Hungary/Katolikus Templomok

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ez az oldal a magyar katolikus misézőhelyek és egyházszervezeti egységek feltérképezését koordinálja a miserend.hu[1]-val szimbiózisban. A miserend.hu hosszú évek óta gyűjti az adatokat minden olyan misézőhelyről (templom, kápolna vagy imaterem), ahol magyar nyelven is (akár határokon túl is) rendszeresen (!) végeznek katolikus istentiszteletet. A miserend.hu fő célaja az istentiszteletek rendjének begyűjtése és karbantartása. Ennek fényében még 2015 elején úgy döntöttek, hogy a templomok adatait „kiszervezik” az OSM kereteibe. Vagyis a hosszú távú cél, hogy az istentiszteletek adatai maradjon a miserend.hu-nál, de minden más adat a templomról (akár képek is) kerüljön a köz kezébe.

A folyamat

Az adatbázisok összekapcsolása

A megfelelő OSM adatokhoz hozzátesszük a url:miserend=*-et, aminek értéke „https://miserend.hu/templom/{templomazonosító}” kell legyen. (Régebben létrejötteknél http://miserend.hu?templom={templomazonosító} formátum szerepel.) Ilyen tag már több mint 4900 van[2], de még bő 160 hiányzik. Itt van a legjobb lehetőség bekapcsolódni a munkába.

Az összekapcsolást segíti a következő két összehasonlító oldal:

Segítség egy templom külső azonosításhoz:

 • Ha a templom tornyának tetején egyszerű kereszt van, akkor valószínűleg katolikus, római katolikus a templom. (Ha a templom előtt szimpla kőkereszt is áll, akkor még inkább.)
 • Ha a templom tetején kettős kereszt van (esetleg egy harmadik alsó ferde rúddal), akkor valószínűleg keleti rítusú a templom. Magyarországon 99%-ban görögkatolikus. Erdélyben azonban könnyen lehet hogy ortodox. Sok csúcsos, sok kettős keresztes templom inkább ortodox. Román zászló esetén 99%.
 • Ha a templom torony csúcsán csillag (buzogány) vagy szélkakas van, akkor csak a legritkább esetben lehet katolikus a templom. Inkább evangélikus vagy református.
 • Kis településen elhanyagolható annak az esélye, hogy két templom is azonos felekezethez tartozzon.
 • Viszont ne bízz abban, hogy más OSM szerkesztő jól vitte fel a templom felekezetét.

A miserend.hu-ról az adatok feltöltése az OSM-re

Egyházigazgatási határok

A miserend.hu-n minden templomnál szerepel, hogy melyik egyházmegyéhez, és azon belül, melyik espereskerülethez tartozik. Ezek alapján felrajzolhatóak az egyházigazgatási határok a megfelelő jelölésekkel. Prioritás az egyházmegyék felvitele (admin_level=6, majd az espereskerületek felvitele (admin_level=7). A plébániák felvitele egyelőre nem realitás (admin_level=8).

Templom adatok

Ez egy későbbi lépés lesz nem kevés nehézséggel és eldöntendő kérdéssel. Mit és hogyan importáljunk?

 • Adottak posta címek, de ezek nem feltétlenül pontosak. (Olykor a templom épülete helyett a plébánia épületre mutat. A szomszéd épületekről leolvasott házszámok alapján feltételezett.)
 • Elérhetőség. (Különbözik a posta címtől. Ez az ellátó plébániának a címe/telefonszáma/weblapja/email címe.)
 • Weblap: contact:url=* (Sokszor nem egyetlen templomé, hanem egy felügyelet alá tartozó templomoké. A miserend.hu-n több weblap is tartozhat egy templomhoz.)
 • Titulus/védőszent. (Milyen tag? Kinyerhető, de csak félautomata módon.)
 •  Búcsú ünnepe. Milyen tag? church_ale=*? (inyerhető, de csak félautomata módon. Sokszor nem egy dátum, hanem a dátum utáni szombat.)
 • Építés éve: start_date=* (Kinyerhető, de csak félautomata módon.)
 • Leírás: description=* (Ellenőrizetlen vegyes forrás, vegyes minőség, html kóddal.)
 • Miserend: service_times=* (A opening_hours=* nagyon bonyolult mintájára valahogy meg lehetne csinálni.)
 • Képek. Majd  Wikimédia projekt lesz, nem kevés nehézséggel.

