NL:Fietsstraat

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop tevens auto's zijn toegestaan.

In Nederland hebben fietsstraten geen juridische status, het zijn feitelijk fietspaden waarop alle overige categorieën weggebruikers zijn toegestaan. Een verkeersbord "fietsstraat" is dan ook niet in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens opgenomen. Hierdoor hebben wegbeheerders vaak zelf verkeersborden bedacht.

In België hebben fietsstraten daarentegen wel een juridische status, sinds 2012. Ze worden aangeduid met verkeersborden F111 (begin) en F113 (einde). In Belgische fietsstraten mogen de fietsers de volle breedte van de rijbaan gebruiken (in eenrichtingsstraten) of de rechterhelft ervan (in tweerichtingsstraten). Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten maar mogen er geen fietsers inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 km/u, wat dus geldt voor alle weggebruikers.


Nederland

Bord: auto te gast

Auto te gast

Dit bord komt in circa 60% van de zogenaamde fietsstraten in Nederland voor. Het bord heeft geen juridische status en dus is de weg geen officieel fietspad.

Tagging: gebruik hiervoor highway=* (meestal residential of unclassified) met cyclestreet=yes (opmerking: dit impliceert bicycle=designated dus deze hoeft er niet extra aan worden toegevoegd).Bord: fietspad met onderbord voor overige vervoermiddelen toegestaan

Fietspad, met uitzonderingen

Een bord G11 met de extra aanduiding 'fietsstraat', en een onderbord voor toegestane categorieën. Een dergelijke fietsstraat is juridisch gezien een fietspad met uitzonderingen voor toegelaten gebruik zoals aangegeven op het onderbord.

Mogelijkheid 1: taggen conform bebording

Tagging: gebruik hiervoor highway=cycleway met aparte tags voor de toegestane categorieën die het fietspad mogen gebruiken, b.v. motorcar=yes , moped=yes en/of motor_vehicle=yes. Dit is afhankelijk van de symbolen van het onderbord.

Het toevoegen van cyclestreet=yes of bicycle_road=yes is aanbevolen zodat de aanduiding 'fietsstraat' op het bord is meegenomen in de database, dus ter onderscheiding van een normaal fietspad.

Mogelijkheid 2: taggen conform wegtype

Voorbeeld fietsstraat in Duitsland

Zie ook Key:bicycle_road (oorpronkelijk voor de Duitse situatie opgezet). Bij de Duitse aanpak wordt ervoor gekozen om highway=* (bijvoorbeeld residential of unclassified) te gebruiken om het wegtype van de fietsstraat te beschrijven, en met cyclestreet=yes of bicycle_road=yes de bebording aan te geven. Ook in België wordt deze voorkeur gevolgd, met keuze voor de tag 'cyclestreet=yes'.

Implicatie van mogelijkheid 2 is dat in de standaard rendering van de osm kaart de weg als 'normaal' (voor auto's toegankelijk) wordt gevisualiseerd, wat momenteel niet het geval is met optie 1 met highway=cycleway + cyclestreet=yes of bicycle_road=yes.

België

De fietsstraten worden aangegeven met verkeersborden F111 en F113.

Een fietsstraat krijgt de tags: cyclestreet=yes, bicycle=designated, overtaking:motor_vehicle=no en maxspeed=30

Een highway type ligt niet vast. Logisch zou zijn: highway=residential of highway=unclassified. Kies zeker niet highway=cyclewayZie ook