Fa:Data collection using your memory

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

broom

این صفحه برای پاکسازی در نظر گرفته شده است. لطفاً دربارهٔ این صفحه بحث کنید.

نکات

  • از خاطره‌های گذشته پرهیز کنید (حتی اگر چندین سال در جایی زندگی کرده‌اید، دنیا دائماً درحال تغییر است و خاطرات گذشته قدیمی شده‌اند)
  • از حدس و گمان پرهیز کنید
    • موارد حدسی را با تگ note=* یا fixme=* مشخص کنید
    • به عوض استفاده از تگهای خاص، از تگهای عمومی مخصوص مانند highway=road یا building=yes یا shop=yes استفاده کنید
    • اگر با استفاده ازتصاویر ماهواره‌ای همه جزئیات اشیا را متوجه نمی‌شوید (در این مثال بینگ)، آنها را بطور موقت با تگ source=Bing مشخص کنید
  • قسمتهای مشکل یا اشیایی که به تازگی در دنیای واقعی تغییر کرده‌اند شرح دهید
  • سعی کنید از دادن تغییرات بزرگ بدون داشتن آگاهی تازه از منطقه پرهیز کنید


مزایا

معایب

همچنین ببینید