Da:Fugro

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Omfanget af Fugros luftfotos, som set på http://fugro.openstreetmap.dk/

Fugro Aerial Mapping A/S er en dansk virksomhed, som bl.a. har købt ScanKort, som har taget ortofotos (luftfotos) over hele Danmark.

En komplet kopi af luftfotos fra 2005 dækkende hele Danmark blev sidst i 2010 gjort tilgængelig for brug i OpenStreetMap-værktøjer. Indtil Bing og senere Geodatastyrelsen (i 2013) kom til var denne samling den eneste der dækkede hele Danmark. Da billederne nu er noget forældede kan de ikke længere tilgås fra nogen server.

Opsætning af editors

Overordnet set kan luftfotos tilgås med OpenStreetMap-værktøjer på http://fugro.openstreetmap.dk/fugro2005/(z)/(x)/(y).jpg, hvor (z), (x) og (y) udskiftes med zoom-level og x- og y-værdi for positionen på en tile. Dette er noget, OpenStreetMap-værktøjer selv holder styr på.

På længere sigt arbejdes der for, at Fugro-billedlaget er lagt ind som standard i de forskellige værktøjer, men i mellemtiden kan man selv let tilføje billedlaget i de forskellige editors:

JOSM

Der kræves af en udgave af JOSM efter version 3715, som har Imagery-udvidelsen indbygget - for eksempel seneste stabile udgave af JOSM. Vælg:

 • Redigér-menuen
 • Indstillinger (F12)
 • WMS/TMS-tab'en i venstre side
 • Vælg "Fugro (Denmark)" i listen over indbyggede lag (du skal muligvis trykke opdater knappen til højre for listen)
 • Tryk Aktivér
 • Tryk OK.

I Imagery-menuen kan man nu vælge Fugro som billedlag.

Potlatch 2

Valg af baggrundslag i Potlatch 2

Fugros luftfotos vil typisk blive vist automatisk, når man kigger på et område i Danmark. Ellers kan man let vælge laget fra Background-vælgeren øverst til venstre.

Nogle ældre udgaver af Potlatch 2 (ældre end version r25129) har ikke denne mulighed. I så fald kan laget tilføjes manuelt:

 • Background-dropdown (øverst til højre)
 • Edit
 • Name: Fugro
 • URL: http://fugro.openstreetmap.dk/fugro2005/$z/$x/$y.jpg

Potlatch 1

 • Options-knap (nederst til venstre, boks med hak i)
 • Custom: http://fugro.openstreetmap.dk/fugro2005/!/!/!.jpg

Merkaartor (0.16)

 • Tools, TMS Servers Editor
 • Navn: Fugro
 • Server URL: http://fugro.openstreetmap.dk/fugro2005/%1/%2/%3.jpg
 • Tile size: 256
 • Maximum zoom: 19

Overordnet

Kildeangivelse

Der er intet juridisk krav om at angive Fugro som kilde, men det kan kun anbefales af hensyn til almen vedligeholdelse, statistik, revisionskontrol, konflikthåndtering mellem forskellige observationer og så videre. Billedsættet er fra 2005, så efterfølgende GPS-traces kunne være mere korrekte, hvis der i mellemtiden er bygget nye veje, bygninger og så videre. På den anden side kan billedmaterialet stadigvæk være en bedre ressource, hvis GPS-data er upræcis grundet urban canyons, for få observationspunkter (fx ved et lille S-formet sving) og så videre.

Du bør tilføje source=Fugro (2005) eller lignende til rettesættet eller punkterne/vejene/relationerne.

Områder med behov for indtegninger

Eksempel på heatmap - røde områder har mange adresser med manglende tilhørende veje

Er du i tvivl om, hvor der trænger til at blive tracet, kan du kigge på Coverage-lagetRashers kort.

Her finder man et heatmap, der er lavet ud fra om vejnavnene tilknyttet adresse-punkterne i området også findes som selvstændige veje. Røde områder indikerer masser af adresse-punkter uden tilhørende veje.

Præcision

Størstedelen af kortet er præcist ned til få meter - typisk langt mere præcist end GPS-observationer, hvilket betyder, at man i langt de fleste tilfælde blot kan trace løs. Der er dog ingen garanti for præcisionen, og specielt i områder med store højdeforskelle kan kortet være lidt mere upræcist.

Idet præcisionen ikke er kendt, kan det være brugbart at finde et referencegrundlag. Eksisterende GPS-observationer og traces behøver heller ikke at være præcise. En meget præcis reference er de eksisterende adresse-punkter, som er lagt ind for størstedelen af alle danske adresser. Her kan man tjekke, at adressepunkterne er placeret oven på de tilhørende bygninger. Ligger de lidt ved siden af, vil man i sin editor typisk kunne forskyde billedlaget, så det bliver placeret korrekt.

