Cs:Key:source:loc

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg source:loc
Popis
Zdroj informace o umístění prvku Edit or translate this description.
Skupina: Anotace
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Status: používáno

Toto je značka doplněná jmenným prostorem vhodná pro popis zdroje informace o geografickém umístění prvku, pokud je tento zdroj odlišný od zdroje informací použitého pro ostatní údaje.

Viz: source=*