No:Buses

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

TODO: Oversette den engelske Buss-siden til norsk og kommentere lokale normer jfr. diskusjoner på den norske epostlisten.


Navn for kollektivruter angis i denne rekkefølgen, når mulig

  1. name= når ruta har et eksplisitt navn. feks Haukeliekspressen, Glommaringen.
  2. loc_name=. feks loc_name=Rykkinn-bussen
  3. from=, via=, to= når rutenavn er satt sammen av endepunkter. feks from=Spikkestad, via=Oslo, to=Moss
  4. og/eller eventuelt note= fordi denne vises i relasjonslista hvis name= mangler, slik at det er til hjelp ved redigering feks note=300 Bergen–Knarvik. Her benyttes tankestrek (en-dash) uten mellomrom.

rutenummer skal alltid oppgis i ref= og aldri i name=

vibrog 06:34, 5 May 2011 (BST)

Kilder