WikiProject Sweden/Härnösand

From OpenStreetMap Wiki
< WikiProject Sweden(Redirected from Härnösand)
Jump to: navigation, search
Härnösand, Västernorrlands län, Sweden
latitud: 62.635, longitud: 17.94
Bläddra i kartor över Härnösand 62°38′06.00″ N, 17°56′24.00″ E
Redigera karta
Externa länkar:
Använd den här mallen för din stad

Härnösand is a city in Västernorrlands län, Sweden at latitude 62°38′06.00″ North, longitude 17°56′24.00″ East.Hjälp översätta det till svenska!

OpenStreetMap images (and underlying map data) are freely available under OpenStreetMap License.Hjälp översätta det till svenska!

Färg- och teckenförklaring

Statusen för varje region indikeras av en symbol som beskriver typen av data, samt en färg som står för hur komplett den informationen är för regionen.

Teckenförklaring

 • State Labelled.svg - Gatunamn finns utmarkerade. (l=Labbelled)
 • State Housenumbers.svg - Husnummer (h=Housenumbers )
 • State Foot.svg - Gågator och gångvägar (fo=Foot)
 • State Wheelchair.svg - Handikappanpassning
 • State Bike.svg - Cykelbanor, leder och skogsvägar lämpade för cykel (b=Bike)
 • State Car.svg - Vägar för biltrafik är utmarkerade. För att räknas som komplett skall exempelvis enkelriktade gator och gågator vara utmarkerade så att kartan kan användas för bilnavigering. (c=Car)
 • State Transport.svg - Kollektivtrafik såsom busshållplatser, spårvägar etc.
  • State Stop.svg - Häfen/Haltestellennamen sind vorhanden. - Schlüssel: ha
  • State Bus.svg - Buslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: bu
  • State Trolleybus.svg - Trolleybuslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: ty
  • State Tram.svg - Tramlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tm
  • State Train.svg - Eisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tn
   • State U-Bahn.svg - Deutschland: U-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: u
   • State S-Bahn.svg - Deutschland: S-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: s
   • State Steamtrain.svg - Dampfeisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: st
  • State Ship.svg - Fährlinielinien (inklusive Häfen/Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: sh
 • State Public.svg - Offentliga inrättningar (ex. kyrkor, sportanläggningar, skolor, sjukhus, stadshus) (p=Public)
  • State emergency.svg - Notdienste sind vorhanden. - Schlüssel: em
 • State Fuel.svg - Bensinstationer (fu=Fuel)
 • State Restaurant.svg - Restauranger (r=Restaurant)
 • State Tourist.svg - Turistattraktioner (t=Tourist)
 • State Nature.svg - Natur, såsom älvar, sjöar och större skogar (n=Nature)

Färgernas betydelse

Bakgrundsfärg Betydelse Användbarhet för navigation Att göra Värde
State .svg Kartan behöver kollas; okänd status Okänd tillgänglighet Kolla upp (inget)
State 0.svg Kartan innehåller ingen eller högst begränsad data Bör inte användas Vänligen komplettera 0
State 1.svg Kartan är ofullständig Begränsad användbarhet Vänligen komplettera 1
State 2.svg Kartan är till största delen komplett. (Beskriv gärna vad som fortfarande saknas.) Använd med förbehåll Vänligen komplettera 2
State 3.svg Kartan är fullständig (enligt en kartograf) Användbar Kontrollera och korrigera eventuella felaktigheter 3
State 4.svg Kartan är fullständig (verifierad av 2 kartografer) Användbar Uppdatera vid behov 4
State X.svg Inga sådana finns inom området Användbar Uppdatera vid behov X (stora x)
The Swedish translation is Editable here.

Status

Orter, byar och förorter

Ort Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av

Härnösand

Ort Område Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av
Härnösand Bondsjöhöjden Car (2/4)Labelled (1/4)Bike (1/4)Foot (1/4) Gång, cykel och servicevägar ej fullständigt. Skyltning bör kontrolleras (enkelriktat, genomfart och hastighetsbegränsning) : Blajo
Härnösand Bondsjöstaden Car (2/4)Labelled (1/4)Bike (1/4)Foot (1/4) Gång, cykel och servicevägar ej fullständigt. Skyltning bör kontrolleras (enkelriktat, genomfart och hastighetsbegränsning) : Blajo
Härnösand Brännan Car (2/4)Labelled (1/4) Skyltning bör kontrolleras (enkelriktat, genomfart och hastighetsbegränsning) : Blajo
Härnösand Framnäs Car (2/4)Labelled (1/4) Skyltning bör kontrolleras (enkelriktat, genomfart och hastighetsbegränsning). Folkets park bör kollas mer. : Blajo
Härnösand Geresta Car (2/4)Labelled (1/4) Skyltning bör kontrolleras (enkelriktat, genomfart och hastighetsbegränsning). : Blajo
Härnösand Gådeåstaden Car (3/4)Labelled (1/4) : [[User:Blajo|Blajo], RobinNilsson
Härnösand Kronholmen Car (2/4)Labelled (1/4)Bike (1/4)Foot (1/4) Gång, cykel och servicevägar ej fullständigt. Skyltning bör kontrolleras (enkelriktat, genomfart och hastighetsbegränsning). : Blajo
Härnösand Lövudden Car (3/4)Labelled (1/4)Public (X/4)Fuel (X/4)Restaurant (X/4)Tourist (X/4) Skyltning bör kontrolleras (enkelriktat, genomfart och hastighetsbegränsning). : Blajo
Härnösand Murberget Car (2/4)Labelled (1/4)Bike (2/4)Foot (2/4)Public (2/4)Restaurant (2/4)Tourist (1/4) Skyltning bör kontrolleras (enkelriktat, genomfart och hastighetsbegränsning). Inte alla busshållplatser mappade. : Blajo: Blajo: Blajo: Blajo
Härnösand Stenhammar Car (2/4)Labelled (1/4) Skyltning bör kontrolleras (enkelriktat, genomfart och hastighetsbegränsning). : Blajo

Sjöar och vattendrag

Vatten Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av

Cykelleder

Amn: Bike - vägen finns utmarkerad. Labelled - Cykelleden är markerad som led, helst i form av en relation, i enlighet med Cycle_routes och i de fall cykelleden samsas med namngiven bilväg finns dessutom korrekt vägnamn inskrivet.

Led Klass Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av
Cykelspåret ncn Labelled (2/4)Bike (2/4) Klart från Utansjö och söderut Blajo

Föreslagna leder

Led Klass Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av
Längs E4-an (förslag)
2618124 (i J P2)
lcn Från Fröland till Älandsbro, inte skyltad pangoSE

Se även WikiProject_Sweden/Cycle_networks

Importer

Två importer planeras:

 • Import av adressdata från Härnösands Kommun. User:PangoSE har kontakt med kommunens GIS-samordnare om export från deras GIS-databas.
 • Tillstånd förhandlas just nu mellan User:PangoSE och Härnösands Orienterings Klubb om använding HittaUt 2012-kartan över Härnösand (den täcker tätorten, hela Härnön samt en bit av fastlandet) som underlag för förbättring av OSM.

Importförslag:

 • Import av busshållplatser lik den som gjordes i Umeå.
 • Import av fornminnen från WP se [1]

Träff

 • Inga planerade för tillfället