WikiProject Slovenia/Ceste/Regionalne ceste R1

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
OSM Slovenia Logo.svg
Slovenija (glavna) Elektrika
Ceste Javni prevozi Železnice Regije Naselja Naslovi
Kolesarjenje Pohodništvo Smučanje Storitve Narava Turizem

Pregled regionalnih cest I. reda.

relation Slovenske ceste

Ref Dolžina Tip Opis ceste Končano Ref OSM maxspeed OSM
Ref Dolžina Tip Opis odseka Vir Komentar
33 946,870 R1 Regionalna cesta I. reda 4 % ! Seznam odsekov 2009.pdf

201

24,855 R1 Korensko sedlo-Mojstrana-Hrušica relation 3778059 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) P=25282 0
0201 3,755 O M AVSTR. KORENSKO SEDLO-PODKOREN C 202
0202 2,550 O C 202 PODKOREN-KR.GORA C 206
0203 12,100 O C 206 KR.GORA-MOJSTRANA-DOVJE C 907
0204 2,420 O C 907 DOVJE-MOJSTRANA-KRAJE C 908
0205 4,030 O C 908 KRAJE - HRUŠICA P HRUŠICA

202

4,306 R1 Rateče-Podkoren relation 3778060 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) 0 0
0234 1,380 O M ITALIJA DRŽAVNA MEJA-RATEČE C 901
0233 2,926 O C 901 RATEČE-PODKOREN C 201

203

38,203 R1 Predel-Bovec (obvoznica)-Kobarid (obvoznica) relation 3778061 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) P=38016 0
1002 14,904 O M ITALIJA PREDEL-BOVEC C 206
1003 9,904 O C 206 BOVEC(PO OBVOZNICI)-ŽAGA C 401
1004 13,395 O C 401 ŽAGA-KOBARID C 102

204

37,131 R1 Šempeter - Dornberk - Štanjel - Sežana V relation 1641888 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=36956 0
1012 8,343 O C 103 ŠEMPETER-DORNBERK C 611 G+B
1013 13,078 O C 611 DORNBERK-ŠTANJEL C 614 G+B
1014 7,820 O C 614 ŠTANJEL-DUTOVLJE C 619 G+B
1015 7,890 O C 619 DUTOVLJE-SEŽANA C 445 G+B

205

8,710 R1 Divača - Lokev - Lipica relation 1668665 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=8703 0
1026 8,710 O C 446 DIVAČA-LOKEV-LIPICA M ITALIJA G+B

206

43,659 R1 Kranjska Gora (Ruska cesta)-Vršič-Trenta-Bovec relation 3778761 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=43571 0
1027 3,372 O C 201 KRANJSKA GORA-ERIKA Z ERIKA
1043 9,085 O Z ERIKA RUSKA CESTA (ERIKA-VRŠIČ) Z PRELAZ
1028 8,960 O Z PRELAZ VRŠIČ-TRENTA C L018030
1029 22,242 O C L018030 TRENTA-BOVEC C 203

207

25,169 R1 Godovič - Črni vrh - Col - Ajdovščina relation 3778762 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=25164 0
1057 6,871 O C 102 GODOVIČ-ČRNI VRH C L130050 G+B
1058 9,602 O C L130050 ČRNI VRH-COL C 621 G+B
1413 8,696 O C 621 COL-AJDOVŠČINA C 444 G+B

208

21,194 R1 Črni kal - Aver - Gračišče - Sočerga in Rižana - Mostičje relation 1634867 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) P=21076 PL=599 0
1434 2,236 O P ČRNIKAL ČRNI KAL-KORTINE C 409 G+B
1059 10,791 O C 10 KORTINE-GRAČIŠČE C 625 G+B
1060 8,453 O C 625 GRAČIŠČE-SOČERGA M HR G+B
1149 1,950 O C 10 RIŽANA-KORTINE O 1059 G+B

