Cs:Jak rozdělit multipolygon

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tento návod popisuje rozdělení multipolygonu na dvě oblasti. Postup vyžaduje editor JOSM s pluginem Relation Toolbox.

Výchozí stav

Jeden multipolygon "Velký les" tvořený dvěma cestami. Jedna (severovýchodní) je jen hranicí lesa:

MultipolygonSplit00.png

Druhá (jihozápadní) cesta je zároveň plotem:

MultipolygonSplit01.png

Nová hranice

Velký les na východě má jiné složení než Malý les na západě, proto je potřeba ho rozdělit.

Nakreslím cestu (nebo cesty), která bude tvořit novou hranici. Koncové uzly musí být součástí původní vnější hranice.

MultipolygonSplit02.png

Potom rozdělím původní hranici na dva úseky podle toho, ke kterému z budoucích dvou lesů bude hranice patřit.

Vyberu uzel

MultipolygonSplit04.png

Klávesa "P" rozdělí cestu na dvě.

MultipolygonSplit05.png

Stejný postup zopakuji i pro severní dělící uzel. Původní multipolygon je nyní tvořen čtyřmi cestami namísto dvou, ale nijak se nezměnil co do tvaru nebo funkčnosti.

Zmenšení Velkého lesa

Vlastní rozdělení proběhne vew dvou krocích:

  • původní multipolygon se zmenší na jednu z nových oblastí
  • pro druhou oblast se vytvoří nový multipolygon

Vyberu postupně nebo najednou části hranice, které do původního Velkého lesa už nemají patřit. Klinutím na tlačítko v Relation toolboxu je odeberu z relace:

MultipolygonSplit06.png

To stejné zopakuji pro všechny úseky. Všiměte si, že úsek odebraný v předchozím kroku už není součástí relace a proto už není zvýrazněný žlutou září.

MultipolygonSplit07.png

Nakonec přidám do relace novou společnou hranici. Pozn.: Úsek dole vpravo je žlutý, protože je zároveň plotem.

MultipolygonSplit08.png

Tím je zmenšení Velkého (západního) lesa hotovo. Můžu si zkontrolovat, jak vypadá výsledná relace.

MultipolygonSplit14.png

Vytvoření Malého lesa

Pro vytvoření malého lesa stačí vybrat všechny úseky jeho hranic a kliknout na tlačítko "Multi":

MultipolygonSplit09.png

Tím vznikne nový multipolygon. V tomto případě je bez tagů, kdyby šlo o převod z oblasti na multipolygon, tagy by se automaticky přenesly.

Tagy na nový multipolygon mohu podle potřeby přidat manuálně nebo zkopírovat.

MultipolygonSplit11.png

Takto vypadá hotový Malý les:

MultipolygonSplit13.png

Celkový výsledek

Výsledek je tvořen celkem pěti hraničními úseky a dvěma multipolgony. Jeden z hraničních úseků – ten prostřední – je členem obou relací a tvoří tak sdílenou hranici.

MultipolygonSplit15.png