Cs:Key:flood_prone

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg flood_prone
Floodway4.jpg
Popis
Whether or not the feature is likely to flood after very heavy rain. Edit or translate this description.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

Celková situace

Cesta nebo plocha náchylná k záplavám, povětšinou se používá pro silnice, které je po vydatných deštích pod vodou. Projíždění zaplavených vozovek je často velmi nebezpečné a mnoho lidí zde každý rok zemře.

Floodway1.jpg
Floodway2.jpg

Fotografie byly pořízeny na jihu od Barellan, v záplavovém území Mirrool Creek.

Floodway3.jpg
Floodway4.jpg

Uvedené fotografie jsou z Gwydir, silnice východně od Moree

Použití

Nejvhodnější je označit celou cestu, která pravděpodobně bude pod vodou. Není-li tato informace známa, můžete označit uzel jako flood_prone=yes, protože i to může pomoci navigačnímu software zabránit potenciálně nebezpečnému průjezdu, pokud by došlo k silným dešťům.

Vykreslování

Povodňové oblasti nejsou zatopeny po 99,9% času, takže není žádný velký přínos při jejich vykreslování.

Záchranné složky mohou považovat za užitečné mít svou vlastní záplavovou mapu, která bude vykreslovat tyto a podobné značky, ale to je jen jeden zvláštní případ použití.

Značení

flood_prone=yes

Nápady na podobné značky

  • Mohlo by být užitečné označit indikátory ukazující hloubku vody při zatopení, když už podobné indikátory lze nalézt i podél říčních břehů a přílivových vodních ploch.
  • Mohlo by být užitečné označit, jak často záplavy nastanou nebo pokrývají určité oblasti, například jednou za 100 let.

Viz také