Da:Stevns

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Stevns Kommune i det sydøstlige Sjælland har stillet en række GIS-ressourcer til rådighed, som kan bruges på OpenStreetMap.

Rettigheder

Vi har brugsret til informationerne. Dokumentation og nærmere information følger.

Vejmidte-tema

Stevns Kommune har Vejmidte-data liggende i MapInfo-format. Det er vektoriseret data over alle veje i kommunen, med tilknyttede vejnavne (og vejkoder, m.m.). Begrebet Vejmidte dækker blot over optegninger fra midten af vejen - dvs. præcis som vi gør i OpenStreetMap.

Under Flere temaer til download kan man hente Vejmidte-datasættet.

Dette dækker så samtlige veje. Det er ikke afklaret, om vi skal have en automatisk eller halvautomatisk import-procedure af vejene. På længere sigt kunne det være oplagt at have passende rutiner til at oprette nye veje (Stevns Kommune opdaterer Vejmidte-datasættet ugentligt!) og opdatere eksisterende veje. Om dette skal ske automatisk (fx ved at rette veje hvis ingen andre brugere har rørt dem) eller semi-automatisk (liste over ændrede veje siden sidst) er et godt spørgsmål.

Vejmidte-datasættet kan også tilgås via tileserveren, sammen med vejmidter fra øvrige kommuner. Læs nærmere om, hvordan du får vejmidter ind i din editor.

FOT-data

"FOT" betyder "FællesOffentligT" og dækker over et standardiseret dataformat for kommuner, inklusive en masse objekter som fx bygninger, brønddæksler, søer, vejkanter, chikaner, høfder, statuer, etc. samt tilhørende attributter, ikke ulig OSMs specifikke tags.

Under Download FOT-data - Stevns Kommunes grundkort kan man, efter man har indtastet navn og mailadresse, downloade FOT-data (bl.a. i MapInfo-format) samt nedenstående Ortofoto-fil.

Indtegninger af bygninger kan i øvrigt også indlæses via tileserveren:

http://tile.openstreetmap.dk/stevns/bygninger/(z)/(x)/(y).png

Ortofotos

Kommunen har et 3,1 GB stort ortofoto (luftfoto) til download (som .ecw-fil). Brugsretten til dette omfatter også, at OpenStreetMap har lov til at drive en mapserver med dette ortofoto. Mapper Peter Brodersen har lagt ortofotoet ind på sin server (som også driver ortofotos fra Fugro).

Overordnet set kan luftfotos tilgås med OpenStreetMap-værktøjer på:

http://tile.openstreetmap.dk/stevns/2009/(z)/(x)/(y).jpg

hvor (z), (x) og (y) udskiftes med zoom-level og x- og y-værdi for positionen på en tile. Dette er noget, OpenStreetMap-værktøjer selv holder styr på.

Billedlaget kan også ses online på rashers kort.

JOSM

JOSM: Husk at sætte max zoom-niveauet til 20 for at få glæde af billedlagets gode opløsning

Der kræves af en udgave af JOSM efter version 3715, som har Imagery-udvidelsen indbygget - for eksempel seneste stabile udgave af JOSM. Vælg:

 • Redigér-menuen
 • Indstillinger (F12)
 • WMS/TMS-tab'en i venstre side
 • Vælg "Stevns (Denmark)" i listen over indbyggede lag (du skal muligvis trykke opdater knappen til højre for listen)
 • Tryk Aktivér
 • Klik på feltet i zoom-kolonnen ud for den nye Stevns-række og indtast: 20
 • Tryk OK.

I Imagery-menuen kan man nu vælge Stevns som billedlag.

Potlatch 2

 • Background-dropdown (øverst til højre)
 • Edit
 • Name: Stevns
 • URL: http://tile.openstreetmap.dk/stevns/2009/$z/$x/$y.jpg

Importerede datasæt

Ud fra FOT-data har Peter Brodersen i slutningen af marts importeret følgende datasæt:

Data er konverteret fra MapInfo til .geojson-filer i QGIS. Ved hjælp af et hjemmelavet php-script er datasættene passende konverteret til .osm-filer (evt. konverteret til multipolygon for bygninger med "huller i", samt søer med øer, hvor det har været relevant) og slutteligt uploadet med JOSM.

Overlap af eksisterende data

For at undgå dubletter og overlap med eksisterende indhold i OSM, laves der et forudgående udtræk med en XAPI-tjeneste (fx uixapi) for at hente alle objekter af en tilsvarende type hjem i .osm-format. Datasættet med eksisterende data sammenlignes med det nye datasæt fra kommunen. Her er det så let at finde overlap ved hjælp af JOSMs Validator.

I forbindelse med overlap giver det så mening at tjekke, om der er øvrige tags, som kan føres over fra de gamle data - fx hvis en eksisterende bygning er markeret som skole med et tilhørende navn.

Mere info