Fi:Suomalaiset osoitetiedot

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tällä sivulla OSM:n osoitetietojen suomalaisesta keruusta/dokumentoinnista/ohjeistuksesta.

Yleistä

Osoitteiden kanssa kannattaa noudattaa yleisiä ohjeita: Fi:Osoitteet, Fi:Talonumerot, Fi:Key:addr ja Fi:Key:entrance.

Jossakin tilanteessa voi myös olla hyödyllistä selvittää miten usein erilaisia avaimia käytetään. Tähän käy hyvin taginfo -sivusto. Taginfo-sivuston kautta selviää esim., että entrance-avain on maailmalla paljon yleisemmin käytössä kuin vanhentunut Tag:building=entrance-tagaus: http://taginfo.openstreetmap.org/compare/building=entrance/entrance.

Suomalainen osoitejärjestelmä

Suomessa käytettävistä osoitteista ei ole yhtä, täydellistä kuvausta. Seuraavassa kuvataan kuinka OpenStreetMap:n halutaan kuvata suomalaiset osoitteet.

Huom: 2016-11 tämä on vielä ehdotus ja keskeneräinen kuvaus aiheesta. <Kiinnostava dokumentti aiheen kannalta voisi olla myös JHS 106 Postiosoite -suositus[1].>

Lähtökohtaisesti suomalaiset osoitteet koostuvat kolmesta osasta: kunta, kadunnimi ja katunumero. Kiinteistöjen ja rakennusten osoitteet määrittelee Suomessa kunta. Kuntien osoitteiden antamista ohjaa Kuntaliiton ohjeistus[2]. Kuntien antamat osoitteet rajoittuvat rakennuksiin. Rakennusosoitteita tarkemmat osoitteet (käyntiosoite, huoneisto-osoite yms.) määritellään asunto-osakeyhtiön tai muun kiinteistön omistajan toimesta.

Kiinteistöosoite

Kiinteistöosoite viittaa tässä tekstissä kiinteistöön eli kiinteistörekisteriin merkittyyn maa- tai vesialueseen. Kiinteistöllä ei välttämättä ole (vielä) rakennuksia. Kiinteistöosoite on tarkoituksenmukaisinta esittää pistemäisenä kohteena, joka on lähellä (vai kiinni) kiinteistön katuosoitetta kuvaavalla viivalla.

Kiinteistöosoitteita esiintyy pääasiasssa asemakaavoitetuilla alueilla.

Tieosoite

Tieosoitteella tarkoitetaan tässä tapauksessa haja-asutusalueelle automaattisesti muodostettuja osoitteita maanteiden varsilla. Tieosoitteet muodosteaan siten, että tien alusta lasketaan kuljettu matka metreissä ja se jaetaan kymmenmenellä. Esimerkiksi tieosoite "Hiidenportintie 86, Sotkamo" viittaa Sotkamon kunnassa olevaan Hiidenportintie-nimisen tien varrressa olevaan osoitteeseen, joka sijaitsee 860 metrin päässä Hiidenportintien alusta. Näitä tieosoitteita voidaan siis automaattisesti muodostaa mille tahansa haja-asutusalueen tien varrelle.

Rakennusosoite

Väestörekisterikeskus (VRK) ylläpitää Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietoja[3]. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen ylläpitämään avoindata.fi-palveluun on poimittu koko Suomen rakennusten osoitetiedot[4]. Ko. palvelun kautta jaettu VRK:n "Rakennusten osoitetiedot - Avoin data"-dokumentti[5] kuvaa rakennusosoitteet seuraavasti:

Kentän nimi Tyyppi ja pituus Selitys
Rakennustunnus char(20) Pysyvä rakennustunnus. 10 merkkiä pitkä aakkosnumeerinen tun-

nus, jonka ensimmäinen merkki on ”1” ja viimeinen merkki Modulo-

31 säännöllä laskettu tarkistusmerkki, joka on joko numero tai iso

kirjain. Tarkistusmerkin laskentasääntö ja käytössä olevat tarkistus-

merkit ovat samat kuin henkilötunnuksen.

