Cs:Key:rack

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg rack
Crémaillère - Panoramique des Dômes.jpg
Popis
Ozubnice dovoluje jet vlaku na velmi strmém kopci. Edit or translate this description.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošepoužití na relaci nespecifikováno
Status: nedefinováno

Wikidata

Klíč rack=* se používá v kombinaci s railway=* pro označení  ozubnicové dráhy.

Tento typ železnice má ozubený hřeben připevněný v ose koleje. Vlaky jsou vybaveny jedním nebo více ozubenými koly, které zapadají do ozubeného hřebenu. To umožňuje vlaku jet po velmi strmém kopci (pro detaily viz  Ozubnicová dráha). Jsou časté v alpských oblastech Evropy, včetně Rakouska a Švýcarska.

Hodnoty

Značka rack=yes označuje ozubnicovou dráhu neznámého typu. Jinak hodnota klíče znamená konkrétní typ. Známé typy jsou:

  • riggenbach - Riggenbachova ozubnice
  • strub - Strubova ozubnice
  • abt - Abtova ozubnice
  • locher - Locherova ozubnice

Warning: Default sort key "rack" overrides earlier default sort key "Key:rack".