AND-NL: Todo

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vlag van Nederland Project Nederland +/-
Conventies:
Deelprojecten:

Wat je meteen aan kunt passen

 1. Dubbele nodes op belangrijke wegen: Dupnodes
 2. Soms staan de layernummers van bruggen, viaducten en tunnels niet goed. Bruggen en viaducten krijgen meestal layer 1, tunnels layer -1. Zie ook: layer=*
 3. Soms hebben kruisende wegen ter plaatse van een viaduct een gemeenschapelijke knoop. Dit suggereert dan dat je ter plaatse kan afslaan naar de kruisende weg.
 4. Landwegen, fietspaden en voetpaden zijn soms nog als pedestrian ge-tagged. Dit zou highway=track, highway=cycleway of highway=footway moeten zijn.
 5. Gebieden met landuse=industrial moet soms landuse=commercial of landuse=retail worden.
 6. Het komt vaak voor dat wegen zijn aangegeven met highway=tertiary waar highway=unclassified of zelfs highway=track beter op zijn plaats zou zijn.
 7. Kijk ook eens op deze kaart of je foutjes in je omgeving op kunt lossen.
 8. Wees bedacht op Copyright Easter Eggs. Flagrante fouten in benaming, routering en type van bepaalde wegen.

Oudere todo-lijst

 1. Aanpassen layer nummers van verhoogd en verlaagde wegen. Over het algemeen moet er 3 opgeteld worden bij de layers van AND om de overeenkomstige layer van OSM te krijgen. -3 wordt dan 0 en -4 wordt dan -1.
  1. Layer 0 mag je gewoon weglaten, dat is de automatische standaardwaarde. GercoKees 09:06, 15 October 2007 (BST)
  2. En bridge=yes toevoegen waar nodig. Ik zie veel plaatsen waar die tag er niet bij staat --Mdeen 19:29, 26 September 2007 (BST)
  3. Dit kan alleen als AND geen waardes heeft dat buiten +/-5 vallen... Moet gecheckt worden. Kleptog 14:19, 25 November 2007 (UTC)
 2. Controle op de kruisingen van onderdoorgangen en bruggen. Regelmatig hebben deze een node in common en dat suggereert toekomstige routing software dat je dan links- of rechtsaf kunt, wat natuurlijk niet het geval is.
  1. Kan moeilijk gefixed worden door de software, alle gevallen waar de wegen bijna recht zijn zijn automatisch gefixed, maar er blijven rare over. Kleptog 14:19, 25 November 2007 (UTC)
 3. Wegen, water en industriegebieden kunnen op bepaalde "nodes'aan elkaar zitten. Dat is geen fout, maar mag in voorkomende gevallen worden geschoond, om e.a. beter te kunnen overzien.
 4. Bijna alle fietspaden zijn als pedestrian ge-tagged. Dat moet natuurlijk cycleway worden.
  1. Is dit echt niet aan het data te zien? Kleptog 14:19, 25 November 2007 (UTC)
 5. Heel veel bebouwde kom is nog unclassified. Er is wat discussie over of dat residential moet worden. Ik ga daar voorlopig van uit.
  1. Er is wel verschil, residential gaat naar een gesloten woonwijk, unclasified is het laagste niveau van straten. Meestal zal het dus unclasified moeten zijn. GercoKees 20:55, 1 October 2007 (BST)
  2. Als je de definitie in Nl:The_Netherlands_roads_tagging leest moet het residential zijn. Staat de geldigheid van die pagina nog ter discussie? Ik heb ook wel eens in Engeland een stad in JOSM bekeken, daar was ook het laagste nivo in de stad als residential getagd. Theun 19:31, 4 April 2008 (BST)
 6. Alle gebieden landuse=industrial hoeven dat niet te zijn. Het lijkt erop dat alle gebieden die eigenlijk commercial/retail door AND als industrial getagd zijn
 7. Wees bedacht op "Eastereggs". Flagrante fouten in benaming, routering en type van bepaalde wegen, in het verleden door AND ge-forged, om redenen van copyright protectie.
 8. Eilandjes in gesloten water hebben soms een node gemeenschappelijk met de buitenrand van het water. Ziet er raar uit. Ik weet niet of dat gewijzigd moet worden.
  1. Ja, wijzigen. Dat is makkelijk te doen door een node van het eiland te selekteren en dan "Split Way" te doen. Daarna het eiland taggen als natural=land en layer=1. Als het bewoond kan er nog place=island bij. Let er ook op dat de way linksom ligt. Zie ook Map_Features#Natural --Mdeen 16:00, 26 September 2007 (BST)
