Bs:Beginners' Guide 1.3.2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Potlatch, Online Editor

Za brzi početak, pogledajte ove video upute, kako koristiti OSM i Potlatch.

Online editor je Flash aplikacija koja se zove potlatch. Da bi došli na stranicu Potlatch-a za uređivanje, odite na Glavnu stranicu i klikinte 'edit' na vrhu.

VAŽNO Ako se pojavi uskličnik (!) u donjem lijevom kutu, kliknite "Try again" da bi snimili svoje promjene. U suprotnom će te ih izgubiti!

Pazite kada uređujete u LIVE modu, t.j, molimo budite pažljivi. Da bi osigurali da su podaci dodatni u OSM ispravni, JOSM korisnicima se savjetuje nekoliko stvari koje su isto tako važne i za korisnike Potlatch-a. Dodatno za Potlatch, važno je dopustiti da se podaci učitaju, da ne bi pomislili da tamo nema podataka. Relativno česta greška je dupliranje podataka, dodavanjem, prije nego se vidi što već postoji. Pazite i provjerite je li nešto na području koje se uređuje, prije nego li to premjestite ili obrišete.

Par savjeta

  • U donjem lijevom uglu stranice za uređivanje, Srednje donje dugme vam daje prikaz GPS podatka. Kratica na tipkovnici 'G'.
  • Shift+klik bilo gdje na liniji dodaje novu tačku.
  • Klik na liniju, onda klik na bilo koju tačku na toj liniji izabire tu tačku. Sada možete pomicati tačku povlačenjem (drag).
  • Shift+klik na točku da bi započeli novu liniju. Ovo poaže spojiti ceste.
  • Da obrišete tačku, izaberite liniju, izaberite tačku i pritisnite DELETE.
  • Da bi kopirali/zalijepili obilježja sa izabranog puta, pritisnite 'R'. Ovo dobro kod dodavanja ograničenja brzine, ako je na nekom putu već dodano, npr "maxspeed=60".
  • Da bi produžili put, izaberite segment linije puta, klik na krajnju tačku od koje želite početi novi put onda kliknite za svaku tačku kako napredujete sa rutom puta. Postavite nove aočke ili 'snap' za druge tačke postojećeg puta ili micanjem preko tačke (tačka će poprimiti plavu boju). Za završetak crtanja puta pritisnite ENTER. Ponovite dodavanje obilježja s prije odabranog puta.
  • Izaberite tačku i vucite je. Snimite promjene kako je opisano gore.
  • Pritisnite 'C' da bi dodali kometar za Press c to add a comment to your za sesiju uređivanja. To može pomoći drugima koji prate promjene na karti.

Više pročitajte ovdje: Potlatch/Primer.


Gore Prethodne Sljedeće