WikiProject Slovenia/Ceste/Regionalne ceste R2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
OSM Slovenia Logo.svg
Slovenija (glavna) Elektrika
Ceste Javni prevozi Železnice Regije Naselja Naslovi
Kolesarjenje Pohodništvo Smučanje Storitve Narava Turizem

Pregled regionalnih cest II. reda.

Ref Dolžina Tip Opis ceste Končano Ref OSM maxspeed OSM
Ref Dolžina Tip Opis odseka Vir Komentar
52 1.356.143 R2 Regionalna cesta II. reda 100 % ! Seznam odsekov 2009.pdf

401

7,445 R2 Žaga-Učja relation 3765582 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) 0 0
1020 7,445 O C 203 ŽAGA-UČJA M ITALIJA GPS

402

20,012 R2 Solkan - Gonjače - Dobrovo - Neblo relation 3765647 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=19710 850
1010 0,141 O C 402 SOLKAN-MOST ČEZ SOČO C LC Bing
1426 10,396 O C LC SOLKAN MOST-GONJAČE C 612 B
1465 4,655 O C 612 GONJAČE-DOBROVO C L020030 B
1045 4,820 O C L020030 DOBROVO-NEBLO M ITALIJA B

403

60,148 R2 Bača - Petrovo Brdo - Podrošt - Češnjica - Škofja Loka relation 3766748 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=11036 T=49239 0
1071 6,153 O C 102 BAČA-KNEŽA C L420050 G
1072 15,734 O C L42005 KNEŽA-PODBRDO C J920280 G
1073 4,400 O C J920280 PODBRDO-PETROVO BRDO C 909 G
1074 8,100 O C 909 PETROVO BRDO-PODROŠT C 910 G
1075 10,061 O C 910 PODROŠT-ČEŠNJICA C 635 G + B
1076 15,700 O C 635 ČEŠNJICA-ŠKOFJA LOKA C 210 G + B

404

27,942 R2 Podgrad - Ilirska Bistrica - Pivka relation 3766768 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=27210 0
1379 11,000 O C 7 PODGRAD-IL.BISTRICA C 6 G + B
1380 16,942 O C 6 IL.BISTRICA-PIVKA C 6 G

405

17,519 R2 Divača - Famlje - Ribnica relation 3767064 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=12820 0
6845 5,552 O C 409 DIVAČA-FAMLJE C LC G + B
1022 11,967 O C LC FAMLJE-RIBNICA C 6 G + B

406

9,270 R2 Dekani - Škofije - Lazaret relation 1634878 Road (3/4)Speed limits (2/4)Relation (3/4) S=9444 5000
1405 1,085 O C 409 DEKANI-ŠKOFIJE P ŠKOFIJE G+B
1407 8,188 O C 11 ŠKOFIJE-LAZARET M ITALIJA G+B

407

28,793 R2 Gorenja vas - Ljubljanica - Vrhnika relation 3767163 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) T=28155 0
1144 13,926 O C 210 GORENJA VAS-LJUBLJANICA C 641 G+B
1145 14,867 O C 641 LJUBLJANICA-VRHNIKA C 409 G+B

408

28,701 R2 Logatec - Žiri - Trebija relation 3768272 Road (3/4)Speed limits (2/4)Relation (3/4) S=28701 21367
1374 21,351 O C 409 LOGATEC-ŽIRI C 610 G+B
1375 7,350 O C 610 ŽIRI-TREBIJA C 210 G+B

