Cs:Key:speech_input

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg speech_input
Speech output-atm.jpg
Popis
Sděluje, že prodejní automat nebo podobné zařízení je schopno komunikovat s uživatelem pomocí hlasového vstupu. Edit or translate this description.
Skupina: Dostupnost
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: používáno

Shrnutí

Tento klíč se používá pro sdělení, že prodejní automat amenity=vending_machine nebo podobné zařízení je schopno komunikovat s uživatelem pomocí hlasového vstupu.

Dvojpísmenná přípona popisuje jazyk, kterému přístroj rozumí.

Popis

 Rozpoznávání řeči - lidé s postižením mohou s prospěchem využívat programy na rozpoznávání řeči. Pro nedoslýchavé nebo neslyšící mohou programy rozpoznávání řeči automaticky generovat titulky rozhovorů, jako třeba při diskusích v konferenčních místnostech, výuce ve třídách a/nebo náboženských obřadech.[1]

Rozpoznávání řeči je také velmi užitečné pro osoby, které mají problémy s používáním rukou, od malých poranění po komplikované hendikepy, které zabraňují používání konvenčních vstupních zařízení počítačů. Ve skutečnosti, lidé, kteří hodně používají klávesnici a získali  poškození z opakovaného namáhání, se stali zákazníky pro systémy rozpoznávání řeči.[2][3] Rozpoznávání řeči se použitá pro  telefonii pro neslyšící, jako je převod hlasové schránky na text,  telecommunications relay service(en) a  telefon s titulky(en). Jedinci s problémy s učením, kteří mají potíže s převodem myšlenek na text (v podstatě mají něco na mysli, ale je to špatně zpracováno a na papíře to skončí jako něco jiného) mohou možná také těžit z tohoto software, ale technologie není zcela bez chyb.[4] Také celý koncept převodu řeči na text může být obtížný pro mentálně postižené, protože málokdy se někdo naučí technologii, aby ji vyučoval postižené osoby.[5]

Tato technologie může pomoci lidem s dyslexií, ale u jiných postižení ještě nevíme. Účinnost produktu je problémem, který jí brání v efektivitě. Dítě může být schopno vyslovit slovo, ale v závislosti na tom, jak čistě je vyslovuje, si může technologie myslet, že říká jiné slovo a zadat nesprávné. Což nutí k více práci při opravám nesprávných slov.[6]

Příklady

Důležité

Neplatí, že každé zařízení, které má hlasový vstup a výstup, je automaticky vybavené pro použití nevidomými uživateli.

Vhodné kombinace

Poznámky

  1. “News from”. MassMATCH. 2010-03-18. Retrieved 2013-06-15. 
  2. “Speech recognition for disabled people”. 
  3. Friends international support group
  4. Garrett, Jennifer Tumlin, et al. "Using Speech Recognition Software to Increase Writing Fluency for Individuals with Physical Disabilities." Journal of Special Education Technology 26.1 (2011): 25-41. Web.
  5. Forgrave, Karen E. "Assistive Technology: Empowering Students with Disabilities." Clearing House 75.3 (2002): 122-6. Web.
  6. Tang, K. W., Ridha Kamoua, and Victor Sutan. "Speech Recognition Technology for Disabilities Education." Journal of Educational Technology Systems 33.2 (2004): 173-84. Web.