 9. Veel langere wegen hebben ontiegelijk veel losse ways. Bij het renderen komt er dan wel heel vaak de naam bij geplot. Het lijkt mij zinvol de losse gedeeltes te "combinen" tot hanteerbare gedeeltes van +/- 1 km. Let op bij bruggen en tunnels dat de layer info niet verloren gaat.
  1. Zijn de AND tags nog belangrijk? Er is bijvoorbeeld een tag AND_nosr_r die voor elke way anders is. Als je ways combineert gaat er natuurlijk eentje verloren --Mdeen 16:03, 27 September 2007 (BST)
  2. de AND data bevat meer dan wat nu in osm zit. Denk hierbij vooral aan huisnummers. Helaas is er nog geen concensus over hoe dat in osm moet komen, dus kon het er ook nog niet in. Door de AND tags aan de ways te laten hangen, kunnen we dat later wel nog doen. Wegen dus niet samenvoegen. (Marc 21:13, 1 October 2007 (BST))
  3. Ik kan me best voorstellen dat je Source=and wilt bewaren, maar ik zie niet waarvoor je importance-level, admin0, admin8, nd-code, ce, f, in, nodes, nosrp, nosrk en de hele riedel verder nodig hebt. Het vervuilt mijns-insziens de database nogal. Bovendien wordt het taggen in Potlatch (en ook in JOSM) onoverzichtelijk. De "R" knop in Potlatch kun je nu immers niet meer gebruiken. Ik zou zeggen, maak een lijstje met AND-tags die perse bewaard moeten worden, en gooi de rest (geautomatiseerd) weg. GercoKees 14:48, 31 October 2007 (UTC)
 10. Wegen met gescheiden rijbanen krijgen nu 2 namen op vrijwel dezelfde plek die gedeeltelijk over elkaar gerenderd worden. Moet waarschijnlijk in de renderer worden ge-fixed.
 11. Gemeentegrenzen ed. water en industriegebieden bestaan uit zeer lange ways. Het lijkt zinvol deze ways wat te splitsen om de (ver)werkbaarheid beter te maken. De grens is nog nader vast te stellen, maar < 500 segmenten is een hanteerbare grootte (lengte).
 12. Slootjes en meren zijn vaak als een grote massa, dit vind Osmarender en mappaint niet zo leuk dus splits de slootjes totdat het in Mappaint weer mooi lijkt. In Almere kun je een goed voorbeeld hiervan zien.(Weerwater en omliggende kanaaltjes). Zelfde voor de grote bossen in Oost-Nederland
  1. Ik zie ook vaak (op luchtfoto's) dat het water van AND te breed is, ik weet niet of dit een lokaal probleem is maar ik denk dat je veilig een kanaal wat smaller kunt maken als blijkt dat je er met een goede GPS trace doorheen lijkt te fietsen... Freek 16:23, 26 September 2007 (BST)
 13. Er liggen 'virtuele' wegen bij alle treinstations die naar de rail=station node gaan. Op zich is dit een nuttig toepassing, het geeft bijvoorbeeld de best bereikbare kant van het station, maar het zou natuurlijk niet zo gerendered moeten worden. Osm@floris.nu 10:04, 26 September 2007 (BST)
 14. Ten minste in Eindhoven e.o. zijn alle eenrichtingswegen hun eenrichtingsverkeer kwijt. Er staat wel een "oneway=1" in de ways. Kan het zijn dat Mapnik daar niet mee om kan gaan? Klaas 21:52, 26 September 2007 (CET)
 15. (ook in Ehv eo) AND lijkt vaak (unclassified) parallelwegen van grotere (primary/secondary) wegen te missen, deze zullen dus nog toegevoegd moeten worden, evt. geimporteerd uit de oude OSM database. Freek 16:23, 26 September 2007 (BST)
 16. Gehuchten, buurtschappen en nog kleinere verzamelingen woonobjecten met een naam zijn in de import allemaal villages geworden, m.i. moeten dit hamlets zijn. Freek 16:23, 26 September 2007 (BST)
 17. Tijdens de import zijn per ongeluk alle prefixes van plaatsnamen aan de plaatsen vast komen te staan ('tColl, HetBroek, etc), dit kan zonder meer eenvoudig gerepareerd worden. Freek 16:23, 26 September 2007 (BST) Gefixt Kleptog 14:19, 25 November 2007 (UTC)
 18. (Teveel)Gele bolletjes op aan- en afritten van snelwegen kunnen verwijderd worden door van de betreffende nodes de velden te deleten. Laat er wel één staan. (Of mogen ze allemaal weg ?). Zorg wel voor behoud van de layers, want in de buurt op en afritten zijn regelmatig viaducten en tunnels te vinden. (BG layer = 0; tunnel layer = -1 ; brug: layer = 1+)GertGremmen 08:06, 27 September 2007 (BST)