409

101,568 R2 Ljubljana (Vič) - Vrhnika - Logatec-po G1-102 - Postojna - Razdrto - Divača - Črni Kal-po R1-208 - Rižana - Srmin 1640378 (i J) Road (3/4)Speed limits (1/4)Relation (3/4) P=25997 S=74536 1831
0358 2,741 O P VIČ LJ(VIČ)-BREZOVICA P BREZOV G+B
0300 13,161 O P BREZOV BREZOVICA-VRHNIKA C 407 G+B
0301 9,525 O C 407 VRHNIKA-LOGATEC C 408 G+B
0302 0,900 O C 408 LOGATEC (TRŽAŠKA C.) C 102 G+B
0303 8,337 O C 102 KALCE-PLANINA C L041010 G+B
0304 7,230 O C L041010 PLANINA-RAVBARKOMANDA C 914 G+B
0305 4,360 O C 914 RAVBARKOMANDA-POSTOJNA C 6 G+B
0306 10,980 O C 6 POSTOJNA-RAZDRTO C 444 G+B
0307 6,530 O C 444 RAZDRTO-SENOŽEČE C 445 G+B
0308 8,140 O C 445 SENOŽEČE-DIVAČA C 446 G+B
0309 1,940 O C 446 DIVAČA-MATAVUN C 405 G+B
0310 7,275 O C 405 MATAVUN-KOZINA C 7 G+B
0311 8,960 O P KOZINA KOZINA-KASTELEC P KASTEL G+B
0471 0,435 P O 0312 PRIKLJ. KASTELEC S 0 G+B Enopasovni priključki
0312 3,902 O P KASTEL KASTELEC-ČRNI KAL C 208 G+B
1435 1,353 O P C 208 KORTINE-RIŽANA P RIŽANA G+B
0431 0,147 P O 0313 PRIKLJ. RIŽANA S 0 G+B
0313 5,910 O P RIŽANA RIŽANA-DEKANI O 1635 G+B
1635 0,158 P O 0313 RONDO DEKANI S 5910 G+B
1438 0,324 O O 1635 DEKANI-PRIKLJ. SRMIN P SRMIN G+B

410

16,225 R2 Bistrica pri Tržiču - Kokrica - Kranj relation 3768780 Road (3/4)Speed limits (1/4)Relation (3/4) S=15884 1719
1133 0,320 O P BISTR BISTRICA-TRŽIČ C L428120 G+B
1134 13,671 O C L428120 TRŽIČ-KOKRICA C L183080 G+B
1135 2,234 O C L183080 KOKRICA-KRANJ C 412 G+B

411

14,522 R2 Kranj Z - Podtabor - Gobovce - Črnivec relation 3768781 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=14967 0
1471 0,733 O P KRANJ Z KRANJ Z-POLICA C 412 G+B
1428 7,160 O C 412 POLICA-PODTABOR C 636 G+B
1528 1,487 O C 636 PODTABOR-GOBOVCE O 1126 G+B
1429 5,142 O C 636 GOBOVCE-ČRNIVEC P BREZJE G+B

412

5,044 R2 Polica - Kranj - Kranj (Labore) relation 3768782 Road (3/4)Speed limits (1/4)Relation (3/4) S=6415 SL=172 1294
1454 2,035 O C 411 POLICA-KR(KIDRIČEVA) C 410 G+B
0359 1,559 O C 410 KR(KIDRIČEVA-ISKRA) Z ISKRA G+B
0210 1,450 O Z ISKRA KR(ISKRA-LABORE) C 211 G+B

413

17,022 R2 Medvode - Vodice - Moste - Duplica relation 3768848 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=17041 0
4704 1,166 O C 211 MEDVODE-ZBILJE C L251040
1079 7,386 O C L251040 ZBILJE-VODICE C 639
1080 4,350 O C 639 VODICE-MOSTE C 104
1081 4,120 O C 104 MOSTE-DUPLICA C 225
1610 0,078 P O 1081 RONDO PODGORJE S 2750

414

28,318 R2 Kamnik - Ločica relation 3768849 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=28364 0
1349 28,318 O C 225 KAMNIK-LOČICA C 10

415

26,169 R2 Želodnik - Drtija - Izlake relation 3768850 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=26028 0
1216 11,080 O C 10 ŽELODNIK-DRTIJA Z TERMIT
1217 15,089 O O Z TERMIT DRTIJA-IZLAKE C 221

416

21,377 R2 Litija - Šmartno - Radohova vas - Grm - Bič relation 3764790 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=20477 0
1346 2,670 O C 108 LITIJA-ŠMARTNO C 645 B
1165 260 O C 645 ŠMARTNO PRI LITIJI C 417 B
1347 14,746 O C 417 ŠMARTNO-GRM C 646 B
1425 750 O C 646 GRM-RADOHOVA VAS C 646 B
1348 2,951 O C 646 RADOHOVA VAS-BIČ P BIČ B