209

30,184 R1 Lesce-Bled-Bohinjska Bistrica-Jezero relation 3778763 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=30115 0
1603 0,252 P P LESCE RONDO LESCE O 0103
1088 3,604 O P RONDO LESCE-BLED C 634
1089 10,530 O C 634 BLED-SOTESKA Z ŽELPOST
1090 8,510 O Z ŽELPOST SOTESKA-BITNJE C 633
1091 1,340 O C 633 BITNJE-BOH.BISTRICA C 909
1092 6,200 O C 909 BOH.BISTRICA-JEZERO C 633

210

95,053 R1 Zgornje Jezersko-Preddvor-Kranj-Škofja Loka-Gorenja vas-Cerkno-Želin in Škofja Loka-Jeprca 3764709 (i J) Road (3/4)Speed limits (2/4)Relation (3/4) S=96138 SL=1185 30000
1105 10,345 O M AVSTR. ZG.JEZERSKO-SP.JEZERSKO Z KANONIR
1106 15,585 O Z KANONIR SP.JEZERSKO-PREDDVOR C L327030
1107 8,440 O C L327030 PREDDVOR-KR(PRIMSKOVO) C 104
1108 2,600 O C 104 KR(PRIMSKOVO-LABORE) P LABORE
1109 7,770 O P LABORE KRANJ-ŠKOFJA LOKA O 1078
1077 0,930 O O 1109 ŠKOFJA LOKA C 403
1110 16,372 O C 403 ŠK.LOKA-GORENJA VAS C 407
1111 4,877 O C 407 GORENJA VAS-TREBIJA C 408
1112 5,880 O C 408 TREBIJA-SOVODENJ C L100100
1113 11,884 O C L100100 SOVODENJ-CERKNO C 912
1114 4,200 O C 912 CERKNO-ŽELIN C 102
1078 6,170 O O 1109 ŠKOFJA LOKA-JEPRCA C 211

211

16,964 R1 Kranj (Labore) - Jeprca - Ljubljana (Šentvid) relation 3781247 Road (3/4)Speed limits (2/4)Relation (3/4) S=16545 6540
0435 0,692 P O 0211 PRIKLJUČEK LABORE S 0
0211 8,150 O P LABORE KRANJ(LABORE)-JEPRCA P JEPRCA
0406 0,730 P O 0212 PRIKLJ. JEPRCA S 0
0212 8,814 O P JEPRCA JEPRCA-LJ(ŠENTVID) C 639

212

40,725 R1 Unec - Cerknica - Bloška Polica - Sodražica -Žlebič relation 3781249 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) T=44832 0
1115 0,781 O P UNEC PRIKLJUČEK UNEC-UNEC C L041010
1116 2,160 O C L041010 UNEC-RAKEK C 640
1117 3,980 O C 640 RAKEK-CERKNICA C 643
1118 10,851 O C 643 CERKNICA-BL.POLICA C 213
1119 17,183 O C 213 BL.POLICA-SODRAŽICA C 653
1120 5,770 O C 653 SODRAŽICA-ŽLEBIČ C 106

213

18,557 R1 Bloška Polica - Pudob - Babno polje relation 3781250 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=18530 0
1365 8,200 O C 212 BLOŠKA POLICA-PUDOB C 915
1366 10,357 O C 915 PUDOB-BABNO POLJE M HR

214

26,075 R1 Kočevje - Stari log - Dvor relation 3781251 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=26126 0
1156 11,670 O C 106 KOČEVJE-STARI LOG Z GAS.DOM
1157 14,405 O Z GAS.DOM STARI LOG-DVOR C 216

215

34,071 R1 Trebnje - Mokronog - Boštanj relation 3781252 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=32568 T=1445 0
1456 1,450 O P TREBNJE TREBNJE C 651
1162 14,200 O C 651 TREBNJE-MOKRONOG C 418
1163 18,421 O C 418 MOKRONOG-BOŠTANJ C 5

