NL:JOSM/Plugins/TODO list

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

De 'todo list plugin implementeert een eenvoudige 'to do' lijst van objecten (of knooppunten, manieren, of een combinatie van de twee) die door de gebruiker één voor één moeten worden bekeken om ze te bewerken of bij te werken. U kunt deze downloaden met behulp van interne JOSM plugin manager.

Basisgebruiksinstructies

Toevoegen van items aan de todolijst

Add todo list.png

Je begint met het selecteren van een lijst met objecten waar u aan moet werken (met de muis of met een zoekopdracht) en klikt dan op de knop Toevoegen in het todolijst-paneel (het paneel kan worden geopend met Ctrl+Shift+t of door te klikken op het todolijst-icoontje in de linker zijbalk). Dit zal alle OSM-objecten die u op dat moment heeft geselecteerd toevoegen aan de todolijst; alle items die al in de lijst staan zullen worden genegeerd, zodat ze niet twee keer worden toegevoegd.

Werken door de lijst

Zoom todo.png

Als je eenmaal een lijst hebt opgebouwd met items die aandacht nodig hebben, kun je er één uit de lijst selecteren en er naartoe zoomen met de Zoom knop (of gewoon dubbelklikken op het item in de todolijst). Nadat u het object in kwestie heeft onderzocht en eventueel bewerkt, kunt u het object als voltooid markeren door op de Mark knop in het todo-paneel te klikken (zorg ervoor dat u het juiste object in de todolijst heeft geselecteerd omdat het de geselecteerde vermelding daar is die is gemarkeerd, de selectie in het hoofdeditorvenster wordt genegeerd).


Context menu

Deep L


Naast het zoomen en markeren van afbeeldingen met behulp van de knoppen, kan dezelfde functionaliteit worden geopend door met de rechtermuisknop te klikken op items in het todo-lijstvenster. In dit contextmenu zijn ook opties beschikbaar om:

 • Zoom - Zelfde als de zoomknop onderaan het paneel.
 • Markeer - Zelfde als de markeerknop onderaan het paneel.
 • Markeer alles - Markeert alle niet-gemerkte objecten in de todolijst als voltooid.
 • Unmark all - Geeft alle gemarkeerde objecten terug naar de todolijst.
 • Wis de todolijst - Leegt zowel de gemarkeerde als de ongemarkeerde lijsten.
 • Markeer geselecteerd - Markeert alle items die in het hoofdbewerkingsvenster zijn geselecteerd als voltooid in de todolijst. Handig als u de zoekfunctie/filters wilt gebruiken om veel objecten als voltooid te markeren.
 • Selecteer alle ongemarkeerde en gezoomde objecten - Selecteer alle objecten op de hoofdkaart die in de todolijst staan, maar nog niet als voltooid zijn gemarkeerd. Dit is handig als u de ongemarkeerde objecten wilt onderzoeken, of een zoekopdracht wilt uitvoeren op de ongemarkeerde objecten om een bepaalde subset ervan te bepalen (bijvoorbeeld alle objecten niet die een bepaalde tag hebben.

Standaard sneltoetsen

 • Ctrl+Shift+t - Open of sluit het todolijst-paneel.
 • [ (het linker vierkante haakje) - Sla het momenteel geselecteerde item van de todolijst over zonder het te markeren.
 • ] (het rechter vierkantje) - Markeer het momenteel geselecteerde item van de todolijst als voltooid en ga naar de volgende.

Geval Gebruik

 • Geïntegreerd gebruik van de plugin in de TIGER-opruiming starten zoals geralarmeerd door gebruiker mvexel in dit gepubliceerde [artikel]. Eenmaal klaar, zal de volgende manier worden geselecteerd, samen met viewport centrering.
 • Nodes van een manier toegevoegd aan de lijst wanneer overgeslagen met de ( [ ) (de linker vierkante haak), staat voor wegnauwkeurigheidsinspectie op zoomniveau (20 - 19) . Zorg ervoor dat de geselecteerde werkmodus (S) actief is om het verwachte gedrag te garanderen.

Toekomstig werk

De toekomstige ontwikkeling van deze plugin kan werk omvatten aan de volgende functies, merk op dat dit momenteel slechts ideeën zijn en daarom misschien niet in de nabije toekomst worden gedaan, of ooit als ze onnodig worden geacht:

 • Een optiemenu voor het instellen van zaken als hoe de editor moet inzoomen bij het selecteren van een nieuwe node, en verschillende manieren om de volgorde te sorteren waarin objecten in de lijst worden doorkruist.
 • Integratie met het JOSM-filtermechanisme dat het mogelijk maakt om items in de todolijst, de gemarkeerde lijst of items die niet in de lijst staan, te tonen of te verbergen.
 • Mogelijkheid om een gedeeltelijk voltooide todolijst op te slaan/te laden in een bestand om het werk later te hervatten of om grote taken op te splitsen over meerdere gebruikers.

Merk op dat de laatste ontwikkelingsactiviteit plaatsvond in 2014 - zie https://github.com/Gnonthgol/JOSM-todo/commits/master.

Momenteel wordt de vork onderhouden op https://github.com/JOSM/todo

Bugs en feature requests

Er is een onderhouden vork op https://github.com/JOSM/todo maar de mogelijkheid om problemen aan te maken is uitgeschakeld - tickets kunnen direct bij de JOSM-bugtracker worden aangemaakt[1]

Er zijn ook enkele oude rapporten op de nu verlaten en genegeerde opslagplaats ( https://github.com/Gnonthgol/JOSM-todo/issues ).

Kredieten

Deze plugin is ontwikkeld door gebruikers Gnonthgol en AndrewBuck. De ontwikkeling is te vinden op github.com. De broncode is gelicenseerd onder de GPL versie 2 of later.

Verwijzingen