Bs:Beginners' Guide 1.4

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Dodavanje detalja i označavanje(Tagging)

Kada ste završili crtanje puta, trebate ga označiti(dodati tag-ove) da bi se put vidio renderiran na karti. Oznake(Tag-ovi) su parovi vrijednosti ključa (key-value). Postoji puno tagova, neki su puno češći nego drugi. Ako koristite JOSM, tagging se radi tako da dodate vrijednost ključu na Properties/Memberships panelu.

  1. Ovdje su upute Koje tagove koristiti.
  2. Kada ste završili s editiranjem, trebate upload promjena na OSM.
  • Budite sigurni da ne kopirate podatke sa karti s zaštićenim vlasništvom. Više o tome - copyright.

Up Prev Next