216

59,766 R1 Ivančna Gorica - Žužemberk - Soteska - Črnomelj relation 3781253 Road (3/4)Speed limits (1/4)Relation (3/4) 60200 6100
1367 6,850 O P IVAN G. IVANČNA GORICA-KRKA C 647
1175 13,435 O C 647 KRKA-ŽUŽEMBERK C 650
1158 4,270 O C 650 ŽUŽEMBERK-DVOR C 214
1176 5,550 O C 214 DVOR-SOTESKA C 419
1177 14,355 O C 419 SOTESKA-ČRMOŠNJICE Z V ČRMOŠ
1178 15,306 O Z V ČRMOŠ ČRMOŠNJICE-ČRNOMELJ C 218

217

36,160 R1 Livold - Brezovica - Kanižarica relation 3781254 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=35947 0
1208 16,230 O C 106 LIVOLD-BREZOVICA C 658
1209 19,930 O C 658 BREZOVICA-KANIŽARICA C 218

218

33,900 R1 Metlika - Črnomelj - Vinica relation 3781255 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=33227 0
1211 5,460 O C 105 METLIKA-PODZEMELJ C 919
1212 8,950 O C 919 PODZEMELJ-ČRNOMELJ C 216
1152 0,730 O C 216 ČRNOMELJ C 660
1213 2,215 O C 660 ČRNOMELJ-KANIŽARICA C 217
1214 15,535 O C 217 KANIŽARICA-VINICA C 919
1153 0,160 O C 919 VINICA C 919
1215 0,850 O C 919 VINICA-MOST ČEZ KOLPO M HR

219

68,443 R1 Slovenska Bistrica - Poljčane - Podplat in Mestinje - Bistrica ob Sotli - Čatež ob Savi 3781256 (i J) Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=68094 0
1236 8,496 O C 430 SL.BISTRICA-POLJČANE C 688
1410 0,700 O C 688 POLJČANE C 688
1237 9,189 O C 688 POLJČANE-PODPLAT C 107
1239 14,779 O C 107 MESTINJE-GOLOBINJEK C 683
1240 8,996 O C 683 GOLOBINJEK-BISTRICA C 423
1421 0,720 O C 423 BISTRICA OB SOTLI C 423
1241 6,805 O C 423 BISTRICA-BIZELJSKO C 670
1242 17,570 O C 670 BIZELJSKO-ČATEŽ P ČATEŽ
1480 1,188 O C 419 ČATEŽ OB SAVI P ČATEŽ

220

12,715 R1 Krško - Brežice relation 3781257 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=12608 0
1334 12,715 O C 5 KRŠKO-BREŽICE C 219
1609 0,100 P O 1334 RONDO BREŽICE (INTERMARKET) S 11200

221

40,224 R1 Trojane - Izlake - Trbovlje - Hrastnik - Šmarjeta relation 3781258 Road (3/4)Speed limits (1/4)Relation (3/4) S=35724 4400
1227 6,652 O P TROJAN TROJANE-IZLAKE C 415
1218 6,474 O C 415 IZLAKE-ZAGORJE C 222
1219 5,358 O C 222 ZAGORJE-BEVŠKO C 223
1220 3,123 O C 223 BEVŠKO-TRBOVLJE C 427
1221 8,967 O C 427 TRBOVLJE-BOBEN-HRASTNIK C 224
1222 9,650 O C 224 HRASTNIK-ŠMARJETA C 5

222

1,885 R1 Zagorje - most čez Savo relation 3781259 Road (3/4)Speed limits (2/4)Relation (3/4) S=1900 923
1228 1,885 O C 221 ZAGORJE-MOST ČEZ SAVO C 108

223

1,220 R1 Bevško - most čez Savo relation 3781260 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=1226 0
1229 1,220 O C 221 BEVŠKO-MOST ČEZ SAVO C 108

224

1,500 R1 Hrastnik - most čez Savo relation 3781261 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=1446 0
1230 1,500 O C 221 HRASTNIK-MOST ČEZ SAVO C 108

