No:Tag:amenity=fuel

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = fuel
GasStationHiroshima.jpg
Beskrivelse
A retail facility for refueling motor vehicles Edit or translate this description.
Gjengivelse i OSM Carto
Fuel-16.svg
Gruppe: Amenities
Brukt på disse elementene
may be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areasshould not be used on relations
Nyttige kombinasjoner
Se også
Status: de facto

Brukt til å kartlegge bensinstasjoner.

Hvordan kartlegge

Tilleggstjenester

Fuel types

Merk med ulike drivstofftyper jamfør fuel=*

Spesialiserte kart

Se også