Sweden/trafikverket/busshållplatser

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Trafikverkets statliga vägdata innehåller ett lager med busshållplatser. Viss försiktighet är av nöden om det ska användas för att förbättra OSM.

Hållplats-ID

Varje hållplats har ett numeriskt ID i Trafikverkets data. För järnvägsstationer verkar det sammanfalla med UIC-numret. Enligt Trafikverkets beskrivning (sidan 9) är hållplats-ID samma som i Samtrafikens data. Enligt Samtrafiken genomförde de dock en ändring 2015-2016 från sju- till niosiffriga hållplats-ID (gtfs_id=*) genom att byta ut de inledande siffrorna 74 mot 7400. Detta behöver ändras om man hämtar data från Trafikverket.

Hållplatsers existens

 • Hållplatsdatabasen är inte komplett. Att en hållplats som finns på OSM inte finns i Trafikverkets data behöver inte betyda att den är nerlagd -- den kan också vara för liten eller för ny.
 • Omvänt finns det kvar hållplatser i Trafikverkets data som utifrån survey har lagts ner. I Sörmland finns till och med fyra hållplatser med "(indragen)" med i namnet.
 • Det förekommer ett fåtal dubbletter, där samma fysiska hållplats trafikerad av flera kollektivtrafikmyndigheter har fått flera gtfs_id=*. Oklart hur det ska lösas -- semikolon, namnrymder eller separata stop_area-relationer med samma medlemmar? Ett av namnen kan också vara föråldrat.

Hållplatsers namn

 • Namn kan vara försedda med ett tillägg som inte skyltas, till exempel kommunen eller en närliggande ort. Detta tillägg kan stå före eller efter det egentliga hållplatsnamnet och vara med eller utan parentes. Enligt map what's on the ground-principen bör name=* i OSM vara det som skyltas, men ibland är det svårt att avgöra om ett namnled är ett sådant oskyltat tillägg. Om Trafikverkets namnform är annorlunda kan den läggas i nat_name=*.
  • Ett specialfall är Skåne län, där orten alltid skyltas tillsammans med eventuell precisering. I några städer har den ändå uteslutits på OSM på hållplatser som bara trafikeras av stadsbussar (eftersom den inte annonseras på själva bussarna) men detta är inte konsekvent genomfört. Namndelen utan ort kan taggas som loc_name=*.
 • Namnled som "norra", "vägskäl", "kyrka" etc är inkonsekvent förkortade till "N", "vsk", "k:a" etc, ibland även för närliggande hållplatser. Det är osäkert om detta beror på inkonsekvent skyltade namn. Enligt Names#Abbreviation (don't do it) ska förkortningar skrivas ut, den förkortade versionen kan läggas i short_name=*.
 • Åtminstone i Skåne län verkar hållplatsnamn vara trunkerade till 24 tecken. Det går oftast att gissa de saknade bokstäverna, men ibland kan det vara svårt. Problemet försvåras av Skånetrafikens praxis att alltid ta med ortnamnet i hållplatsnamnet. Enligt Trafikverket ska detta åtgärdas i nästa uppdatering (maj 2017).
 • I vissa län, till exempel Jämtlands, skyltas normalt inte namn på hållplatser. Det är oklart hur man ska göra då.

Dataformat

 • Trafikverkets data representerar hållplatser som en enda punkt. OSM representerar vanligtvis hållplatser som en samling av public_transport=stop_position-noder, public_transport=platform-objekt med mera, som beskriver geometrin mer i detalj. Dessa kan ingå i en public_transport=stop_area-relation, som är den mest lämpliga platsen för information som är gemensam för hela hållplatsen, till exempel gtfs_id=*. Om public_transport=stop_area-relationen inte finns och man inte orkar skapa den kan gtfs_id=* etc läggas på public_transport=stop_position-noderna, i väntan på ett (halv)automatiskt verktyg för att skapa public_transport=stop_area-relationer.
 • Hållplatsens position i Trafikverkets data är inte alltid i närheten av var den är i verkligheten, på grund av gamla data med låg precision eller på grund av att hållplatsen flyttats.
 • gtfs_id=* skulle kunna användas för en automatisk import av nat_name=* i framtiden, särskilt där detta skiljer sig från name=*.

Så hur kan man använda Trafikverkets hållplatsdata då?

 • Namnsätta hållplatser som redan är mappade i OSM, men namnlösa (med bedömning av om namnet stämmer med skyltningen). Genomfört, med undantag för Stockholms, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.
 • Lägga in omappade hållplatser där man kan bekräfta att de finns utifrån färskt Mapillary, survey eller local_knowledge, med geometri från Mapillary, flygbilder eller survey.
 • Importera gtfs_id=* och nat_name=* på redan namnsatta hållplatser?
 • Jämföra Trafikverkets namn med OSM:s och filtrera bort skillnader som beror på särskiljningstillägg och förkortningar för att hitta hållplatser som har bytt namn?