A miserend.hu átdolgozása, hogy az adatokat az OSM-ről használja

Ez a lépés a miserend.hu átprogramozásáról szól. Bekapcsolódási lehetőség a Githubon keresztül: https://github.com/borazslo/miserend.hu

Megkezdődhet, az adatbázisok összekapcsolása után közvetlenül úgy, hogy rétegenként veszi át az OSM adatokat a feltöltött templom adatok szerint.

 • Az akadálymentességi információkat már oda-vissza össze vannak kötve. Vagyis a miserend.hu-n változtatás estén a változást feltölti az OSM-re a miserend-hu felhasználó nevében. És rendszeresen frissíti a miserend.hu a saját adatbázisát az OSM adatbázis alapján.

Jelölési útmutató

Istentiszteleti helyek

 • amenity=place_of_worship
 • religion=christian
 • denomination=*
  • Római katolikus (Latin rítusú): denomination=roman_catholic
  • Görögkatolikus (Bizánci vagy keleti rítusú) denomination=greek_catholic
  • Ha nem tudjuk, akkor lehet denomination=catholic
  • Megjegyzés: Valójban nem két külön felekezetről van szó. Római katolikus és Görögkatolikus az egyetlen Katolikus Egyház nem szétszakított részei. Mégis a könnyebbség és a nemzetközi OSM hagyományok alapján külön felekezetként visszük fel a térképre. Elvileg létezhet egy-egy további katolikus denomination is, de nagyon ritka. Lásd még: Hu:Key:denomination.
 • name=*
  • A templom hivatalos neve. Külföld esetén name:hu=*.
  • A templom közismert neve eltérhet ettől, ilyenkor az alt_name=* használandó.
  • Nehézség: Előbbi állításommal nem biztos, hogy mindenki egyetért. Közismert ilyen eset a Budavári Nagyboldogasszony-főplébániatemplom. Kivételt teszünk?
 • building=* (ha külön épületről van szó)
  • Lehet például: templom, kápolna, imaterem. Talán nem lehet: plébánia, fília, bazilika, székesegyház. (Lásd a következő pontot.)
  • Kérdés/Nehézség: Az egyházi épületek külső megjelenése és jogi státusza két különböző dolog. Fontos ezeket megkülönböztetni. Milyen címkét kap a jogi státusz?
 • building:architecture=*: Építési stílus , pl. Barokk, Góthikus ... Példa:
 • wikipedia=*: Wikipedia cimke, hogyha van róla szócikk. Példák:
 • ??=*: Egyházjogi státusz. Miyen tag?
  • Székesegyház (Cathedral): a templom, ahol az egyházmegye püspöke székel.
  • Társszékesegyház (Concathedral): bizonyos egyházmegyékben van egy másik püspöki székhely is.
  • Plébánia(templom): az adott plébániai területi egység főtemploma (általában tényleg templom)
  • Oldallagosan ellátott plébánia: valójában nem a templomot jelenti, hanem a plébániát, mint egyházigazgatási egységet.
  • Fília: egy adott plébániához, mint területi egységhez, tartozó általában templom (de lehet kápolna vagy imaterem is).
  • Templomigazgatóság: templom/kápolna/stb. egy plébánia területén. Nincs külön területi fennhatósága, de jogilag különbözik egy fíliától.
  • Misézőhely: minden egyéb jogi valami, ahol istentiszteletet tartanak. Ez lehet formáját tekintve templom, kápolna, iskolakápolna, imaterem, szobácska vagy akár nappali is.
  • Bazilika: egyházjogi státusz átfedésben bármelyik előzővel. A székesegyházak általában bazilikák is, de talán nem szükségszerűen. Illetve vannak mást templomok is, amik bazilikák. Általában ilyenek a nagyobb kegyhelyek.

Területi felosztás

Római katolikus

Lásd még: Talk:Key:boundary#Roman_Catholic.

Görögkatolikus

Akadálymentesség

Az adatkörök kijelöléséhez és használatához a Wheelmap leírását, a How to map for the needs of people with disabilities iránymutatást, valamint a Katolikus Hallássérült Pasztorácio tanácsait használtuk fel.

Használt kulcsok és értékek:

A miserend.hu-n regisztrált templom-felelős egyesével állíthatja ezeket az értékeket a honlapon keresztül. A változásokat azonnal beküldjük az openstreetmap API-n keresztül a miserend-hu felhasználó nevében. A changset leírásába pedig mindig bekerül a "miserend.hu" megnevezés is.

