Pl:Bridge3D

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Most w 3D
Bridge3D
Status: Draft (under way)
Zaproponowana przez: Marek_kleciak
Dotyczy: obszar węzeł
Definicja: Most w 3D
Opracowane: 2014-07-22

Ta strona wiki opisuje kilka pomysłów do modelowania mostów w 3D. To jest, niedawna, tylko pracująca wersja dla jednej propozycji. Pomysły, sugestie są mile widziane.

Status Quo

2D

Rendering ma znane problemy z mostami o kilku oddzielnych pasach niezbędnych dla określenia właściwej trasy:

F3DBbridgeOldApproach.JPG

Zastosowanie koncepcji obszaru mostu pomaga renderować lepsze mapy 2D, zobacz man_made=bridge

F3DBbridgeTopViev.JPG

3D

W przypadku prostych wielopoziomowych mostów ta propozycja może być stosowana do mapowania poszczególnych poziomów mostu.
Innym pomysłem byłoby wykorzystanie koncepcji building=yes do rysowania building parts.

Pomysły

Modyfikacja koncepcję S3DB i zwodzonych mostów.

Przykład:

F3DBbridgeV1.jpg Prosty most z filarem.

F3DBbridgeV1Section.jpg Sekcja mostu.

Tagowanie: pytania i pomysły
  • column=yes lub pillar=yes lub barrier=wall z area=yes (proszę o głosowanie)
  • bridge:part=yes lub building:part=yes (proszę o głosowanie)
  • jak tagować wartość H1? (grubość głównego plateau mostu): bridge:height:ele=90
  • bridge:height:ground_level=25
  • bridge:min_level=23.5

F3DBbridgeWithEmbankmentV1.jpg

Mosty z profilem wysokości

Często powierzchnia mostu nie jest płaska.

bridge:part=ramp

Wektor ulicy (highway=* + bridge=yes) daje dwie (różne) ele=* wartości odpowiednio po obu stronach bridge:part.

F3DBbridgeDividingInSegmentsTopViev.JPG

Szkic: Podziału powierzchni mostu w podobszarach bridge:part=yes

F3DBbridgeWithRampV1.jpg

Top i boczny widok typowego mostu z różnymi wysokościami.

Jak mapować wysokość mostu

ele=* wartości na highway=* na obrysie bridge:part=ramp

F3DBbridgeWithRampV1description.jpg