417

26,741 R2 Šmartno - Vel.Reka - Moravče - Tihaboj - Mirna relation 3764783 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=453 T26155 0
1190 8,509 O C 416 ŠMARTNO/LITIJI-LJUBEŽ V LAZAH C 665 B
1187 6,310 O C 665 LJUBEŽ V LAZAH-MORAVČE C 652 B
4326 11,922 O C 652 MORAVČE-TIHABOJ-MIRNA C 215 B

418

23,400 R2 Mokronog - Zbure - Škocjan - Dobruška vas - Šentjernej relation 3768899 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=23022 0
1199 10,475 O C 215 MOKRONOG-ZBURE C 667
1200 3,940 O C 667 ZBURE-ŠKOCJAN C 674
1201 3,281 O C 674 ŠKOCJAN-DOBRUŠKA VAS P DOBRU.V
1202 5,704 O P DOBR.V. DOBRUŠKA VAS-ŠENTJERNEJ C 419

419

54,290 R2 Soteska - Novo mesto - Šentjernej - Križaj - Čatež ob Savi relation 3768900 Road (3/4)Speed limits (1/4)Relation (3/4) S=51551 8000
1203 14,471 O C 216 SOTESKA-NOVO MESTO C 105
1204 15,626 O C 105 NOVO MESTO-ŠENTJERNEJ C 669
1205 11,325 O C 669 ŠENTJERNEJ-KRIŽAJ C 673
1631 0,095 P O 1205 RONDO KRIŽAJ S 11325
1206 12,868 O C 219 KRIŽAJ-ČATEŽ OB SAVI C 219

420

6,688 R2 Brežice - Dobova - Rigonce relation 3764780 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=6071 T=624 0
1335 6,688 O C 219 BREŽICE-DOBOVA-RIGONCE M HR B

421

13,099 R2 Ručetna vas - Štrekljevec - Jugorje relation 3769589 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=13068 0
2506 7,209 O C 216 RUČETNA VAS-ŠTREKLJEVEC C L054160
2507 5,890 O C L054160 ŠTREKLJEVEC-JUGORJE C 105

422

16,154 R2 Podsreda - Brestanica relation 3769590 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=16210 0
1333 16,154 O C 423 PODSREDA-BRESTANICA C 5

423

38,269 R2 Šentjur - Lesično - Podsreda - Bistrica ob Sotli - Polje relation 3769591 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=37358 0
1226 2,330 O C 107 ŠENTJUR-ČRNOLICA C 424
1281 18,149 O C 424 ČRNOLICA-LESIČNO C 683
1282 10,020 O C 683 LESIČNO-PODSREDA C 422
1283 6,720 O C 422 PODSREDA-BISTRICA C 219
1243 1,050 O C 219 BISTRICA OB SOTLI-POLJE M HR

424

33,921 R2 Boštanj - Planina - Dežno - Črnolica relation 3769592 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=22787 0
1166 21,006 O C 5 BOŠTANJ-PLANINA C 682
1170 1,115 O C 682 PLANINA-DEŽNO C 680
1225 11,800 O C 680 DEŽNO-ČRNOLICA C 423

425

46,016 R2 Poljana - Črna - Šentvid - Šoštanj - Velenje relation 3769593 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=51372 3442
1265 23,786 O C 226 POLJANA-ŠENTVID Z PRELAZ ne gre od C 226
1266 16,605 O Z PRELAZ ŠENTVID-ŠOŠTANJ C L410150
1267 1,835 O C L410150 ŠOŠTANJ-PESJE C 426
1419 3,790 O C 426 PESJE-VELENJE C 4

426

11,895 R2 Pesje - Gorenje - Letuš relation 3769594 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=11860 0
1269 6,100 O C 425 PESJE-GORENJE C 695
7949 5,795 O C 695 GORENJE-REČICA-LETUŠ C 225

427

19,617 R2 Latkova vas - Prebold - Trbovlje relation 3769595 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=19226 0
1351 19,617 O C 447 LATKOVA VAS-TRBOVLJE C 221

428

33,418 R2 Radmirje - Luče - Sestre Logar - Pavličevo sedlo relation 3769596 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=33412 669
1249 12,165 O C 225 RADMIRJE-LUČE C 924
1250 13,800 O C 924 LUČE-SESTRE LOGAR C 925
1252 7,453 O C 925 S.LOGAR-PAVLIČEVO SEDLO M AVSTR.

