No:Tag:amenity=fuel

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = fuel
GasStationHiroshima.jpg
Gjengivelse i OSM Carto
Fuel-16.svg
Gruppe: amenities
Brukt på disse elementene
may be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areas (and multipolygon relations)should not be used on relations (except multipolygon relations)
Nyttige kombinasjoner
Se også
Status: de facto

Brukt til å kartlegge bensinstasjoner.

Hvordan kartlegge

Tilleggstjenester

Fuel types

Merk med ulike drivstofftyper jamfør fuel=*

Spesialiserte kart

Se også