Enschede Onverkend

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
    Overzicht       Community       Onverkend       Aanvullen       Status       Bronnen    

Een overzicht van wegen en gebieden die nog in kaart moeten worden gebracht in Enschede. Let op, dit verschilt van de gebieden die al wel in kaart gebracht zijn maar waar bijvoorbeeld scholen, musea, kerken, restaurants en wat dies meer zij ontbreken. Deze zaken, die grotendeels ook zonder GPS kunnen worden toegevoegd staan op Aanvullingen.

Behalve dat wat op deze pagina staat kun je ook een blik op Notes werpen om te zien of er missende wegen staan aangegeven. Hieronder volgt een opsomming per stadsdeel en buitengebied. De stadsdelen zijn onderverdeeld in wijken. Zie hier voor een kaart.

Voor alle wijken geldt dat de fouten voorkomen, die met de AND data mee kwamen. Als er voor een wijk niets staat betekent dit niet dat er niets ontbreekt… het is eerder dat er niemand iets heeft opgemerkt. :)

Centrum

Hogeland/Velve (Oost)

Boswinkel/Stadsveld (West)

Twekkelerveld (Noord)

Enschede-Noord (Noord)

41 Bolhaar

  • In het Abraham Ledeboerpark ontbreken nog paden (rond de reuzensequoia onder andere), ook ontbreken details zoals de vijver en kinderboerderij.

42 Roombeek, Roomveldje

Roombeek met de gegevens van Nieuwekaart.nl

Hier vinden momenteel de grootste veranderingen plaats in Enschede. Dit is een uitdaging om allemaal goed te mappen voor OSM (en eerder dan Google Maps :). Nu tekent Google al wegen voordat ze er liggen (De Kiekendiefstraat bestaat nog niet – De Havik en Sperwerstraat al wel, maar die komen in het echt wel op de Lonnekerspoorlaan uit). Wij kunnen pas de boel in kaart brengen als het er echt is, maar er is wel een beetje een mogelijkheid om te spieken. Op de nieuwe kaart is te vinden wat de plannen zijn voor bepaalde wijken in Nederland. Hier is nieuwe infrastructuur en woningen te vinden.

Deze gegevens kunnen voor OSM gebruikt worden, omdat ze onder de CC-BY licentie vallen, wel moet je hen als bron opgeven. Voor Roombeek levert dat in detail de nieuwe wijken op. (Zie afbeelding hiernaast). Aan die afbeelding is te zien dat de wegen in de Bamshoeve (o.a.) niet helemaal kloppen, deels zijn die al verbeterd, maar de AND-gegevens zijn hier te grof.

Deels kan deze data ook gebruikt worden om b.v. wegen te interpoleren, maar er is een tochtje ter plaatse nodig om aan te merken wat er al daadwerkelijk staat.

De data gebruikt voor de kaart die hiernaast staat zal ik derhalve binnenkort invoeren. Van sommige gebouwen is het de vraag of ze überhaupt zo vorm krijgen als momenteel aangegeven staat, de gebouwen tegenover de Twentse Welle, aangegeven met CultuurCluster (waar nu een parkeerplaats is) zullen allicht in een heel andere vorm verschijnen.

44 Deppenbroek

  • Er ontbreken veel voetpaden. Zie deze vergelijking met Google maps; bij de Joostenstraat, Spaarnestraat en Jekerstraat lopen overigens meer voetpaadjes en steegjes tussen de huizen door dan Google laat zien.
  • Google tekent wat andere zijwegen bij de Dommel-, Niers-, Dieze- en Amstelstraat. Misschien dat sommige parkeerplaatsen zijn (dat is b.v. bij net Westelijk van de Dommelstraat (de weg vanaf de Vanekerstraat) het geval).
  • OSM kent het Voormansplein niet.

46 Drienerveld, U.T.

N.B. De kaart van de UT is veel actueler dan die van Google Maps. Google heeft nog wegen erop staan die er niet meer zijn.

  • Het voetpad aan de Zuid-kant van de Langezijds ontbreekt (wandel netwerk Twente loopt hier ook); vijvers en het pinetum ontbreken hier ook nog.

Ribbelt/Stokhorst (Oost)

Enschede-Zuid (Zuid)

Industrie-/Havengebied

Glanerbrug e.o. (Oost)

Landelijk gebied en kernen

Dorp Lonneker (Noord)

In Lonneker ontbreekt het parkje net ten noord-oosten van de muziekkoepel.

Lonneker-West (Noord)

Hier valt hof Espelo e.d. onder, tot en met het Lonnekermeer.

  • In het bos ontbreken veel voet- en fietspaden. Sterrenbos/Wildernis is bijvoorbeeld zeer incompleet, ook

helemaal in het Noord-Westen nabij het spoor ontbreken enkele paden. Zie Notes voor meer indicaties.

Extra

Overzicht van Enschede-stad.nl