429

12,615 R2 Višnja vas - Dobrna - Črnova relation 3769597 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=12573 0
1245 7,520 O C 430 VIŠNJA VAS-DOBRNA O 1154
1154 1,695 O O 1245 ODCEP V DOBRNO Z ZDRAVIL
1422 3,400 O O 1154 DOBRNA-ČRNOVA C 4

430

59,725 R2 MB (Ptujska)-Slivnica-Slovenska Bistrica-Slovenske Konjice-Celje relation 3769598 Road (3/4)Speed limits (1/4)Relation (3/4) P=2449 S=59243 SL=293 16500
0273 4,860 O C 1 MARIBOR(PTUJSKA)-HOČE C 929
0873 4,860 V C 1 MARIBOR(PTUJSKA)-HOČE C 929
0381 0,965 O C 929 HOČE-SLIVNICA P SLIVNIC
0881 0,965 V C 929 HOČE-SLIVNICA P SLIVNIC
0274 13,060 O P SLIVNIC SLIVNICA-SL.BISTRICA O 1452
1452 1,430 O C 430 ODCEP DO PRIKLJ SL.BISTRICA SEVER C 2
0275 2,626 O O 1452 SL.BISTRICA C 219
0276 1,593 O C 219 SL.BISTRICA-LOŽNICA C 700
0277 7,820 O C 700 LOŽNICA-TEPANJE C 686
0278 3,154 O C 686 TEPANJE-SL.KONJICE C 700
0278 0,815 O C 700 SL.KONJICE C L884530
0280 5,160 O C L884530 SL.KONJICE-STRANICE C 431
0281 10,200 O C 431 STRANICE-VIŠNJA VAS C 429
0282 8,042 O C 429 VIŠNJA VAS-CELJE C 5

431

18,621 R2 Gornji Dolič - Stranice relation 3772018 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=18598 0
1350 18,621 O C 4 ZG.DOLIČ-STRANICE C 430

432

26,921 R2 Rogatec - Majšperk - Hajdina relation 3772019 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=27072 0
1440 0,180 O M HR ROGATEC C 107
1284 15,845 O C 107 ROGATEC-MAJŠPERK C 690
1411 0,480 O C 690 MAJŠPERK C 688
1285 7,542 O C 688 MAJŠPERK-APAŠKI KRIŽ C LC
6276 2,874 O C LC APAČKI KRIŽ-KIDRIČEVO 2

433

22,084 R2 Senarska - Lenart - Trate - most čez Muro relation 3772020 Road (3/4)Speed limits (2/4)Relation (3/4) S=17944 17944
1287 4,014 O C 229 SENARSKA-LENART C 449
1288 15,950 O C 3 LENART-TRATE C 438
1289 2,120 O C 438 TRATE-MOST ČEZ MURO M AVSTR.

434

5,860 R2 Radlje - Radeljski prelaz relation 3772021 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=6117 0
1352 5,860 O C 1 RADLJE-RADELJSKI PRELAZ M AVSTR.

435

12,317 R2 Maribor (Studenci) - Ruše - Selnica relation 3772022 Road (3/4)Speed limits (1/4)Relation (3/4) S=12276 2200
1431 9,119 O P LIMBUŠ MARIBOR-RUŠE C 705
1439 3,198 O C 705 RUŠE-SELNICA C 1

436

13,366 R2 Počehova - Zg. Kungota - Jurij relation 3772023 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=12381 0
0440 0,931 O C 3 DOLNJA POČEHOVA P PESNICA
1328 6,870 O P PESNICA POČEHOVA-ZG.KUNGOTA C 708
1329 5,565 O C 708 ZG.KUNGOTA-JURIJ M AVSTR.

