NL:Key:cyclestreet

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg cyclestreet
Belgian road sign F111.svg
Omschrijving
Een fietsstraat is een straat ontworpen als een fietsroute, maar auto's zijn ook toegestaan Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Groep: cycleways
Gebruikt op deze elementen
kan niet aan knopen worden gekoppeldkan aan wegen worden gekoppeldkan niet aan vlakken worden gekoppeldkan niet aan relaties worden gekoppeld
Nuttige combinaties
Zie ook
Status: in gebruik

Een fietsstraat is een straat ontworpen als een fietsroute, maar auto's zijn ook toegestaan. Desondanks is het gebruik door auto's beperkt door het karakter en de indeling van de fietsstraat.

Tagging

Landspecifieke informatie

België

Belgische wetten bevatten het concept (fietsstraat / rue cyclable) sinds februari 2012. Dergelijke straten zijn aangegeven met verkeersborden:

  • F111 Belgian road sign F111.svgBelgian road sign F111 nl.svgBelgian road sign F111 fr.svg aan het begin
  • F113 Belgian road sign F113.svgBelgian road sign F113 nl.svgBelgian road sign F113 fr.svg aan het eind
  • Opmerking: de tekst 'fietsstraat' of 'rue cyclable' is optioneel.

Dit betekent het volgende:

  • Fietsers kunnen de volledige breedte van de banen gebruikt, bedoeld voor hun rijrichting
  • Snelheidslimiet is 30 km/h (extra borden kunnen een lagere waarde geven)
  • Motorvoertuigen mogen fietsers niet inhalen.

Huidig taggingbeleid is om de wegcategorie NIET aan te passen (laat zoals het is, gebaseerd op zijn relevantie in het netwerk), maar voeg cyclestreet=yes toe om de juridische status aan te geven.

WikiProject Belgium/Conventions/Highways

Nederland

Fietsstraat in Nederland met verkeersbord L51

In Nederland heeft het concept fietsstraat geen juridische betekenis, maar in recente jaren maken steeds meer gemeenten gebruik van dit concept. Het idee is dat motorvoertuigen (vrijwillig) zich als gasten gedragen op wegen gemarkeerd als fietsstraat, waar fietsers gezien worden als de hoofdgebruikers. Het fietsstraat concept wordt voornamelijk gebruikt voor wegen onder het niveau van wijktoegangsweg in woonwijken, en straten met parkeerplaatsen en woningtoegang die parallel lopen aan een hoofdweg (ventweg).

Deze fietsstraten worden aangegeven met verkeersbord L51, als weergegeven in de afbeelding aan de rechterkant. Vroeger was dit bord ook bekend als L1002. Als dit bord aanwezig is, is deze te taggen met traffic_sign=NL:L51.

Vaak wordt er bij opnieuw asfalteren gebruik gemaakt van dezelfde rode kleur als voor fietspaden.

Rendering

In de Bicycle tags map worden fietsstraten gerenderd als een roze lijn.

Zie ook

  • Key:bicycle road, een ander type fietsstraat, waar motorvoertuigen niet standaard toegestaan zijn.