Sijaintikunta char(3) Kunta, jossa rakennus sijaitsee. Kuntanumero, sisältää etunollat.
Maakunta char(2) Maakunnan numero, sisältää etunollat.
Käyttötarkoitus char(1) Rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisesti, johdetut koodiarvot:

1 = Asuin- tai toimitilarakennus (rakennuksen käyttötarkoitus väliltä 001-599)

2 = Tuotanto- tai muu rakennus (rakennuksen käyttötarkoitus väliltä 600-999)

0 = Rakennuksen käyttötarkoituksesta ei tietoa (puuttuu tai 0)

Pohjoiskoordinaatti number(7) Rakennuksen keskipisteen pohjoiskoordinaatti. Koordinaatisto

ETRS-TM35FIN

Itäkoordinaatti number(6) Rakennuksen keskipisteen itäkoordinaatti. Koordinaatisto

ETRS-TM35FIN

Osoitenumero number(1) Moniosoitteisen rakennuksen osoitteen järjestysnumero.
Kadunnimi suomeksi char(100) Kadunnimi suomeksi
Kadunnimi ruotsiksi char(100) Kadunnimi ruotsiksi
Katunumero char (13) Katunumeron maksimipituus on 13 merkkiä
Postinumero char(5) Postinumeroalueen tunnus, etunollat.

Käyntiosoite

Käyntiosoite määrittelee tarkemmin rakennuksen eri sisäänkäyntien osoitteet. Voidaan olettaa, että kussakin on rakennuksessa vähintään yksi sisäänkäynti (entrance). Useissa rakennuksissa on useita sisäänkäyntejä. Käyntiosoite erottaa eri sisäänkäynnit toisistaan: yleisin tapaus Suomessa on kerrostalojen raput. Lisäksi sisääkäyntejä voi olla rappujen lisäksi liiketiloihin, yleisiin varastotiloihin, yms.

Rakennusten käyntiosoitteista ei ole kattavaa julkista rekisteriä olemassa.

Kun rakennukselle lisää useita rappuja eli rakennus-polygonille useita pisteitä, joilla on entrance=staircase-tagi <voi olla varmaan myös ainakin entrance=main>, niille voi määritellä myös rappukirjaimen addr:unit-arvolla (tai sitten ehkä key:ref-tagilla). Esimerkki addr:unit-tagin käytöstä (esimerkki ref-tagin käytöstä).

Tehtävää

Sivujen suomentaminen

Vaikka sivut fi:Osoitteet, fi:Key:addr- ja fi:Key:entrance -sivut ja jotkin muut sivut (ks. fi:Adresses-kategoria) on käännetty, niin muuta käännettävää varmasti riittää.

Wikin puhdistaminen

Osoitteisiin (ja muihinkin) sivuihin liittyvä kategorisointi kaipaisi kunnollista organisointia.

On myös olemassa esim. sivu Fi:Talonumerot. Pekka Sarkolaa lainaten se saattaa kuitenkin olla vanhentunut: "tuo suomenkielinen Talonumerot -artikkeli on vähän huono: siitä on jätetty jostain syystä pois se että se on "vaan" ehdotus talonumeroiden merkitsemisestä. Ja oikeasti varmaan vanhentunut, kun alkujaan teksti kai vuosilta 2008/2009 (7 vuotta vanhaa tietoa?)". Toisaalta ko. sivua on päivitetty viimeksi vuonna 2014, ko. sivulla kuvattu Karlsruhe skeema on ilmeisesti laajasti käytössä ainakin Saksassa ja on myös ehdotettujen ominaisuuksien listalla. Toisin sanoen ko. Fi:Talonumerot-sivun muokkausta ei tule tehdä noin vain.

Suomen taginfo -sivusto

taginfo-sivustosta on olemassa maakohtaisia asennuksia. Suomessakin voisi olla oma.

VRK:n osoitetietojen importointi yhdessä MML-maastotietokannan rakennustietojen kanssa

Katso myös: Building and address import from NLS Finland

Idea tulee Pekka Sarkolalta: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=55497

Suomen rakennusten osoitetiedot löytyvät Väestörekisterikeskuksen (VRK) avoimesta aineistosta, jonka voi hakea kuvauksen kanssa avoindata.fi -palvelusta: https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/rakennusten-osoitetiedot-koko-suomi/resource/0523707b-2568-477a-af81-5ee55d68f36a.

Lisäksi Maanmittauslaitoksen (MML) avoimesta maastotietokannasta löytyvät rakennukset, jotka on kuvattu viivana tai alueena, GML-formaatissa.

Osoitetiedot voisi siis hakea VRK:n aineistosta ja rakennukset MML:n avoimesta aineistosta. Importoinnin OpenStreetMappiin voisi tehdä seuraten Suomen tiestö-importoinnista saatuja kokemuksia.

Rakennuksien sisäänkäyntien ja rappukirjaimien importointi ei ole mahdollista.

Alueelliset datalähteet

Turku

Turun kaupunkiympäristötoimialan paikkatietoaineistot ovat käytettävissä CC-BY 4.0 -lisenssillä, ja lisäksi OpenStreetMap-projektilla on laajempi käyttöoikeus.

