Bs:Beginners' Guide 1.4.2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Postavljanje promjena na OSM

Potlatch editor će ažurirati promjene na serveru za vrijeme dok radite -ILI- kada ih snimite, zavisno kako ste odgovorili na prvo pitanje kada se pokreće Potlatch. Ako koristite offline editor, kao JOSM, trebaćete napraviti sinhronizaciju svojih promjena sa server prije nego budu aktivne:

  1. Ponovno skinite područje koje ste uredili/editirali. Ovako provjeravate jeli područje na kome ste radili nije bilo izmijenjeno od drugog korisnika za vrijeme dok ste radili.
  2. Ako postoje konflikti, usporedite ih i izaberite onaj za koji mislite da je ispravan. Konflikti se mogu vidjeti sa desne stranem a otvaraju se pritiskom Alt+C. Trebali bi biti obavješteni ako dođe do konflikta.
  3. Izvršite upload svojih promjena.

  • Q: Koliko često trebam vršiti upload?
  • A: Što više vremena prođe između uploada, veće su šanse da je netko drugi već uređivao/radio na vašem području. Najbolje je vršiti upload svakih nekoliko minuta.

Gore