Sweden/trafikverket

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Licens

Trafikverket har en dataportal, Lastkajen, med konto utan konto.

När man går in där och/eller skapar konto så hänvisar de till cc0 som licensavtalet.

De bytte licens från ccby4 till cc0 2017-04-03 så all data som genererats efter det är cc0.[1]

Datat

Informationen som finns tillgänglig är hela väg- och järnvägsnätet med massor av attribut samt några poi-grupper som rastplatser och hållplatser.

Datat är dock mycket uppdelat med ett lager per huvudattribut viket är lite bökigt att jobba med , de beskriver det som

Trafikverket använder en datamodell för trafiknätet d.v.s. väg- och järnvägsnätet som är framtagen och optimerad för ajourhållning.

Med den här modellen kan vi lägga till nya typer av egenskaper och objekt exempelvis "vattenskyddsområden" "utterpassager” utan att påverka vare sig nät eller andra beskrivningar exempelvis "Hastighetsgräns".

Det här gör att vi har en flexibel modell vars innehåll kan förändras över tiden utan att data i sig påverkas.

En nackdel med modellen är att den kan tyckas vara komplicerad om man vill veta många egenskaper och objekt samtidigt vid en viss position, exempelvis vad det är för hastighetsgräns, slitlager, vägbredd och typ av vägräcke 100 meter från en viss korning eller om man vill använda informationen för ruttning.

Vägdata

Järnväg

Cykelvägar

Dataproduktspecifikation Shapefilen med 64MB data för cykelvägar för hela SE finns att hämta via lastkajen -> produktpaket -> cykelvägar i sverige. Direktlänk finns tyvärr ej.

  • C-Cykelled G
  • C-rekommenderad bilväg för cykeltrafik
  • GCM-belyst
  • GCM-Separation
  • GCM-Vägtyp
  • Väghållare
  • Vägnummer
  • Vägtrafiknät

Vem gör vad

Hållplatser läggs in av Essin changeset-exempel

Dalkvist undersöker farthinder, bommar, rastplatser, övergångsställen mm

Tomas Marklund tittar på järnvägar

  1. Vi har precis bytt licens så att det ser ut som det släpar lite i uppdateringen. Tar du hem färdiga paket från fillagret så är det databaser som är daterade före den 3 april så är de skapade under CCBY licensen. Allt eftersom det skapas nya databaser så kommer CC0 att åka med i databasen. Således är det CC0 som gäller i allt som hämtas från Lastkajen från den 3/4.