For områder uden eksisterende optegninger vil det stadigvæk være ekstremt brugbart at få indtegnet veje, selv om man ikke ved, om indtegningen er forskudt. Den kan altid efterfølgende blive justeret, og i mange tilfælde er det langt vigtigere, at man konceptuelt får indtegnet en vejs eksistens og forbindelse til øvrige veje samt relative position i forhold til øvrige veje, end at den absolutte position er 100 % præcist. Vi har i forvejen indtegnet veje fra luftfotos og GPS-sporinger med mindre præcis opløsning.

Adresse-punkterne kan i øvrigt godt henvise til huse bygget efter 2005. Luftfotos uden bygninger, men med en masse adresser, vil typisk tyde på nybyggeri i området.

Fejl i sammenføjninger

Ud over mindre præcisionsproblemer er der desværre visse steder i kortet fejl i sammenføjningerne af de mindre fotos kortet består af (f.eks. en vej der forsvinder, en landsby der ikke passer sammen og en vej der ikke rammer sig selv). Det ses typisk på at huse ikke passer med adressepunkterne eller vejene ikke passer med GPS-observationer (GPS-spor er dog ofte noget forskudt i forvejen).

Der er ikke så meget andet at gøre end at holde tungen lige i munden, forskyde billedlaget lidt frem og tilbage og prøve sig frem. Det kan desværre være svært at opdage kanterne i sammenføjningerne da de ofte er tilslørede og heller ikke nødvendigvis helt regulære.

Arbejdet med aftalen

Fugros kontor i Taastrup

Mapper Peter Brodersen tog kontakt til Fugro og var til møde med dem 10. september 2010 for at høre om muligheden for at bruge deres ortofotos til at optegne data efter.

 • Fugro var interesseret i at dele deres ortofotos. Medarbejderne kender til OSM og er positive.
 • Der er tale om kort fra 2005, i en 40cm-opløsning (1 pixel = 40 cm). Det er helt fint til at indtegne veje efter.
 • Den afledte/vektoriserede data kan vi bruge til hvad vi har lyst til, så det er intet problem at optegninger bliver gemt i OSMs licens (CC-BY-SA og ODbL, eller for den sags skyld public domain/CC0, hvis det er det, man har lyst til).
 • Vi driver selv tileserver for deres billeder, som i første omgang kun må bruges til OSM-værktøjer.

Det var rigtigt gode nyheder, og vi har al grund til at være glade og taknemmelige over Fugros engagement og entusiasme.

Den 7. december 2010 var Peter forbi Fugros kontorer igen og fik kopieret al data til en lokal harddisk.

Implementeringsplanen

Få formel aftale på plads

Jeg får skrevet en aftale sammen med Fugro om brug af deres data, som opfylder alle OSMs behov. Efter aftalens godkendelse (evt. også undervejs med et par drafts) kommer den op på wikien, så vi har noget central dokumentation. Det relevante for Fugro er også at have en eller anden form for person, de kan kontakte (frem for en mere diffus modpart som fx "OpenStreetMap-communityet"), hvis der er problemer eller stikket skal trækkes pga. misbrug, etc. Det bliver sandsynligvis mig i en eller anden form (fx mig som privatperson, mig som en slags repræsentant for OpenStreetMap, eller mig som ejer af en enkeltmandsvirksomhed, hvis de vil have en virksomhed som ansvarlig at lave aftale med), men det er op til Fugro.

 • OOjs UI icon check-constructive.svg Aftalen (kan ses i bunden) er underskrevet

Hente/overføre billeddata fra Fugro

Jeg skal besøge dem igen med en stor harddisk! De går på jagt i deres arkiver for at finde et datasæt i passende format og projicering, som vi kan bruge. Vi kan "risikere", at data fylder en terabyte, hvis det ligger upakket, ukomprimeret. Ellers taler vi nok om en 100-150GB. Hvis vi ikke lige har noget hardware liggende, må vi ud at købe en harddisk. Måske OpenStreetMap Foundation kan sponsorere én, hvis det bliver nødvendigt.

 • OOjs UI icon check-constructive.svg Data er kopieret på lokal harddisk

Finde serverkapacitet til data

Disse data skal op på en server med Internet-forbindelse. Hvis data "kun" fylder 100-150GB, kan jeg nok godt selv have det liggende. Ellers må vi trække lidt på venner og bekendte. Også her kan det være, at data kan ryge ind i OSMs øvrige serverdrift.

 • OOjs UI icon check-constructive.svg Data er kopieret til Peters server og kører herfra indtil videre

Opsætte mapserver-software

Herpå skal der køre en passende tileserver, som kan tage imod requests og spytte relevante tiles tilbage. De nævnte, at MapServer skulle være til at bruge på deres datasæt. Der kan være nogle issues omkring projicering, men her kan én af deres medarbejdere nok bruge lidt fritid på at hjælpe os, hvis der er problemer.

