Gcf:Tag:amenity=love_hotel

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = love_hotel
Hotel portodiMare Himeji.jpg
DescriptionTranslate.svg
Lòtèl a lanmou Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
GroupTranslate.svg: Uniquement pour adultes
Used on these elementsTranslate.svg
may be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areasshould not be used on relations
Useful combinationTranslate.svg
StatusTranslate.svgapprovedPage for proposal


On lòtèl a lanmou sé on lòtèl pou rété tibwen tan. Yo ka sèvi a protéjé sé moun la ki vé koké (bwèt a kal...).