Helyesírás

 • Helyesen: görögkatolikus és római katolikus. (Hiába nem logikus.)
 • Jelenleg a templomok nevei nincsenek egységesítve helyesírás tekintetében. Véletlenszerűen Szent Ignác-templom vagy Szent Ignác templom (és egyéb változatok). Tisztázni kellene a helyesírást és aszerint átnézni mindet.
 • Nem: -főplébániatemplom, sem -plébániatemplom. Igen: -templom, -kápolna, -székesegyház, és akár -bazilika (ha nem székesegyház).
 • A templomok elnevezésében helytelen a „görögkatolikus” vagy „római katolikus” kifejezés. Szükségtelen is.

Rendszersen ellenőrizendő

Nem szerepelhet kétszer ugyan az a url:miserend=*, mert akkor nem egyértelmű, hogy melyik épület adatait (név, cím, építés, stb.) kell vegye a miserend.hu. Az ellenőrzésben segíthet: https://taginfo.openstreetmap.org/keys/url:miserend#values

Aktuális katolikus területi felosztás

Római katolikus területi felosztás Magyarországon

admin_level Név Megtekintés Megjegyzés
5 Esztergom-Budapesti érseki tartomány relation 6421508
6 Esztergom-Budapesti főegyházmegye relation 5635587
6 Győri egyházmegye relation 5635589
6 Székesfehérvári egyházmegye relation 5635765
5 Kalocsa-Kecskeméti érseki tartomány relation 6421910
6 Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye relation 5635590
6 Szeged-Csanádi egyházmegye relation 5635591
6 Pécsi egyházmegye relation 5638351
5 Egri érseki tartomány relation 6421909
6 Egri főegyházmegye relation 5635586
6 Váci egyházmegye relation 5635592
6 Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye relation 5635585
5 Veszprémi érseki tartomány relation 6421911
6 Veszprémi főegyházmegye relation 13004858
6 Szombathelyi egyházmegye relation 5665523
6 Kaposvári egyházmegye relation 12535238
Érseki tartományba be nem sorolt egyházmegye-szintű egyházkormányzati egységek
6 Katonai Ordinariátus (tábori püspökség) nincs területe
6 Pannonhalmi Területi Főapátság relation 13005188

Görögkatolikus területi felosztás Magyarországon

admin_level Név Megtekintés Megjegyzés
5 Hajdúdorogi metropólia hiányzik
6 Hajdúdorogi főegyházmegye relation 14735896
6 Miskolci egyházmegye relation 14735845
6 Nyíregyházi egyházmegye relation 14730150

Határon túl

 • Erdélyben magyar egyházmegyék vannak. Mindenképpen fel kéne vinni őket és itt listázni.
 • Szlovákiában sok egyházmegyében van magyar mise, ezért azokat is szeretnénk feldolgozni.
 • A Kárpát-medence többi egyházmegyéje (pl. Munkácsi-egyházmegye) is érintett.

"Name" címkézés a határon túl

Az OSM egy nemzetközi projekt, emiatt fontos, hogy az osm szabvány szerint a határon túli területeken a magyar megnevezést a "name:hu" címkébe írjátok, hogy elkerüljük a nem magyar anyanyelvű osm térképészekkel a konfliktust.

A "name" az adott országban való hivatalos nyelvű elnevezést tartalmazza, Emiatt Magyarországon magyar nyelvű-

Erdélyben

 • "name"  : román megnevezés
 • "name:hu" : magyar megnevezés

Példa: https://www.openstreetmap.org/way/379749105

  • name="Biserica Catolică"
  • name:de="Katholische Kirche"
  • name:en="Catholic Church"
  • name:hu="Szent Péter és Pál apostolok kápolna"

Szlovákiában

 • "name"  : szlovák megnevezés
 • "name:hu" : magyar megnevezés

Szerbiában

 • "name"  : szerb megnevezés
 • "name:hu" : magyar megnevezés

Horvátországban

 • "name"  : horvát megnevezés
 • "name:hu" : magyar megnevezés

Szlovéniában

 • "name"  : szlovén megnevezés
 • "name:hu" : magyar megnevezés

Ukrajnában

 • "name"  : ukrán megnevezés
 • "name:hu" : magyar megnevezés

Ausztriában

 • "name"  : német (osztrák) megnevezés
 • "name:hu" : magyar megnevezés

Jegyzet