Implementere denne server i OSM-software (Potlatch, JOSM, etc.)

Når systemet endelig spiller, skal vi også have eksponeret muligheden i editors. JOSM (med SlippyMap-plugin) og Potlatch giver mulighed for at bruge en custom tileserver. I bedste fald kan vi overtale OSM-folkene til at Edit-knappen til Potlatch bruger Fugro-kortlaget pr. default for Danmark. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men det ville virkelig være at foretrække! Fugro har selv en interesse i at blive eksponeret som bidragsyder til dette projekt, så det ville være fantastisk ærgerligt at gå hele denne vej, hvis der skal krumspring til i editorernes ende for at de fotos rent faktisk bliver brugt.

Og så få tracet løs

Dette kan gøres uden videre, uden de licensmæssige bekymringer. Så her må det afhænge af hvad den enkelte mapper ønsker at udgive sit arbejde under.

Indflydelse

Men hvad betyder alt dette for vores arbejdsindsats med GPS-tracing? Er der ikke længere grund til at cykle i naturen og mappe løs? Svaret er jo - i høj grad!

Først og fremmest viser luftfotos kun verden oppefra, og traces herpå vil langt hen ad vejen mangle tags. Dvs. ingen information om vejnavne (hvilket ikke altid kan afledes af adresse-data), om hastighedsbegrænsninger, om navne på kirker og andre POIs. Der er med andre ord behov for masser af lokalkendskab (og oftest on-site-observationer) for at få fuldgjort alle disse optegninger.

Derudover er data fra 2005, så der mangler nybyggeri og nye veje i en del områder, plus at en del eksisterende veje også er blevet ændret, fx bare noget så simpelt som at der er installeret bump, chikaner eller indlagt cykelstier. Der er også områder, som er svære at mappe ud fra luftfotos, fx skovstier og gangtunneller.

Eksisterende data vil derudover være en kæmpe hjælp til at finde byer og større områder, som det giver mening at sætte en aftegnings-indsats overfor.

Så alt i alt skal man ikke være bekymret for, at der ikke er noget at lave, hvis man foretrækker at drage ud i den virkelige verden.

Bidraget

Slutteligt: Fugro er selv interesseret i at deres rolle som bidragsyder er offentlig. Det betyder, at de sandsynligvis vil gøre opmærksom på det i deres materiale om dem selv (hvilket de sandsynligvis vil kunne gøre uden videre, men det er oplagt at tjekke OSM Foundation om de har nogle anbefalinger eller retningslinjer i den forbindelse).

I den forbindelse synes jeg, det er på sin plads at træde et skridt tilbage og betragte processen: De har fløjet Danmark tyndt for at tage læssevis af billeder. De har behandlet og tilpasset alle billeder, så der er taget højde for vinkler og perspektiv. Alle billeder er klippet minutiøst sammen for at give en sammenhængende verden. Billederne er justeret til et passende koordinatsystem. Og så er opløsningen derefter... lidt hovedregning fortæller mig, at alene Fyn (på ca. 60kmx70 km) fylder 150.000x175.000 pixels. Det er over 25 GIGApixels, for dem som foretrækker en sådan populærnotation. (Et lidt grundigere tjek viser, at Fyn er "kun" på knap 3.000 km², hvilket giver et billede på knap 20 gigapixels - hvilket dog stadigvæk er ret imponerende)

Og det får vi gratis stillet til rådighed til at mappe efter.

Den formelle aftale

Fugro har sendt en juridisk aftale til Peter til underskrivning på vegne af OpenStreetMap-fællesskabet:

Aftale om tilrådighedsstillelse af data.

Fugro Aerial Mapping A/S stiller en kopi af ortofotos fra 2005 til rådighed for OpenStreetMap-fællesskabet. Ophavsretten til ortofoto-billeddata tilhører Fugro Aerial Mapping A/S. Billederne leveres uden nogen garantier for præcision og uden forpligtelser for Fugro Aerial Mapping A/S, og må kun bruges som grundlag for optegnelse af vektoriserede data i OpenStreetMap-værktøjer. Drift og vedligeholdelse af billedserver varetages af OpenStreetMap-fællesskabet. Fugro Aerial Mapping A/S kan uden forudgående varsel og uden begrundelse kræve at adgangen til ortofotos ophører og slettes.

Fugro Aerial Mapping A/S gør intet krav om rettigheder til afledte, vektoriserede data skabt gennem OpenStreetMap-værktøjer, som således kan skabes og distribueres under vilkårlige licenser, herunder Creative Commons Attribution Share-Alike version 2.0 og Open Database License 1.0.

Taastrup, 29. november 2010

(underskrifter)

Aftalen er tilgængelig online: Fugro license agreement.pdf

Aftalen blev også underskrevet af Peter den 7. december 2010 i Taastrup.