Turun kaupunki tarjoaa osoitetietoja Turun lisäksi muilta Turun seudun kunnilta. Nämä ovat CSV-muodossa GK23FIN-koordinaattijärjestelmässä. QGIS-ohjelmistossa oikea koordinaattijärjestelmä on "EPSG:3877 - ETRS89 / GK23FIN". Osoitepisteen koordinaatti näkyy olevan yleensä merkitty rakennuksen ja kadun väliin.

Rakennuksien sisäänkäynnit

Rakennuksiin tulisi lisätä sisäänkäyntejä fi:Key:entrance (piste rakennuksen ulkoviivalla) ja niihin voisi lisätä myös addr:unit-tageja, joissa arvona rapun kirjain (tai sitten ehkä key:ref-tageja). Esimerkiksi kumman tahansa avaimen addr:unit / ref arvo voi olla A. Esimerkki addr:unit-tagin käytöstä (esimerkki ref-tagin käytöstä).

Rappukirjaimien lisäystä ei voine tehdä oikein muuten kuin paikallistuntemuksen perusteella. Katuosoitteen muut tiedot voi johtaa koko rakennuksen tiedoista.

Kartan renderöinti

Pitäisi saada addr:unit renderöitymään tarkemmilla karttatasoilla www.openstreetmap.org-kartalla. addr:unit on renderöity osm.org:in oletuskartalla (openstreetmap-carto) 2017-10-20 lähtien (ks. https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues/2488)

HSL:n kartalla (reittiopas.fi jne.) addr:unit ei vielä renderöidy. (pätsit ja bugiraportit tänne (?) https://github.com/HSLdevcom/hsl-map-style)

Joillakin muilla palveluilla (mapbox, stamen, jne.) saattaa olla omat tyylinsä, joihin saattaa olla myös mahdollista kontribuoida.

Nominatim haut

Olisi hyvä, että Nominatim käyttäisi myös addr:unit -kenttää haussa.

Nominatim-lähdekoodi, johon voi kontribuoida vaikkapa ko. asian toteutuksella, löytyy osoitteesta: https://github.com/twain47/Nominatim

Bugi addr:unit tuesta on avattu osoitteeseen https://github.com/twain47/Nominatim/issues/587

Muita huomioita

Kun rakennuksella on oikeasti nimi (esim. Kiasma), niin sen voi merkitä key:name-tagilla koko rakennukselle (yleensä alue, jolla on myös Key:building-tagi, tosin joskus, esim. Eduskuntatalon tapauksessa rakennuksen geometria on monimutkaisempi kuin yksittäinen alue) ja soveltuen myös sen eri kielisillä versioilla (esim. name:sv ja name:en). Kuitenkin yritystä varten, joka toimii vaikkapa rakennuksen liiketilassa, tulisi lisätä piste, johon sitten lisätään key:name-tagi (ja jolla esim. arvo "Pirjon parturi-kampaamo").

Rakennukset omistava asunto-osakeyhtiö tms. voidaan merkitä key:owner-tagilla (esim. owner="As Oy HukkaPolku").

Ainakin "D2.8.I.5 INSPIRE Data Specification on Addresses – Guidelines"-dokumentti[6] on olemassa. Ehkä muitakin aiheeseen liittyviä INSPIRE-dokumentteja on.

Esimerkki hyvin (?) mallinnetusta alueesta.

Viitteet

  1. JHS 106 Postiosoite -suositus, Versio: 1.3 / 19.2.2016, JUHTA - julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta, http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS106/JHS106.html
  2. Kunnan osoitejärjestelmä. Ohjeet ja suositus (pdf), ​Suomen Kuntaliitto, 2006, http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/p080729095154U.pdf
  3. Rakennus- ja huoneistotiedot, Väetörekisterikeskus, https://eevertti.vrk.fi/rakennus-huoneisto-ja-kiinteistotietojen-yllapito
  4. Rakennusten osoitetiedot - koko Suomi, Väestörekisterikeskus, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen avoindata.fi -palvelussa, https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/rakennusten-osoitetiedot-koko-suomi
  5. Rakennusten osoitetiedot - Avoin data (pdf), Väestörekisterikeskus, 2016, https://www.avoindata.fi/data/dataset/cf9208dc-63a9-44a2-9312-bbd2c3952596/resource/0523707b-2568-477a-af81-5ee55d68f36a/download/Rakennusten-osoitetiedot-Avoin-data-kuvaus-tiedoista-2016-11-15.pdf
  6. D2.8.I.5 INSPIRE Data Specification on Addresses – Guidelines, INSPIRE Thematic Working Group Addresses, 2009-09-07, http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AD_v3.0.pdf