437

12,052 R2 Šentilj - Pesnica relation 3772024 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=13001 0
0267 1,620 O M AVSTR. ŠENTILJ C 438
0485 1,597 P O 0267 PRIKLJ. ŠENTILJ MEJA S 950
0268 10,432 O C 438 ŠENTILJ-PESNICA P RONDO

438

28,988 R2 Šentilj - Trate - Gornja Radgona relation 3772025 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=17020 0
1306 13,409 O C 437 ŠENTILJ-TRATE C 433
1307 15,579 O C 433 TRATE-GORNJA RADGONA C 3

439

56,253 R2 Kobilje - Dobrovnik - Beltinci in Bratonci - Križevci - Sv. Jurij ob Ščavnici - Senarska 3772026 (i J) Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=74964 0
1299 7,730 O M MADŽAR KOBILJE-DOBROVNIK C 442
1300 4,230 O C 442 DOBROVNIK-RENKOVCI C 726
1301 6,502 O C 726 RENKOVCI-BELTINCI C 443
1302 9,490 O C 3 BRATONCI-KRIŽEVCI C 230
1611 0,065 P O 1302 RONDO VERŽEJ S 6020
1303 11,630 O C 230 KRIŽEVCI-ŽIHLAVA C 712
1304 2,950 O C 712 ŽIHLAVA-VIDEM C 714
1305 6,986 O C 714 SV. JURIJ OB ŠČAVNICI-CERKVENJAK P CERKVE
1525 6,735 O P CERKVE CERKVENJAK-SENARSKA C 229

440

25,406 R2 Petanjci - Gederovci - Cankova - Kuzma relation 3772027 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=25458 0
1294 3,301 O C 3 PETANJCI-GEDEROVCI P RONDO
1612 0,075 P O 1294 RONDO GEDEROVCI S 3215
1295 6,080 O P RONDO GEDEROVCI-CANKOVA C 717
1296 16,025 O C 717 CANKOVA-KUZMA M AVSTR.

441

10,931 R2 Murska Sobota - Gederovci relation 3772028 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=10723 0
1298 10,931 O C 232 MURSKA SOBOTA-GEDEROVCI M AVSTR.

442

24,114 R2 Martjanci - Dobrovnik - Dolga vas relation 3772702 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=23462 0
1318 13,712 O C 232 MARTJANCI-DOBROVNIK C 439
1319 10,402 O C 439 DOBROVNIK-RONDO DOLGA VAS P DOLGA V

443

31,750 R2 Lipovci - Črenšovci - Lendava - Pince relation 3772703 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=31368 0
1397 1,348 O P LIPOVCI LIPOVCI-BRATONCI C 439
0320 2,261 O C 439 BRATONCI-BELTINCI C 439
0321 5,820 O C 439 BELTINCI-ČRENŠOVCI C 726
0369 0,409 O C 726 ČRENŠOVCI C 726
0322 14,052 O C 726 ČRENŠOVCI-DOL. LAKOŠ C 109
1488 1,365 O C 109 DOL. LAKOŠ-LENDAVA C LC
1320 6,495 O C LC LENDAVA-PINCE M MADŽAR

444

48,619 R2 Razdrto - Vipava - Ajdovščina (obvoznica) - Selo - Nova Gorica - Rožna dolina 1667392 (i J) Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=47982 SL=351 0
0344 13,470 O R NANOS RAZDRTO-MANČE C 614 G
0345 1,429 O C 614 MANČE-VIPAVA P VIPAVA G+B
1473 7,040 O P VIPAVA VIPAVA-AJDOVŠČINA C 207 G+B
0387 1,960 O C 207 AJDOVŠČINA (OBVOZNICA) C 609 G+B
0346 8,550 O C 609 AJDOVŠČINA-SELO C 611 G+B
0347 15,350 O C 611 SELO-NOVA GORICA P ROZ.DOL G+B
0365 0,690 O P ROZ.DOL NOVA GORICA C L284170 G+B
0348 0,130 O C L284170 N.GORICA-ROŽNA DOLINA M ITALIJA G+B

445

17,113 R2 Senožeče - Sežana - Fernetiči relation 1641654 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) P=16970 PL=251 0
0349 14,185 O C 409 SENOŽEČE-SEŽANA C 204 G+B
0350 2,928 O C 204 SEŽANA-FERNETIČI P FERNETI G+B

