Da:Vejmidte

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Skagen med en del af kommunens veje og stier tegnet ind over

En række kommuner har stillet deres vej-data til rådighed i forskellige formater. Disse er hentet og lagt op på Peter Brodersens server, og kan tilgås som lag i ens editor eller via Rashers kort - fx Skagen.

Tileserver

De forskellige kommuners data er samlet i ét tilesæt, så man tilgår den samme adresse, uanset hvilken kommune, man kigger på, samt om der kommer flere kommuner til senere hen.

Veje vil være indtegnet med sort streg. Stier (Frederikshavn, Frederikssund, Egedal, Herlev og Ballerup) og cykelvejmidter (København) vil være indtegnet med blå streg.

JOSM

 • Indstillinger (F12)
 • WMS/TMS Imagery-faneblad i venstre side
 • Find og klik på Vejmidte (Denmark) (under DK) i menuen til venstre for kortet
  • Er det emne ikke at finde, så tryk på "Genindlæs"-pilen til højre for korte
 • Tryk "Aktivér"-pilen nedenunder.
 • Tryk "OK"

I Imagery-menuen kan man nu vælge Vejmidte som billedlag.

Bemærk, at vejmidten pt. er indtegnet som sort streg (samme farve som JOSMs standard-baggrund), så derfor bør der være et andet baggrundslag bagved, fx Fugros luftfotos. Sørg også for at placere vejmidte-laget over luftfotos.

(meget gamle udgaver af JOSM understøtter ikke Imagery-funktionen. Er din udgave for gammel, så hent seneste stabile udgave af JOSM)

Potlatch2

 • Background-dropdown (øverst til højre)
 • Edit
 • Add-knappen
 • Udfyld første felt (i Name-kolonnen): Vejmidte
 • Udfyld andet felt (i URL-kolonnen): http://tile.openstreetmap.dk/danmark/vejmidte/$z/$x/$y.png
 • Tryk på X'et øverst til højre

Du kan nu vælge "Vejmidte" under Background-dropdown'en (øverst til højre).

Kommuner i datasættet

 • Stevns
 • Kolding
 • København
  • Cykelstier (opdateret 2006)
 • Frederikshavn
  • Veje (opdateret 23. januar 2012)
  • Stier (opdateret 23. januar 2012)
 • Frederikssund, Egedal, Herlev og Ballerup
  • Veje, stier og cykelstier

Brugsvilkår

Til reference: "Den åbne offentlige licens" - en standardlicens udarbejdet af kammeradvokaten på foranledning af It- og Telestyrelsen. Licensen er kompatibel med blandt andet Open Database License (ODbL) og Creative Commons (CC).