No:Tag:building=construction

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building = construction
Altitude Montreal Under Construction.jpg
Beskrivelse
En bygning under konstruksjon Edit or translate this description.
Gruppe: Lifecycle
Brukt på disse elementene
may be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areasshould not be used on relations
Innebærer
Nyttige kombinasjoner
Se også
Wikidata
Status: i bruk

Bruk building=construction for å beskrive en bygning som er under konstruksjon.

Kombiner med construction=* for å spesifisere type bygning. For eksempel, building=construction + construction=apartments vil bli building=apartments når ferdig.


Det er mulig å bruke opening_date=* for å angi åpningsdatoen for den aktuelle bygningen og check_date=* for å spesifisere når bygningen sist ble sjekket om byggeperioden var ferdig.

Se også