Bg:Potlatch 1

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Potlatch е Flash-базиран редактор на OpenStreetMap, който се намира на 'Edit' таба на главния сайт.

Кратко въведение в използването на Potlatch. След като се запознаете с него, може да научите също и някои бързи клавишни комбинации.

Вижте Potlatch в действие на това видео ръководство.

Отговори на някои често задавани въпроси.

Съвети, трикове и последни новини за Potlatch.

Как работи Potlatch, как можете да го променяте, последни промени.

Оставете мнение за подобренията, които бихте желали да видите и/или научете за нашите бъдещи планове.

Снимки на екрана

С Yahoo! Aerial Imagery:

Potlatch kidderminster.jpg

Без:

Potlatch worcester.gif


Edit Panel:

Edit Panel of Potlatch 10f:   1: Type of the selected object, 2: Object ID in OSM database, 3: Split tool, 4: direction chooser, 5: Undo, 6: Show GPS traces, 7: open optionen dialog, 8: Template chooser: a) class, b) types, 9: Relations (here 3) which the selected object is member of (a) and the member role if applicable (b), 10: Object properties (here 4): a) keys, b) values, 11: Delete property (w/o confirmation prompt!), 12: Copy properties of previously selected object, 13: Open relation editor, 14: Add a property

Защо Potlatch? (и защо не?)

Potlatch е проектиран като лесен редактор за чертане на пътища и добавяне на допълнителна информация (metadata) към съшествуващи пътища. Чистият и подреден интерфейс е най-важена за тази цел и е близък с конвенциите на съществуващата Slippy Map.

Той не е предназначен за power users (who are already excellently served by JOSM), people who want the speed of a desktop client, or those who don't like Flash. Nonetheless, since Potlatch and JOSM are developed separately, some innovations do make their way into Potlatch first, ranging from the simple (remove a node from one way alone) to the complex (editing history). An increasing number of experienced OSMers use Potlatch as a supplement to JOSM for instant editing, and a few use it as their principal editor.

See also