Cs:Key:de:amtlicher_gemeindeschluessel

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg de:amtlicher_gemeindeschluessel
Germany map numbers AGS.svg
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
použití na uzlu nespecifikovánopoužití na cestě nespecifikovánopoužití na ploše nespecifikovánopoužití na relaci nespecifikováno
Viz též
Status: nedefinováno

Německé číslo obce / číslo regionu

V Německu má každá obec/spolková země/kraj svoje  úřední číslo obce(en) (AGS). Má maximálně 8 míst. Kromě toho existuje ještě 12ti-místné regionální číslo.

Protože se jedná o klíč specifický pro Německo, pro podrobnosti viz německý text.