WikiProject Croatia/Ceste

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
Croatia (glavna) Kategorije Korisnici Komunikacija Pomoć za početnike
Ceste Staze Javni prijevoz Podloge ToDo lista

Klasifikacija cesta

NOVO!!! Prilikom označavanja cesta koristi se ODLUKA O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA.

Ceste koje su na području gradova s više od 35.000 stanovnika te gradova koji su sjedišta županija bile razvrstane u županijske ili lokalne ceste Odlukom o razvrstavanju cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste, a na temelju članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama, jesu nerazvrstane ceste. ODLUKA O CESTAMA NA PODRUČJU VELIKIH GRADOVA KOJE PRESTAJU BITI RAZVRSTANE U JAVNE CESTE

Princip označavanja

 1. Nacrtajte cestu (ili uredite postojeću). Cestu označavajte sa tagom zavisno od kategorije ceste:
  • highway=motorway => Autocesta
  • highway=primary => Državne cesta
   • Ako je državna cesta ujedno i autocesta (npr. Zagrebačka zaobilaznica), onda se označava kao autocesta.
  • highway=secondary => Županijska cesta
  • highway=tertiary => Lokalna cesta.
  • highway=trunk => (trenutno nema ove kategorije u Hrvatskoj)
  • highway=unclassified => Nerazvrstana cesta
  • highway=residential => Nerazvrstana cesta koja se koristi najviše od stanara ulice.
  • highway=track => Makadam ili zemljani put
 2. Dodati ili izmijeniti tag ref=*, može se dodati i int_ref=* ako je cesta dio mreže E-cesta.
  • Državne ceste se označavaju prefiksom D, županijske i lokalne bez prefiksa
  • Ako je dionica sastavni dio više cesta u ref tag dodati obe oznake odvojene točka-zarezom. Npr. ref=A3;D1
 3. Za državne, županijske i lokalne ceste radimo relacije, gdje relaciju čine sve dionice neke ceste. Takve relacije koje predstavljaju kategoriziranu cestu povezujemo u relaciju mreža (network). Kreirajte novu relaciju za cestu ili urediti postojeću tako da se izaberu SVI segmenti dionice, postavite tagove relacije kako slijedi:
  • name=Državna cesta D34 ("Županijska cesta 1234" ili "Lokalna cesta 12345")
  • type=route
  • route=road
  • ref=D34 (ili 1234 ili 12345)
  • network=Državne ceste (Županijske ceste ili Lokalne ceste)
 4. Poslati promjene na OSM
 5. Provjeriti relaciju na Relation analyzer (treba ID relacije)

Dodatne oznake na prometnicama

Kod označavanja prometnica poželjno je osim klasifikacije unijeti i neke dodatne informacije. Klasifikacije cesta u Hrvatskoj mogu se pronaći na Hr:Map Features#Highway.

Ovo je samo dio atributa koji se mogu dodati, veća lista se nalazi na Key:highway

motorroad

 • motorroad=yes => Opisuje ceste koje imaju svojstva autoceste ali nisu autocesta, nego mogu biti brza cesta ili državna cesta.
 • motorroad=no => Opisuje brze ceste koje nemaju svojstav isključivo ceste za motorna vozila.

Broj traka

Poželjno je označiti broj traka na svakoj ucrtanoj prometnici i to pomoću oznake "lanes"

 • lanes=1 => bi označavalo cestu sa samo jednom trakom neovisno jeli u jednom ili oba smjera
 • lanes=2 => bi bila klasična prometnica sa po jednom trakom u svakom smjeru ili brza cesta sa po dvije trake u svakom smjeru gdje su smjerovi fizički odvojeni, primjer bi bio dio Slavonske avenije u Zagrebu.
 • lanes=3 => bi bile dvije trake u jednom smjeru i jedna u suprotnom, npr proširenje za skretanje koje ima svoju traku, ili neka veća gradska prometnica koja ima sve 3 trake u istom smjeru, npr Zeleni val u Zagrebu.
 • lanes=4 => bi bile po dvije trake u svakom smjeru bez da su smjerovi fizički odvojeni ili bi bilo 3 u jednom 1 u drugom smjeru, ili sve 4 u istom smjeru fdje sve 4 mogu ići ravno a mogu i 2 ravno, a dvije za skretanje na svaku stranu.

