Bs:Beginners' Guide 1.3

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kreiranje/Uređivanje/Editing OSM podataka

OSM podaci su napravljeni od slijedećih elemenata:

  • Čvorovi/Nodes: Tačke koje se koriste za crtanje i povezivanje putanja.
  • Putanje/Ways: Uređena lista čvorova, prikazana u editoru kao tačke povezane linijom.
  • Zatvorene putanje/Closed Ways: Zatvorena putanja je ona koja se spaja sama sa sobom. Koristi se za crtanje površina kao parkova, jezera ili otoka.

Nodes-ways-closedways.PNG

Sljedeće stranice objašnjavaju kako se radi zavojiti dio ceste. Ima par jednostavnih tehnika u različitim editorima:

  • bs:Beginners Guide 1.3.2 - Uređivanje sa Potlatch (preporučeno za početnike)
    • Online editor namjenjen za jednostavnu upotrebu. Korisan za precrtavanje (tracing) sa zračnih slika, mapiranje velikih područja, i za brze izmjene.
  • bs:Beginners Guide 1.3.1 - Uređivanje sa JOSM
    • The Original Editor™. Najbolji za mapiranje bazirano na GPS tragovima i dodavanje detalja postojećim kartama. Postoji brdo dodataka (plugina) za automatiziranje čestih zadataka.
  • bs:Beginners Guide 1.3.3 - Uređivanje sa Merkaartor

Gore Prethodno Slijedeće