Ca:Tag:advertising=screen

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg advertising = screen
Subway Station Digital Advertising Screens (13250855595).jpg
Descripció
Pantalla publicitària Edit or translate this description.
Grup: Advertising
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodeses pot usar en viesno es pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Vegeu també
Estat: de facto

Wikidata

Pantalla publicitària