NL talk:Cycleway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Pagina update

Ik wil deze pagina een update geven zodat deze de (gewijzigde) algemene houding ten opzichte van het taggen van een fietspad juist weergeeft. Dus een fietspad naast een weg zijn twee wegen waarvan 1 highway=cycleway en niet het verouderde 1 weg principe waarbij het fietspad aangeduid wordt met cycleway=track. Zie de Engelstalige versie van deze pagina en Key:cycleway. Graag commentaar anders pas ik deze pagina na het weekend aan. --Lambertus 14:02, 25 July 2008 (UTC)

Als het overeenkomt met de internationale afspraken die hierover gemaakt zijn vind ik het helemaal prima!! GercoKees 14:10, 25 July 2008 (UTC)
Is het dan veranderd? Ik dacht dat op dit moment nog steeds beide mogen: cycleway=track, of een aparte highway=cycleway. En ik heb nergens gezien dat dat gewijzigd is. --Eimai 15:14, 25 July 2008 (UTC)

Pagina samenvoegen

Er zit nogal een verschil tussen de beschrijving van fietspaden op de diverse pagina's. Ik stel voor om deze pagina te mergen met de pagina's NL:key:cycleway en NL:Tag:highway=cycleway Rethna 15:56, 21 January 2011 (UTC)

Fietsstrooken

In the Netherlands like in Germany there are cycle lanes with strict segregation and cycle lanes with soft segregation. For those with soft segregation some people use cycleway=shared_lane, but in USA and Canada, shared lanes are cycling facilities without any segregation. And in some places in Europe there also shared lanes. Wihtout using the term, even the traffic authorities of some German cities also have marked shared lanes.

Therefore the abues of cycleway=shared_lane for softly separated lanes / softly segregating lanes creates chaos.

So I'd like to suggest a tag cycleway=soft_lane for those cycle lanes with dotted limits.--Ulamm (talk) 07:54, 29 August 2014 (UTC)