225

66,595 R1 Mengeš - Duplica - Kamnik - Stahovica - Črnivec - Radmirje - Mozirje - Soteska - Šentrupert 3781703 (i J) Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) P=0 S=66265 0
1140 3,805 O C 104 MENGEŠ-DUPLICA C 644
1359 3,793 O C 644 DUPLICA-KAMNIK C 414
1424 0,700 O C 414 KAMNIK(-MEKINJE) C L160540
1083 4,270 O C L160540 KAMNIK(MEKINJE)-STAHOVICA C 923
1084 10,615 O C 923 STAHOVICA-ČRNIVEC Z PRELAZ
1085 17,571 O Z PRELAZ ČRNIVEC-RADMIRJE C 428
1248 11,302 O C 428 RADMIRJE-MOZIRJE C 928
1247 2,339 O C 928 MOZIRJE-SOTESKA C 695
1246 12,200 O C 695 SOTESKA-ŠENTRUPERT C 447

227

14,754 R1 Ravne - Kotlje - Slovenj Gradec relation 2688820 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=14672 0
1264 3,600 O C 226 RAVNE-KOTLJE C L350100
1423 11,154 O C L350100 KOTLJE-SLOVENJ GRADEC C 4 Preveri mikrolokacijo

228

13,900 R1 Spuhlja - Zavrč relation 3781704 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=11379 0
1291 13,900 O O C 2 SPUHLJA-ZAVRČ M HR

229

20,086 R1 Ptuj - Rogoznica - Senarska relation 3781705 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=18514 0
0248 1,088 O C 2 PTUJ (BUDINA-CENTER) C 710
1417 2,080 O C 2 PTUJ-ROGOZNICA C 712
1286 16,918 O C 712 ROGOZNICA-SENARSKA P SV.TROJ

230

45,482 R1 Gornja Radgona (most)- Radenci - Vučja vas - Križevci - Ljutomer - Ormož (most) 3781706 (i J) Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=44683 0
0327 0,989 O M AVSTRIJ MOST ČEZ MURO - G. RADGONA C 449
0366 5,680 O C 449 GORNJA RADGONA-RADENCI P RONDO
1606 0,082 P O 0366 RONDO RADENCI S 5640
1164 0,453 O C 235 RADENCI P RONDO
1308 7,803 O P RONDO RADENCI-VUČJA VAS P VUCJA V
1399 4,527 O P VUČ. V. VUČJA VAS-KRIŽEVCI C 439
1415 0,700 O C 439 KRIŽEVCI C 439
1309 7,300 O C 439 KRIŽEVCI-LJUTOMER C 231
1310 13,910 O C 231 LJUTOMER-PAVLOVCI C 726
1311 1,860 O C 726 PAVLOVCI-ORMOŽ C 2
1312 1,500 O O 0398 ORMOŽ C 303070
0251 0,760 O C 303070 ORMOŽ-MOST ČEZ DRAVO M HR

231

9,260 R1 Gibina - Razkrižje - Ljutomer relation 3781707 Road (3/4)Speed limits (1/4)Relation (3/4) S=8908 791
1325 2,930 O M HR GIBINA-RAZKRIŽJE C 726
1323 3,830 O C 726 RAZKRIŽJE-STROČJA VAS C 726
1327 2,500 O C 726 STROČJA VAS-LJUTOMER C 230

232

35,695 R1 Hodoš - Petrovci - Murska Sobota - Lipovci relation 3781708 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=32832 0
1314 10,458 O M MADŽAR HODOŠ-PETROVCI C 721
1315 17,700 O C 721 PETROVCI-MARTJANCI C 442
1316 2,470 O C 442 MARTJANCI-M.SOBOTA C 441
1470 1,000 O C 441 MURSKA SOBOTA C 740
1406 4,067 O C 740 M.SOBOTA-LIPOVCI P LIPOVCI

234

6,195 R1 Dramlje - Dole - Šentjur relation 3781709 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) 0 0
1476 2,750 O P DRAMLJE DRAMLJE-DOLE C 687
1280 3,445 O C 687 DOLE-ŠENTJUR C 107

235

12,378 R1 Radenci-priključek Murska Sobota relation 3781710 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=12245 0
0317 2,047 O C 3 RADENCI-PETANJCI C 440
0318 7,473 O C 440 PETANJCI-M.SOBOTA (GAJ) C 740
1396 2,858 O C 740 M.SOBOTA (GAJ)-PRIKLJ. M.SOBOTA P M.SOB.