  1. De afritinformatie zit vaak (altijd) op een van de nodes en niet op de afrit zelf. Moet dit ook veranderd worden? --Mdeen 16:03, 27 September 2007 (BST)
  2. Vaak zit er ook een (overbodige)afritaanduiding op een plek waar een oprit zit. Die kunnen sowieso weg (Je zou achteruit moeten rijden om van die overbodige afrit gebruik te kunnen maken. GercoKees 20:00, 8 October 2007 (BST)
  3. Misschien is het handig om hier Relations/Proposed/Junctions te gebruiken. Chabal 20:00, 1 November 2007 (BST)
 19. Op en afritten van snelwegen naar provinciale wegen taggen met: motorway_link. GercoKees 14:08, 27 September 2007 (BST)
 20. Een paar duizend minirotondes toevoegen die de afgelopen 6 jaar zijn gerealiseerd. (AND-Data is immers ongeveer zes jaren oud....) GercoKees 10:55, 8 October 2007 (BST)
 21. Veel fietspaden buiten de bebouwde kom zijn getagged als: "highway=pedestrain" moet zijn "highway=cycleway" GercoKees 09:06, 15 October 2007 (BST)
 22. De boundarys van de dorpen en steden kunnen we als tag: "landuse=residential" en "layer=-1" meegeven. Op die manier wordt de bebouwde kom netjes gerenderd, en komen andere landuse-keys (zoals parkjes, watertjes, parkeerplaatsen etc) niet in het gedrang. GercoKees 12:53, 20 October 2007 (BST) Gefixt GercoKees 10:52, 7 December 2007 (UTC)
  1. Hier ben ik het niet mee eens. "landuse=residential" is wat anders dan de bebouwde kom. En verschillende soorten landuse mogen elkaar m.i. niet overlappen. Dat gaat tegen alle GIS regels in. Chabal 17:50, 1 November 2007 (BST)
  2. Qua definitie zal het anders zijn ja, maar nu heb je allemaal witte weggetjes die in het witte weiland liggen, en heb je er geen idee van waar een stad of dorp begint en weer eindigt. Amsterdam ziet er toch perfect uit zo? Vergelijk maar eens met Assen (Op Mapnik, op de t@h word het zowieso niet gerendered), dan vind ik Assen niet zo fraai als amsterdam.... GercoKees 10:59, 7 December 2007 (UTC)
 23. De tag: "highway=layby vervangen door "highway=service" GercoKees 16:03, 21 October 2007 (BST) Gefixt Kleptog 14:19, 25 November 2007 (UTC)
 24. Heel veel boerenlandweggetjes zijn getagged als pedestrian. highway=track met eventueel tracktype=grade1 of grade2 of grade3 of grade4 of grade5 zou hier beter zijn... GercoKees 13:20, 7 January 2008 (UTC)
 25. (Bijna?) Overal waar twee gemeenten aan elkaar grenzen worden twee grenzen overelkaar heen getekend, waarbij ook nieuwe nodes worden gebruikt. De grenzen kunnen eenvoudig gebruik maken van elkaars nodes. Dit is met behulp van josm eenvoudig op te lossen door de twee overelkaar heen liggende nodes te selecteren en die dan te mergen (shortcut M). Dit zou misschien ook met een scriptje kunnen, maar helaas ben ik dat niet machtig.... GercoKees 10:24, 17 January 2008 (UTC)
Ook de provinciegrenzen voldoen niet aan Key:boundary#Netherlands GercoKees 15:26, 25 February 2008 (UTC)
 1. De classificatie van de wegen komt na de import niet altijd overeen met de in OSM gewenste definitie. Theun 19:31, 4 April 2008 (BST)
  1. Autowegen zijn als primary road getagd en niet als highway=trunk. Is al gedeeltelijk aangepast, nog wel wat te doen.
  2. Veel geasfalteerde ruilverkavelingsweggetjes zijn getagd als tertiary, zal vaak unclassified moeten worden.
  3. Ook verharde betonpaden die door boeren in de weilanden zijn aangelegd zijn vaak als tertiary getagd, track met tracktype=grade1

TIPS

 • Gebruik JOSM de laatste versie (na 3 september)
 • Installeer de laatste mappaint plug-in.
 • Let op met deleten: JOSM haalt vaak meer weg dan je lief is. Hier moet je echt een tijdje oefenen om te deleten zonder dat er allemaal tags verdwijnen. Eerst alles unselecten en dan het delete symbool aanklikken. Andersom geeft rampen.

Checklijst op postcode

Postcode Plaats Status
1
1043 Amsterdam, ten zuid-westen van station Duivendrecht Bezig
2
245. Stukje A4 Leiderdorp - Schiphol Bezig
2451 Leimuiden en omstreken Bezig
262. Delft zuid en west Bezig
2820-2879 2930-2941 Krimpenerwaard Bezig
3
4
4191 Geldermalsen en omstreken Bezig
5
6
7
8
9
9101 - 9156 Noordoost Friesland Bezig