Hr:Beginners Guide 1.3.1.2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Stvari koje treba imati na umu prilikom editiranja

Sadržaj:

Vodič za početnike
1.1 - Prikupljanje podataka
1.1.1 - GPS
1.1.2 - Y!/landsat/NPE snimke
1.2 - Upload podataka
1.2.1 - Snimite svoje podatke u GPX
1.2.2- Uploadiranje Podataka
1.2.3- Download u JOSM
1.3 - Uređivanje/Editiranje karti
1.3.1 - JOSM
1.3.1.1 - Prva cesta
1.3.1.2 - Treba upamtiti
1.3.2 - Potlatch
1.3.3 - Merkaartor
1.4 - Editiranje podataka
1.4.1 - Dodavanje oznaka/Tag-ova
1.4.2 - Upload promjena
1.5 - Renderiranje karti
1.5.1 - Osmarender


 1. Fig.1
  Dužina segmenta puta može jako varirati. Ako je cesta jako zavojita onda treba puno segmenata/točaka. Ako je ravna kao crta, bez križanja, tada je samo 1 segment dovoljan za cijelu dužinu. Uočite ravni segment u sredini, na slici Fig.1, on zahtjeva samo jedan segment.
 2. Fig.3
  Ako postoji više GPX zapisa/trackova tada put pozicionirajte na sredinu svih, kao na slici Fig.3, slika 1. Međutim morate imati na umu slijedeće:
  1. Ako je ruta rađena pješke ili na biciklu, a druge iz auta, vjerovatno je da su sporiji načini transporta dali bolje i točnije GPS pozicije, jer je GPS imao dovoljno vremena da uhvati više signala. Najbolje je se osloniti na GPS trace koji je točniji.
  2. Podaci GPX traka koji su upisani pri početku rada GPS uređaja su vjerovatno manje točni.'GPS treba neko vrijeme dok se fixira na što više satelita (neki uređaji, od uključivanja i do 15 minuta)
 3. GPX podaci su daleko od perfektnih za ucrtavanje puteva. Ako su točke posvuda, ucrtajte 'gladak-(smooth)' put po sredini,(primjer Fig.3, slika 2 je neispravan, slika 3 je ispravna. Prosječna ruta je nacrtana čisto po sredini). Pomaže upamtiti kako izgleda cesta na kojoj ste priupljali podatke, tako da možete bolje napraviti oblik ceste kakva stvarno jest. Ako sumnjate, napravite više GPS trackova/prolaza po istoj cesti i nacrtajte po srednjim vrijednostima između njih.
 4. Fig.4
  Kada radite paralelne puteve (npr. autocesta), trebali bi točke i segmente crtati paralelno i poravnato, kao na Fig.4, slika 1. Ako jedan od puteva ima zavoj, tada ne treba dodavati višak točaka na ravnu cestu , as in Image 2.
 5. Fig.5
  Kada spajate dvije ceste zajedno (križanje), one moraju djeliti zajedničku točku. Fig.5, slika 1. Česta početnička greška je da se 2 puta preklapaju i da se podrazumjeva da su ceste spojene. Fig.5, slika 2, ili ako stavite točke vrlo blizu jedne drugoj, ali se ne napravi spoj Fig.5, slika 3. Nijedna od ovih tehnika ne valja. Da bi napravili ispravan spoj 2 puta/ceste, kliknite na put ili točku koju želite spojiti. Koristeći tipkovničke prečice 'n' ili 'a', i onda kliknite na točku ili put, to će napraviti novi put od te točke. Za provjeru spoja izaberite spojnu točku i pomaknite točku, pa napravite 'UNDO', ako se oba spojena puta pomiču, onda je ispravno.

 • Q: Gdje su moje strelice, imam samo linije?
 • A: U JOSM, idite na Edit, Preference i onda Display Settings klik na draw Direction Arrows.

 • Q: Jedan od segmenata puta ima strelice na oba kraja, jeli ovo ispravno?
 • A: Ako ima strelice na oba kraja, ili se 2 puta preklapaju jedan preko drugog i koriste iste točke ili se put vraća sam po sebi. Možda ste napravili put umetanjem točaka u put, a niste 'deselektirali (odabrali ništa)' poslije umetanja točke.

Gore