Cs:Key:ref:ruian

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg ref:ruian
Popis
Referenční id adresního místa nebo stavebního objektu v registru RÚIAN. Edit or translate this description.
Skupina: Adresy
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Viz též
Status: používáno

Tento klíč obsahuje referenční id adresního místa nebo stavebního objektu v českém registru RÚIAN. Obsahuje buď id adresního místa, nebo stavebního objektu. Jelikož v RÚIAN existuje vícero id pro adresní místa, budovy, obce, pozemkové parcely atd. je vhodné, aby se jednotlivá id od sebe rozlišovala, protože se mohou "potkat" na stejném prvku OSM, proto existují novější klíče ref:ruian:addr=* a ref:ruian:building=*.

Adresní místo

Adresní místo je v OSM obvykle tvořeno izolovaným uzlem, který je vytvořen importemRÚIAN (nebo je vytvořen minimalis_import), ovšem může být i ručně přidáno na plochu budovy, nebo na uzel cesty budovy v místě, kde je vchod.

Podrobnosti o adresním místě v RÚIAN si můžete zobrazit pomocí odkazu ve formátu http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/<ref:ruian:addr>.

Stavební objekt

Je-li značka ref:ruian=* připojena k ploše budovy, pak se pravděpodobně jedná o id stavebního objektu RÚIAN.

Podrobnosti o stavebním objektu v RÚIAN si můžete zobrazit pomocí odkazu ve formátu http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/<ref:ruian>.