Fa:Data collection using your memory

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

نکات

  • از خاطره‌های گذشته پرهیز کنید (حتی اگر چندین سال در جایی زندگی کرده‌اید، دنیا دائماً درحال تغییر است و خاطرات گذشته قدیمی شده‌اند)
  • از حدس و گمان پرهیز کنید
    • موارد حدسی را با تگ note=* یا fixme=* مشخص کنید
    • به عوض استفاده از تگهای خاص، از تگهای عمومی مخصوص مانند highway=road یا building=yes یا shop=yes استفاده کنید
    • اگر با استفاده ازتصاویر ماهواره‌ای همه جزئیات اشیا را متوجه نمی‌شوید (در این مثال بینگ)، آنها را بطور موقت با تگ source=Bing مشخص کنید
  • قسمتهای مشکل یا اشیایی که به تازگی در دنیای واقعی تغییر کرده‌اند شرح دهید
  • سعی کنید از دادن تغییرات بزرگ بدون داشتن آگاهی تازه از منطقه پرهیز کنید


مزایا

معایب

همچنین ببینید