446

9,770 R2 Sežana - Divača relation 1668666 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=9773 0
1016 9,770 O C 445 SEŽANA-DIVAČA C 409 G+B

447

59,532 R2 Medlog - Žalec - Šempeter - Ločica - Trojane - Želodnik - Trzin relation 3772704 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) P=59782 5700
0286 3,306 O C 5 MEDLOG-PETROVČE C 430
0287 1,519 O C L PETROVČE-ŽALEC C 451
0367 5,980 O C 4 ŽALEC-ŠEMPETER C 694
0288 0,591 O C 694 ŠEMPETER-LATKOVA VAS C 427
0289 1,420 O C 427 LATKOVA VAS-ŠENTRUPERT C 225
0290 11,905 O C 225 ŠENTRUPERT-LOČICA C 414
0291 6,066 O C 414 LOČICA-TROJANE C 221
0292 21,857 O C 221 TROJANE-ŽELODNIK C 451
0293 4,285 O C 415 ŽELODNIK-DOMŽALE P DOMŽAL
0429 0,359 P O 294 PRIKLJ. DOMŽALE S 0
0294 2,603 O P DOMŽAL DOMŽALE-TRZIN C 104

448

45,640 R2 Ivančna Gorica - Radohova vas - Trebnje - Novo Mesto - Otočec - Kronovo - Dobrava relation 3772705 Road (2/4)Speed limits (0/4)Relation (2/4) S=31668 0
... ... O R1-216 ...
1510 2,500 O Z PODVOZ KARTELJEVO-PRIKLJ. NM ZAHOD C 651
0222 2,325 O C 651 PRIKLJ. NM ZAHOD-LOČNA C 105
1512 0,935 O C 105 NOVO MESTO (LOČNA-MAČKOVEC) C 667
0223 3,878 O C 667 NM(MAČKOVEC)-OTOČEC P OTOČEC
0415 0,146 P O 0224 PRIKLJ. OTOČEC S 0
0224 2,115 O P OTOČEC OTOČEC-KRONOVO P KRONOV
1513 0,715 O P KRONOV KRONOVO-DOLENJE KRONOVO C 667
1514 5,374 O C 667 DOLENJE KRONOVO-DOBRAVA C 418

449

33,839 R2 Pesnica - Lenart - Gornja Radgona relation 3772706 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) S=19569 0
0314 12,900 O C H2 PESNICA-LENART C 433
1543 1,442 O P LENART PRIKLJUČEK LENART - LENART C 433
0315 17,556 O C 433 LENART-GORNJA RADGONA C 438
0316 1,941 O C 438 GORNJA RADGONA C 230

450

4,460 R2 Hoče - letališče Maribor relation 3772707 Road (3/4)Speed limits (3/4)Relation (3/4) S=4231 4231
1404 4,460 O C 13 HOČE-LETALIŠČE MARIBOR Z LET. MB

451

2,090 R2 Arja vas - Žalec relation 3772708 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) P=2071 0
1448 2,090 O C 4 ARJA VAS-ŽALEC C 447

452

23,793 R2 Hrušica - Javornik - Žirovnica - Lesce - Črnivec relation 3772709 Road (3/4)Speed limits (0/4)Relation (3/4) P=23182 PL=755 0
0368 6,400 O P HRUŠICA HRUŠICA-JAVORNIK C 634
0206 5,0135,013 O C 634 JAVORNIK-ŽIROVNICA C 638
0207 4,957 O C 638 ŽIROVNICA-LESCE C 209
0208 7,423 O C 209 LESCE-ČRNIVEC P BREZJE
0403 0,331 O O 0208 PRIKLJ. ČRNIVEC S 6000

454

19,730 R2 Miklavž - Hajdina relation 3772710 Road (3/4)Speed limits (2/4)Relation (3/4) S=19618 SL=2997 5200
1400 17,670 O P PTUJSK MIKLAVŽ-HAJDINA C 710
0427 1,280 P O 0352 PRIKLJ. HAJDINA S 470
1495 2,060 O R 710 HAJDINA (Mariborska c.- Gomile) C 2