 219
1238 2,060 O C 219 MESTINJE-PODPLAT C 219
1276 12,500 O C 219 PODPLAT-ROGATEC C 432
1277 7,774 O C 432 ROGATEC-DOBOVEC M HR

108

64,643 G2 Ljubljana (Črnuče) - Litija - Hrastnik - Zidani most Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) P=60677 S=3695 0
1180 3,580 O C 10 ČRNUČE-ŠENTJAKOB C 644 G+B
1181 14,870 O C 644 ŠENTJAKOB-RIBČE C L263400 G+B
1182 13,443 O C L263400 RIBČE-LITIJA C 416 G+B
1183 14,981 O C 416 LITIJA-ZAGORJE C 222 G+B
1184 4,316 O C 222 ZAGORJE-TRBOVLJE C 223 G+B
1185 5,162 O C 223 TRBOVLJE-HRASTNIK C 224 G+B
1186 8,291 O C 224 HRASTNIK-ZIDANI MOST C 5 G

109

5,080 G2 Madžarska-H7 in Lendava-Petišovci Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) P=8395 0
1637 0,083 P C A5 RONDO LENDAVA PRIKLJUČEK O 0185 G + B
0357 4,498 O C A5 LENDAVA-PETIŠOVCI M HR G + B

111

18,840 G2 Koper - Sečovlje Road (3/4)Speed limits (1/4)Relation (3/4) S=15883 T=5695 3400
0238 5,266 O P SLAVČEK KOPER-RUDA(IZOLA) P RUDA G+B
0436 0,531 P O 0238 PRIKLJ. SEMEDELA S 1200 G+B
0437 1,103 P O 0373 PRIKLJ. RUDA S 0 G+B
0373 8,255 O P RUDA RUDA(IZOLA)-VALETA C 629 G+B
0773 2,447 V S 943 RUDA(IZOLA)-VALETA S 3243 G+B
0239 7,280 O C 629 VALETA-SEČOVLJE M HR G+B
0425 0,145 P O 0239 PRIKLJ. LUCIJA S 1250 G+B

112

18,963 G2 Holmec - Poljana - Ravne - Dravograd Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) P=18702 0
1254 3,881 O M AVSTR. HOLMEC-POLJANA C 425
1255 8,047 O C 425 POLJANA-RAVNE C 227
1256 7,008 O C 227 RAVNE-DRAVOGRAD C 4