Po ovim osnovnim kriterijima bi se trebao označavati broj prometnih traka.

Ako prometnica ima 3 trake s tim da je jedna rezervirana za javni prijevoz(bus, taxi) onda bi trebalo označiti na sljedećinačin:

a ako je samo za bus a ne i za taxi onda se označava

Maksimalna brzina

Ograničenje od 50 km/h u naseljenim mjestim je potrebno dodatno označiti sa source da se zna ako dođe do eventualnih promjena zakona kao što je bila promjena sa 60 km/h na 50 km/h prije nekoliko godina.

Ograničenje od 90 km/h u naseljenim mjestim je potrebno dodatno označiti sa source da se zna ako dođe do eventualnih promjena zakona kao što je bila promjena sa 80 km/h na 90 km/h prije nekoliko godina.

Ograničenje na autoputu

Ako postoji znak koji ograničava na neku drugu brzinu potrebno ga je to posebno označiti.

Površina

Površina se ne odnosi samo na ceste nego i na staze, pješačke zone, ...

Ima ih još mnogo pa pogledajte listu.

Širina

Označavanje širine ceste, pješačke staze, biciklističke staze, ...

Također ako postoje ograničenja za visinu ili širinu i njih možete označiti.

 • maxwidth=3.5 => Ograničenje na širinu vozila od 3.5m
 • maxheight=2.5 => Ograničenje na visinu vozila od 2.5m

Rasvjeta

 • lit=yes => Postoji rasvjeta. (Koristite "24/7" za cjelodnevnu rasvjetu, npr. tuneli.)
 • lit=no => Nema rasvjete.
 • lit=automatic => Automastka kontrola rasjete preko senzora pokreta.

Također se mogu označavati pojedini rasvjetni stupovi.

Pločnik

Moguće je i označiti postoji li pločnik uz cestu:

 • sidewalk=both => pločnik na obje strane ulice
 • sidewalk=left/right => na kojoj strani je pločnik
 • sidewalk=none=> pločnik ne postoji
 • sidewalk=yes => postoji pločnik i možda je na obje strane, izbjegavajte ovu opciju.


Pretjecanje

Označavanje dionica gdje nije dopušteno pretjecanje drugih vozila

 • overtaking=no => zabrana pretjecanja
 • overtaking=both => pretjecanje dopušteno u oba smjera
 • overtaking=yes => pretjecanje dopušteno u svim smjerovima - više odgovara jednosmjernim ulicama
 • overtaking=forward => pretjecanje dopušteno u smjeru nacrtane linije
 • overtaking=backward => pretjecanje dopušteno u smjeru suprotnom od nacrtane linije

Mreža E-cesta

Ceste koje pripadaju E-road mrežama označuju se tagom int_ref=*.

Autoceste

Autoceste se označavaju sa tagom highway=MOTORWAY.

Državne ceste

Državne ceste se označavaju sa tagom highway=PRIMARY.

Županijske ceste

Županijske ceste se označavaju sa tagom highway=SECONDARY.

Lokalne ceste

Lokalne ceste se označavaju sa tagom highway=TERTIARY.

Nerazvrstane ceste

To su sve ceste koje ne spadaju niti u jednu gore navedenu kategoriju.
Nerazvrstane ceste se uglavnom označavaju sa tagom highway=UNCLASSIFIED, no može i drugačije (npr. highway=RESIDENTIAL za cestu unutar naselja).
Ove ceste se ne spajaju u relacije i ne čine mrežu nerazvrstanih cesta.